Давньоєгипетські міфи про світобудову

XVII глава Книги Мертвих як структуруюче джерело, її головний зміст та історично-культурологічна роль, аналіз призначення міфологічного матеріалу. Реконструювання міфологем та їх комплексів, що розкривають давньоєгипетські уявлення про світобудову.

Рубрика История и исторические личности
Предмет Всесвітня історія
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Анна
Дата добавления 28.07.2014
Размер файла 61,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Аналіз пізнавальних можливостей фотографії як самостійного об'єкту історичного наукового дослідження. Створення світлин як своєрідний процес нагромадження історично зафіксованої дійсності. Формування уявлення про стиль життя різних соціальних груп.

  статья [21,0 K], добавлен 14.08.2017

 • Вивчення життєвого шляху Ф. Прокоповича. Київський та петербурзький періоди творчої діяльності Феофана Прокоповича, філософські погляди на світобудову. Прокопович як автор теорії просвіченого абсолютизму та основний ідеолог реформ Петра Першого.

  реферат [33,5 K], добавлен 08.02.2013

 • Світоглядні уявлення слов'ян формувалися у межах міфологічного мислення. Дохристиянська обрядовість була націлена на забезпечення врожаю через вплив на сили неба, землі, води. Язичницька реформа 980 р. призвела до зміни вірувань і прийняття християнства.

  дипломная работа [107,6 K], добавлен 17.06.2010

 • Процесс утверждения капиталистических отношений в России, во второй половине XIX в. Система управления в Калмыцком ханстве в конце XVII - начале XVIII в. Усиление ханской власти при Аюки. Калмыцкий тайша как глава территориального объединения в улусе.

  презентация [4,9 M], добавлен 16.04.2015

 • Дослідження джерелознавчого потенціалу публікацій журналу "Архіви України" за 1947—2015 рр. Висвітлення окремих фактів із біографії М. Павлика, інформація про його літературний доробок. Огляд матеріалів, що розкривають суспільно-політичні взаємини діяча.

  статья [23,1 K], добавлен 31.08.2017

 • Редкие образцы поздней тератологии в рязанских рукописях XV-XVI вв. Святой Николай Мирликийский в рязанской письменности XV-XVI вв. Книжные традиции рязанских монастырей XVI-XVII вв. Синодики, вкладные, писцовые, переписные и приходо-расходные книги.

  реферат [127,4 K], добавлен 24.03.2012

 • Формирование и основные принципы образования в России в XVII веке. Состояние фольклора и литературы, их характеристика. Научные знания славян. Развитие деловой письменности, рукописные книги. Влияние Западноевропейских держав на образованность в России.

  курсовая работа [49,0 K], добавлен 27.05.2009

 • Сутність та наслідки Люблінської та Берестейської церковної уній. Аналіз соціально-економічного розвитку України в XVI-XVII ст. Громадсько-політичний устрій Запорізької Січі. Характеристика козацько-селянських повстань наприкінці XVI – на початку XVII ст.

  реферат [25,0 K], добавлен 18.05.2010

 • Міфи про маловідомий Північнопричорноморський край, аналіз свідчень давніх авторів та аналіз праць сучасних науковців. Причини грецької колонізації. Перші грецькі поселення на території України. Значення колонізації греками Північного Причорномор’я.

  курсовая работа [51,3 K], добавлен 07.01.2014

 • Существование рязанских летописей. Рязанский летописный свод XIII в. князя Ингвара. Личность князя Ингваря в контексте проблемы исторических источников. Роль княжеской власти в инициировании практики летописания. Создание в Рязани списка Кормчей книги.

  реферат [37,2 K], добавлен 26.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.