Жаботинський етап раннього залізного віку дніпровського правобережного Лісостепу

Розробка матеріалів Жаботинського поселення, як пам'ятки для культурно-хронологічної оцінки етапу раннього залізного віку. Стратиграфічна ситуація на поселенні. Характеристика керамічного комплексу, як засадничого для визначення культурного явища.

Рубрика История и исторические личности
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 14.10.2013
Размер файла 70,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Періодизація і хронологія Жаботинських матеріалів дозволяє максимально узгодити різні культурні явища в синхронії й діахронії, а також зробити наступний висновок. Інноваційний комплекс Жаботинського етапу-локальне явище, культурогенез якого відбувся в Середньому Подніпров'ї в басейні р. Тясмин і в значній мірі переорієнтував населення цього регіону на культурні стандарти середнього гальштату. Цей процес значно слабкіше торкнувся інших територій ЧК, де традиції і культурні стандарти Чорнолісся виявилися сильніші. Імовірно, цим пояснюється й недовговічність нового культурного явища, і наступне повернення до традиційних стандартів та значної замкнутості культури. Культурна трансформація матеріального комплексу Жаботина - це випадок фіксації процесу формування нового культурного утворення, що не було завершено. Поглиблене подальше його вивчення дозволить визначити фактори, що сприяють або, навпроти, блокують їхнє формування.

Список основних публікацій за темою дисертації

1. Периодизация Жаботинского поселения // Археологічні відкриття в Україні 2001 - 2002 рр. - К., 2003. - С. 325-332.

2. Основы хронологии предскифского и раннескифского времени // Проблемы скифо-сарматской хронологии - Запорожье, 2004 - С. 86-92.

3. Daragan M. Die Periodisierung und Chronologie der Siedlung Ћabotin // Eurasia Antiqua. - 2004. - 10.- S. 55-146.

4. До питання про перегляд основ хронології передскіфського та ранньоскіфського часу Північного Причорномор'я // Археологія. - 2005. - С. 12-18.

5. О финале культуры Позднего Чернолесья в Среднем Поднепровье // На пошану Софії Станіславівни Березанської. - К.: Шлях, 2005. - С. 283-296.

6. О культурно-хронологическом соотношении новочеркасского и РСК-1 комплексов // Сучасні проблеми археології. - К., 2002. - C. 65-67.

7. К проблеме жаботинского этапа // Проблемы истории и археологии Украины. - Харьков, 1999. -С. 30-31.

8. О находках античной керамики на Жаботинском поселении // Ольвія та античний світ. - К., 2001. - С. 49-52.

9. Хронология Жаботинского поселения // Боспорский феномен. Проблемы хронологии и периодизации памятников - Спб., 2004. - С. 210-217.

10. Перекрестная хронология жаботинского этапа // Від Кіммерії до Сарматії. - К., 2004. - С. 28-31.

11. Происхождение и хронология псалий типа Уашхиту-Жаботин в контексте центрально-азиатских инноваций комплекса РСК-1 // Снаряжение VII кочевников Евразии - Барнаул., 2005 - С. 99-103.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Історія раннього палеоліту у Східній Європі. Перші стійбища в Північному Причорномор’ї. Кочові племена гумельницької, кемі-обинської, усатівської, черняхівської культур. Аналіз пори бронзового віку. Грецькі міста і поселення. Період скіфських племен.

  дипломная работа [87,8 K], добавлен 07.05.2015

 • Поява первісних людей на території України в часи раннього палеоліту. Вдосконалення виробництва і знарядь праці в епоху мезоліту. Формування трипільської спільноти на терені сучасної України. Особливості розвитку суспільства у період бронзового віку.

  реферат [21,9 K], добавлен 29.09.2010

 • Найдавніші поселення людей на території України періоду кам'яного віку. Кочові і землеробські племена України в ранньому залізному віці. Античні міста-держави Північного Причорномор‘я. Ранні слов'яни та їх сусіди. Германські племена на території України.

  презентация [734,5 K], добавлен 06.01.2014

 • Контакти східних слов'ян і балтських племен. Спільні риси в поховальному обряді слов'ян і ятвягів в I і II періодах Раннього Середньовіччя, слов'ян II періоду Раннього Середньовіччя і східнобалтських племен. Вплив балтських племен на етногенез слов'ян.

  статья [20,4 K], добавлен 11.08.2017

 • Золоте коріння народу - в його минувшині. Чимало археологічних пам'яток починаючи від кам'яного віку і закінчуючи середньовіччям, знаходиться на території Рівненської області. Історія пам’яток за писемними джерелами. Типологічна характеристика пам’яток.

  курсовая работа [33,1 K], добавлен 09.07.2008

 • Роль у процесі вдосконалення фізичної будови первісних людей, їхнього соціального й культурного розвитку неодноразових змін природних умов. Періодизація раннього палеоліту в археології. Риси культури первісних людей на території Африки, Європи та Азії.

  реферат [1,1 M], добавлен 06.05.2011

 • Характер життя стародавнього населення Америки. Племена на стадії кам'яного віку: великі поселення в напівземлянках. Племена, що знаходяться на рівні неоліту. Народності, що створили державу: майя, ацтеки та інки. Соціальне та майнове нерівність.

  реферат [28,5 K], добавлен 16.09.2010

 • Опис розквіту та роздрібнення Єгипту - могутньої рабовласницької держави з необмеженою владою фараона. Характеристика єгипетського суспільства під час правління різних династій фараонів. Передумови, особливості і значення завоювання Сирії і Палестини.

  реферат [32,6 K], добавлен 30.05.2010

 • Основні особливості історії Радянської України у сфері культурного життя. Сутність хронологічної послідовності розвитку освіти. Значення освіти у суспільно-політичному житті країни. Становище загальноосвітньої школи, розвиток середньої і вищої освіти.

  реферат [52,5 K], добавлен 26.12.2011

 • Інформаційний потенціал раннього християнства черняхівського віросповідування; джерелознавче дослідження для палеосоціальних реконструкцій. Характеристики поховань і предметiв, пов’язаних iз поширенням християнства в середовищi черняхiвських племен.

  научная работа [3,5 M], добавлен 26.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.