Паливні корисні копалини України

Утворення, склад і властивості, класифікація паливних корисних копалин. Особливості видобутку нафти, торфу, кам'яного та бурого вугілля, природного газу, горючих сланців. Господарське використання та екологічні наслідки видобування корисних копалин.

Рубрика География и экономическая география
Предмет Фізична географія України
Вид курсовая работа
Язык украинский
Прислал(а) Нікітенко Є.О.
Дата добавления 10.03.2016
Размер файла 7,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Скупчення корисних копалин. Тверді, рідкі і газоподібні копалини. Геологічна будова Африки. Формування родовищ корисних копалин. Закономірності поширення корисних копалин. Запаси вугілля, руди чорних та кольорових металів. Нерудні корисні копалини.

  презентация [9,5 M], добавлен 16.09.2011

 • Основні групи корисних копалин, поширені території України. Характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Гірські породи і мінерали, які мають високу теплоємність й які доцільно використовувати як паливо. Видобуток природного газу, торфу та руди.

  презентация [18,1 M], добавлен 17.11.2011

 • Головні структурні елементи геологічної будови України. Історія розвитку земної кори та гідросфери, особливості гороутворення. Закономірності процесу формування основних корисних копалин та підземних вод. Сучасне дослідження проблеми рельєфів минулого.

  реферат [104,3 K], добавлен 13.01.2011

 • Джерела природного газу, його структура та головні елементи. Типи газу: метан, пропан, бутан, етан. Склад попутного нафтового газу. Способи видобутку природного газу та нафти, використовуване приладдя та матеріали. Кам'яне вугілля та його коксування.

  презентация [2,2 M], добавлен 25.11.2011

 • Характеристика Донецького, Львівсько-Волинського та Дніпровського кам'яновугільних басейнів, марки кам’яного вугілля та об'єм запасів відносно інших країн світу. Причини занепаду видобутку кам’яного вугілля в Україні, відсутність реконструкцій шахт.

  контрольная работа [1,0 M], добавлен 26.03.2014

 • Оцінка сучасних поглядів на ГІС та ГІТ. Аналіз основних можливостей створення просторових баз даних некомерційними ГІС. Оцінка просторового розподілу основних родовищ корисних копалин території. Розробка технології створення просторової бази даних.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 14.04.2019

 • Запаси кам’яного вугілля України в Донецькому та Львівсько-Колинському басейнах. Перетворення вугілля на кокс. Утворення коксового газу і кам’яновугільної смоли. Роль кам’яновугільної смоли у розвитку органічної хімії. Виготовлення лікарських препаратів.

  презентация [2,3 M], добавлен 06.12.2012

 • Дослідження компонентної, функціональної, територіальної і організаційної структури природно-ресурсного потенціалу. Аналіз рівня забезпеченості України традиційними видами корисних копалин. Особливості використання лісових, водних, рекреаційних ресурсів.

  контрольная работа [27,7 K], добавлен 19.10.2012

 • Специфічні особливості мінеральних ресурсів. Комплексне використання родовищ корисних копалин. Динаміка зміни вартості мінеральної сировини. Картографічний метод. Вплив науково-технічного прогресу на зміну доступності мінерально-сировинних ресурсів.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 22.12.2014

 • Поняття природних ресурсів, їх структура та класифікація: відновлювані (родючі ґрунти, рослинність і тваринний світ), невідновлювані (більша частина корисних копалин), невичерпні (водні, кліматичні), мінеральні. Розподіл земельних ресурсів на Землі.

  презентация [8,0 M], добавлен 20.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.