"Автобіографічні записки" М. Маркевича - джерело з історії родини

Розгляд особливостей вивчення поколінних ланцюжків численних українських сімейних кланів. Характеристика автобіографічних та сімейних записок у дворянській культурі. Встановлення біографічних відомостей про Маркевича - етнографа, фольклориста, архівіста.

Рубрика История и исторические личности
Предмет Історія
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Наталя Барабаш
Дата добавления 19.07.2017
Размер файла 43,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Маркевич - видный крымский историк, один из основателей Таврической ученой архивной комиссии. Характеристика работ Маркевича, посвященных археологическому и историческому прошлому Тавриды и относящихся к отдельным персоналиям проживавших и посещавших Крым

  дипломная работа [1,0 M], добавлен 24.11.2008

 • Период становления и трудовая жизнь Арсения Ивановича Маркевича. Характеристика работ А.И. Маркевича посвященных историческому прошлому Тавриды (Крыма). Анализ научных работ, относящихся к отдельным персоналиям проживавших и посещавших Тавриду (Крым).

  дипломная работа [93,5 K], добавлен 16.11.2008

 • Життєвий шлях М. Маркевича, його перші збірки віршів. Основна наукова праця українського діяча - 5-томна "История Малороссии", в якій викладено історію України від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Етнографічні дослідження і художні твори М. Маркевича.

  реферат [15,8 K], добавлен 04.11.2013

 • Наукова творчість Дмитра Івановича Яворницького, визначного українського історика, археолога, етнографа, фольклориста і письменника. Біографія Д.І. Яворницького. Заслання до Ташкенту. Захист магістерської дисертації з історії запорізького козацтва.

  реферат [1,8 M], добавлен 03.06.2010

 • История изучения записок Екатерины II и Е.Р. Дашковой как исторических источников. Уникальность записок Екатерины II, их судьба и значение. История создания записок Е.Р. Дашковой, исторический материал, отраженный в них. Переписка двух Екатерин.

  контрольная работа [15,9 K], добавлен 18.11.2010

 • Загальна характеристика життєвого шляху Якова Маркевича, Семена Дівовича та Василя Григоровича-Барського. Особливості їх внеску в культурну, літературну, історичну спадщину українського народу. Значення їх громадської діяльності та роль головних творів.

  реферат [16,2 K], добавлен 27.01.2011

 • Розгляд та аналіз питання історії взаємин Русі з візантійським Херсоном-Корсунем. Виявлення символотворчої ролі цього міста у справі навернення на християнство київського князя Володимира й організації церковно-культурного життя в тогочасному Києві.

  статья [43,6 K], добавлен 18.08.2017

 • Розгляд комплексу ключових теоретичних понять і методів історико-біографічних досліджень. Аналіз їх змістового наповнення, співвідношення та коректного вживання в Україні. Обґрунтування позиціонування "біографістики" як спеціальної історичної дисципліни.

  статья [38,6 K], добавлен 18.08.2017

 • Виникнення інституту прийомної родини у Другій Речі Посполитій (ДРП). Особливості функціонування прийомних сімей у Польщі міжвоєнного періоду. Еволюція законодавчих актів, які ініціювали та регламентували встановлення інституту прийомної родини у ДРП.

  статья [22,6 K], добавлен 11.09.2017

 • История римской республиканской армии. Гай Юлий Цезарь как автор "записок". Римская армия эпохи Цезаря. "Записки" Цезаря как основной источник сведений по истории галльских воин и истории гражданской войны в Риме и вопрос о степени их достоверности.

  реферат [66,6 K], добавлен 20.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.