"Босерон" Е-Е. Шмітта і "Жуль" Д. Ковеларта: пес як Інший

Філософське осмислення тварини у ХХІ ст. Етико-антропологічне дослідження новели "Босерон" Е. Шмітта. Аналіз діалогу Едипівського пса та людини у романі "Жуль" Д. Ковеларта. Причини перетворення людини на "хижу тварюку" у творчості М. Хайдеггера.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 25.09.2017
Размер файла 22,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження інфляції в Україні, її причини. Інфляція як зростання загального рівня цін у країні продовж певного періоду часу. Характеристика гіперінфляції. Сеньйораж - дохід, що отримує держава в результаті друкування грошей. Інфляційні процеси в Україні.

  контрольная работа [625,7 K], добавлен 03.03.2011

 • Ринкові перетворення в Україні. Середнє квадратичне відхилення незважене. Причини появи фінансових ризиків. Способи зниження ризиків. Оптимальне поєднання виграшу та величини ризику. Страхування продукції на період перевезень та транспортних засобів.

  реферат [22,9 K], добавлен 20.03.2014

 • Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

  курсовая работа [263,3 K], добавлен 25.02.2013

 • Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

  контрольная работа [88,9 K], добавлен 18.01.2011

 • Інновація - це процес перетворення нової ідеї в безпосередній соціально-економічний ефект. Розкриття суті фінансових інновацій, дослідження їх появи та розвитку, значення з погляду економічних відносин і наслідків впровадження в економіку країни.

  реферат [22,1 K], добавлен 31.01.2011

 • Аналіз показників руху потоків грошових коштів за методом прямого розрахунку: дослідження їх динаміки, визначення суми перевищення надходжень над витратами, виявлення можливості внутрішнього самофінансування; контроль за виконанням планових завдань.

  реферат [31,3 K], добавлен 23.11.2010

 • Основні положення технічного аналізу. Визначення видів трендів, лінії підтримки та опору. Дослідження графічного методу, типів графіків, особливостей "японських свічок" (свічного аналізу). Вивчення фігур розвороту та продовження тенденцій, аналіз циклів.

  реферат [23,4 K], добавлен 24.03.2010

 • Поняття та причини банкрутства підприємства. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності фірми. Оцінка імовірності банкрутства, особливості антикризисного управління. Процедура визнання підприємства банкрутом за законодавством України.

  курсовая работа [321,8 K], добавлен 15.12.2014

 • Постановка проблеми, останні публікації, результати дослідження. Аналіз ролі місцевих бюджетів в соціально-економічному розвитку, їх місце у бюджетній системі України. Система міжбюджетних відносин, модернізація фінансового сектору економіки.

  статья [20,7 K], добавлен 31.01.2011

 • Економічна сутність державного боргу, його класифікація за умовами залучення коштів. Розрахунок державного боргу, гранична сума дефіциту бюджету. Причини виникнення та зростання державного боргу в Україні. Аналіз державного боргу за 2005-2010 роки.

  реферат [147,0 K], добавлен 07.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.