І.Г. Шовкопляс і конкретно-історичний підхід О.М. Рогачова

Становлення і розвиток соціоісторичного напрямку в радянському палеолітознавстві. Теоретичні погляди Шовкопляса та практична реалізація ним конкретно-історичного підходу в рамках навчальної школи Єфименка. Датування пам’яток за допомогою даних геології.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 29.11.2016
Размер файла 359,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Дослідження радянської і пострадянської історіографії школи "Анналів", яка у перший період свого існування була модерним явищем в історіографії, акумулювала новаторський досвід історичного дослідження, який повною мірою був визнаний науковими колами.

  курсовая работа [63,9 K], добавлен 10.06.2010

 • Розвиток виноробства в контексті історичного розвитку Шампані. Історичні події на території Шампані. Передумови та загальні тенденції виноробства у Франції. Природні умови як головний фактор розвитку виноробства. Виноробство в Шампані на сучасному етапі.

  курсовая работа [701,1 K], добавлен 25.12.2014

 • Вчення про право в Західній Європі в XVIII—XIX століттях. Правові вчення Франції: ідеологія Ж. де Местра. Обґрунтування середньовічних ідеалів в Швейцарії. Англійська ідеологія. Погляди Гуго, Савіньї та Пухта. Наслідки виникнення історичної школи права.

  курсовая работа [42,6 K], добавлен 25.01.2011

 • Малодосліджені, частково втрачені пам'ятки сакральної архітектури Лівобережної України й Слобожанщини. Охорона даних пам'яток з боку держави та місцевої влади. Виховання любові та поваги до історико-архітектурних пам'яток, поваги до історії та духовності.

  реферат [87,6 K], добавлен 28.10.2014

 • Історичний розвиток міста Ізяслава. Етапи розвитку літописного Ізяслава, його історико-культурних пам’яток. Наукові та етнографічні дослідження краю: археологічні розвідки Заславщини, Ізяслав у етнонімах та топонімах. Аналіз генеалогії роду Сангушків.

  дипломная работа [890,2 K], добавлен 29.09.2009

 • Особливості сходознавчих студій у контексті вивчення біобібліографії істориків-кримознавців. Аналіз самобутнього внеску головних представників російської тюркологічної школи ХІХ ст. І.М. Березіна, В.В. Григор'єва у розвиток історичного краєзнавства Криму.

  статья [27,9 K], добавлен 20.09.2010

 • Золоте коріння народу - в його минувшині. Чимало археологічних пам'яток починаючи від кам'яного віку і закінчуючи середньовіччям, знаходиться на території Рівненської області. Історія пам’яток за писемними джерелами. Типологічна характеристика пам’яток.

  курсовая работа [33,1 K], добавлен 09.07.2008

 • Первіснообщинний лад на території Грузії. Становлення класового суспільства. Зародження і розвиток феодальних відносин у Грузії. Грузія після приєднання до Росії. Грузія в період капіталізму, імперіалізму та буржуазно-демократичних революцій в Росії.

  реферат [42,6 K], добавлен 03.10.2008

 • Анализ историко-философских особенностей содержания понятия "историческое познание". Основания и проблемные точки системности исторического знания через соотношение концептуально-теоретического и конкретно-событийного направлений исторического познания.

  реферат [48,4 K], добавлен 12.02.2015

 • Победа над фашизмом - конкретно-историческое выражение возросшей мощи освободительного движения. Решающая роль СССР в победе над фашизмом. Союзники СССР в борьбе против фашистского блока. Военно-политическое сотрудничество стран антигитлеровской коалиции.

  контрольная работа [50,9 K], добавлен 11.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.