Давньоєгипетські міфи про світобудову (за матеріалами 17-ї глави Книги Мертвих)

Дослідження комплексу давньоєгипетських міфів, а також їх сюжетів, що стосуються проблеми світобудови на основі змісту тексту і ілюстрацій 17-ї глави Книги Мертвих (Нове царство) із залученням комплексу додаткових (письмових і образотворчих) джерел.

Рубрика История и исторические личности
Предмет Всесвітня історія
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Тарасенко Н.А.
Дата добавления 29.09.2013
Размер файла 86,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Проблема розвитку промислового комплексу Донбасу у перші повоєнні роки. На основі опублікованої літератури і архівних джерел проаналізовані процеси, які відбувалися у металургійній галузі.

  статья [14,5 K], добавлен 15.07.2007

 • Мікростратиграфічні підходи у знятті та фіксації культурних нашарувань під час вивчення слов'янських могильників. Дослідження еволюції слов'янських поховань та переходу до християнських обрядів на прикладі матеріалів Пліснеського археологічного комплексу.

  реферат [5,6 M], добавлен 15.08.2013

 • Дослідження історичних джерел про українську рукописну книгу, її моральні цінності в історії України. "Повість минулих літ" як перша в Київській Русі пам'ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Історія східних слов'ян.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 16.08.2016

 • Дослідження проблеми фальшування документів Берестейської унії (Справа сфальшованих мамрамів), а також спроби православних дискредитувати Берестейський унійний собор 1596 року через обвинувачення в чудодійстві і богоневгодності проголошеної унії.

  статья [42,4 K], добавлен 07.08.2017

 • Общая характеристика книжного дела и средневековой книги. Существование скрипториев. Материалы для изготовления книг, методы ее изготовления и оформления у южных и западных славян. Оформление, стиль написания и особенности византийской рукописной книги.

  реферат [27,6 K], добавлен 01.12.2010

 • Общие сведения о книге Л.Н. Гумилева "От Руси до России". Краткая характеристика главных моментов содержания книги. Изучение всего пути русского народа во время становления государственности. Анализ выводов, сделанных Львом Николаевичем Гумилевым.

  реферат [84,0 K], добавлен 16.05.2014

 • Глиняная табличка как одна из первых материальных основ для книги. Клинопись - наиболее ранняя из систем письма. Древнейшие памятники шумерского письма. Расшифровка клинописи, древние папирусы. История использования и особенности изготовления папирусов.

  презентация [8,3 M], добавлен 23.01.2015

 • Біографічні відомості про прем'єр-міністра Великої Британії у 1979–1990 р., першу і єдину жінку на цій посаді - М. Тетчер. Отримання освіти, початок політичної кар’єри. Обрання у 1959 р. до парламенту. Роки перебування на посту глави уряду Великобританії.

  презентация [3,0 M], добавлен 10.12.2014

 • Велесова книга як збірник молитов та легенд, оповідань про давню слов'янську історію. Короткий аналіз тексту, результати першої та другої наукової експертизи. Графіка та палеографія. Образи "Велесової книги" які не мають пояснень в сучасній науці.

  презентация [3,2 M], добавлен 11.10.2014

 • Коротка біографія Богдана Хмельницького: думки про місце його народження, викуплення з неволі, контакти з автономістичними колами української шляхти й вищого православного духовенства. Характеристика діяльності Богдана Хмельницького як глави держави.

  биография [27,4 K], добавлен 05.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.