"Артільний батько" Микола Левитський - видний представник національної інтелігенції кінця ХІХ - першої третини XX ст.

Діяльність відомого кооперативного і громадського діяча Миколи Левитського. Створення землеробських артілей, критика роботи "Артільного батька". Визначення труднощів артільного господарювання. Роль кооперативного руху у розв’язанні національних проблем.

Рубрика История и исторические личности
Предмет Історія України
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) І.А. Фареній
Дата добавления 10.08.2017
Размер файла 18,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Микола Міхновський - український політичний та громадський діяч, основоположник і лідер самостійницької течії українського руху кінця ХІХ — початку ХХ ст. Ідеї державності у творі "Самостійна Україна" Міхновського. Створення Української Народної Партії.

  реферат [19,5 K], добавлен 22.03.2011

 • Аналіз ролі, яку відігравали спеціальні органи державної влади, що створювалися на початку 20-х років, у розв’язанні національного питання в Україні. Функції національних сільських рад та особливості роботи, яку вони проводили серед національних меншин.

  реферат [26,0 K], добавлен 12.06.2010

 • Діяльність П.В. Феденка, відомого діяча Української Соціал-демократичної Робітничої партії у період Української національної революції та його погляди на неї. Оцінка політики гетьмана П. Скоропадського та його роботи в уряді УНР за часів Директорії.

  реферат [27,8 K], добавлен 12.06.2010

 • Біографія Н.І. Махно - українського політичного і військового діяча, лідера революційного анархізму, організатора і керівника повстанського руху в Україні під час громадянської війни. Політична діяльність Нестора Махно. Махновський рух та Майдан.

  презентация [1,2 M], добавлен 06.07.2017

 • Изучение понятия кооперативного движения в России в начале ХХ века: историография проблемы, основные этапы становления, административно-правовые условия развития кооперации. Характеристика этапов формирования и эволюции кооперативного законодательства.

  контрольная работа [36,8 K], добавлен 29.01.2010

 • Ранні роки, періоди навчання Лук'яненка Левка Григоровича - українського політика та громадського діяча, народного депутата України. Створення підпільної партії "Українська Робітничо-Селянська Спілка". Повернення після заслання, політична діяльність.

  презентация [305,3 K], добавлен 24.02.2014

 • Изучение кооперативного плана Ленина как главная тема в историографии кооперативного движения и преобразования советской деревни. Реализация продовольственной политики периода "военного коммунизма" и бухаринская концепция кооперации, ее спорность.

  реферат [44,5 K], добавлен 26.08.2009

 • Аналіз політичного становища та національно-визвольного руху в Польщі в кінці XIX-на початку ХХ ст. Розгортання боротьби за національне відродження і державну незалежність Польщі. Діяльність Ю. Пілсудського на чолі Польської держави. Режим "санації".

  дипломная работа [116,8 K], добавлен 21.11.2010

 • Ознайомлення з етапами життєвого шляху М. Костомарова - публіциста, історика і поета; його науково-громадська діяльність. Особливості поглядів Миколи Івановича на роль народу в історії. Аналіз історичних та історико-географічних праць М. Костомарова.

  реферат [24,0 K], добавлен 20.09.2013

 • "Ескамбо" як форма економічних відносин (на прикладі колоніальної економічної експансії Португалії на територію Бразилії протягом першої третини XVI ст.). Виплата винагороди туземному населенню шляхом обміну металевих і скляних виробів на фізичну працю.

  статья [60,2 K], добавлен 24.11.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.