XVІІ сходознавчі читання А. Кримського: тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р.)

Міжнародна наукова конференція "XVІІ сходознавчі читання А. Кримського". Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії. Тюрки на кордонах християнського світу. Дослідження впливу ісламської релігії на політичний курс держав у минулому і тепер.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2017
Размер файла 454,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі. Геополітичне становище українських земель у першій третині ХVІ ст. Відносини Великого князівства литовського з Кримським ханством. Політика Російської імперії щодо Кримського ханства.

  курсовая работа [349,7 K], добавлен 13.06.2010

 • Дослідження з історії України XIX ст. Ястребова Ф.О. Праці А.Ю. Кримського з історії та культури арабських країн. Українське наукове товариство у Києві. Роль друкарства у розвитку історії у XVI-XVII ст., Києво-Могилянська академія - осередок їх розвитку.

  контрольная работа [36,7 K], добавлен 29.01.2014

 • Аналіз етногенезу кримських татар і етносоціального виміру становлення Кримського ханства в XIII—XV ст. Тенденція відсутності спеціальної історіографічної рефлексії означеного питання. Вплив етнічних чинників на формування держави Кримське ханство.

  статья [34,0 K], добавлен 18.08.2017

 • Історія створення Кримського ханства. Реформи Петра І та їх втілення в Україні. Юридичне оформлення кріпацтва та остаточна ліквідація автономного устрою. Російська централізаторська політика на Україні, її головна мета. Зміцнення позицій царату.

  контрольная работа [41,7 K], добавлен 26.08.2013

 • Аналіз історичних подій півострова Крим, починаючи з давньогрецьких міст-держав. Заселення скіфами та монголо-татарами. Значення Криму як центру міжнародної торгівлі. Взаємовідношення Кримського ханства із Запорізькою Січчю і Російською імперією.

  статья [29,3 K], добавлен 27.07.2017

 • Концептуальні засади дослідження взаємин української та кримськотатарської спільнот на етапі XV–XVII ст. Фактори міжспільнотних взаємин кримських і ногайських татар зі спільнотою українців. Специфічні ознаки етносоціальних трансформацій Великого Кордону.

  реферат [26,5 K], добавлен 12.06.2010

 • Юридична сторона передачі Кримської області до складу радянської України. Перші обриси концепції "царського подарунку". Особливості Криму у складі УРСР. Комплексний підхід до відбудови кримського господарства та вдалий план перспективного розвитку.

  доклад [54,6 K], добавлен 07.08.2017

 • Життєдіяльність Луки (Войно-Ясенецького Валентина Феліксовича) архієпископа Сімферопольського і Кримського. По закінченні медичного факультету Київського університету працював хірургом, вніс багато нового в техніку операцій. У 1923 р. прийняв постриг.

  реферат [23,9 K], добавлен 02.03.2009

 • Визначення соціально-економічних, суспільно-політичних та релігійних рис східних суспільств. Характеристика розвитку цивілізацій Сходу і Заходу на рубежі Нового часу. Дослідження причин та наслідків переходу світової гегемонії до країн Західної Європи.

  курсовая работа [89,5 K], добавлен 13.06.2010

 • Українські землі у складі Великого Князівства Литовського; під владою Речі Посполитої; у складі Угорщини, Османської імперії, Московської держави, Кримського ханства. Виникнення Українського козацтва і Запорізької Січі. Соціально-економічні процеси.

  презентация [334,2 K], добавлен 06.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.