Євромайдан в Україні: огляд інформативного потенціалу мережі Facebook (листопад 2013 - лютий 2014 рр.)

Аналіз соціальної мережі Facebook як інформативного історичного джерела щодо подій Євромайдану. Можливості мережі Facebook для зберігання і розповсюдження інформації та архівування документів. Класифікація ресурсів "промайданівського" спрямування.

Рубрика История и исторические личности
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 06.03.2018
Размер файла 2,1 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

7 листопада 2014 р. вийшла ще одна книга, яка досліджує феномен Євромайдану -- «#EUROMAIDAN -- History In The Making»57. До неї ввійшли понад 200 фотографій, багато з яких публікуються вперше; тексти відомого українського історика Ярослава Грицака й філософа Тараса Лютого, які досліджували феномен і міфологію Євромайдану. Тексти викладені українською та англійською мовами. Видання складається з розділів «Віче», «Кухня», «Правий сектор», «Самооборона», «Творчість протесту», «Культура», «Архітектура», «Медики», «Антимайдан», «Журналісти», «Беркут», «Предмети», «Самоорганізація», «Локації» й нарешті «Люди».

Наведені рекомендації, певна річ, попередні й потребують подальшої детальної розробки вчених. Можливо, навіть створення принципово нового виду носіїв для електронної інформації для швидкого оперування великими інформаційними масивами.

Отже, на визначений у дослідженні період Євромайданом були охоплені всі соціальні мережі, проте величезний пласт інформації акумульований саме у Facebook, за допомогою аналізу якого можна вирішувати певне коло джерелознавчих питань. Facebook, призначений для побутового спілкування, трансформувався в окремий вид медіа, став новим і в той же час основним джерелом інформації та був надзвичайно корисним і необхідним у тих умовах. Тут наявні різні види джерел (тексти, аудіо, фото, відео), що потребують фіксації, збереження, детального вивчення, дослідження, аналізу та доступу для науковців різних спеціальностей. Facebook надав можливість користувачам перебувати в спільному інформаційному середовищі, він, «як транспорт, несе інформацію. І ступінь її впливу залежить від якості цієї інформації»58.

У зв'язку з цим, доцільно говорити про Facebook саме як про сучасне історичне джерело фіксації перебігу Євромайдану. Історики отримали небувалий за масштабами масив матеріалів для досліджень. І головним пріоритетом повинна бути організація, зберігання й використання інформації, цінність і значущість якої будуть визначати користувачі. На нашу думку, це дає змогу не лише зберегти пам'ять про події, а й побачити історію революції, написану людьми, такою, якою її бачили українці -- своїми очима, без цензури, без потрібного кута подачі.

Кожен отримає можливість доторкнутися до живої історії в мить її творення.

Багатоплановість, багатовимірність соціальної мережі, за умови наукового підходу до неї, робить дане джерело справді унікальним, адже це дає нам можливість досліджувати не тільки перебіг подій, а й історію формування громадських ініціатив та організацій, швидкість розповсюдження інформації та ідей, їхню підтримку, розвиток або ж неприйняття, заперечення; вплив влади на суспільство й навпаки. Історія твориться тут і відбувається зараз. Кожен із нас є її співавтором. Важливість моменту, динаміка розвитку, зміни, погляд у майбутнє -- це те, що необхідно задокументувати для подальшого осмислення в академічному та громадському середовищах. Маючи технічні можливості, ми можемо зафіксувати енергію, яка панувала на Майдані, і потім показати її наступним поколінням, зробити свій внесок у колективну пам'ять.

Отже, безумовно, феномен Євромайдану в його соціологічному, політичному та культурному вимірах становить собою найбільш яскравий і цікавий об'єкт поточного вивчення українських реалій кінця 2013 -- початку 2014 рр. Ми зосередилися саме на огляді інформативного потенціалу соціальної мережі Facebook. Зазначимо, що наш аналіз не є вичерпним і потребує подальшого вивчення та конкретизації.

євромайдан facebook історичний джерело

Література

1. Набитович І. Вплив соціальних медіа на демократичні процеси як теоретична проблема // Spheres of Culture. -- Lublin, 2012. -- Vol. 1. -- P. 303.

2. Папакін Г. Сучасна електронна археографія: предмет, специфіка, складові, стан дослідження // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Електронні інформаційні ресурси. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г.В. Боряк. -- К., 2013. -- Число 21. -- С. 45.

3. Горова С.В. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності. -- К., 2013. -- С. 11.

4. К обществам знания: всемирный доклад ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843r.pdf -- Загл. с экрана. -- С. 29.

5. Горова С.В. Вказ. пр. -- С. 69.

6. Набитович І. Op. cit. -- P. 296.

7. Горова С.В. Вказ. пр. -- С. 188.

8. Химиця Н. Використання національного Internet-контенту у дослідженнях новітньої історії [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/20746/ 1/38-90-91.pdf. -- Назва з екрану.

9. Історичне джерелознавство: підручн. / Я. Калакура, І. Войцехівська, С. Павленко та ін. -- К., 2002. -- С. 79.

10. ОрловаД. Євромайдан і медіа: дослідницький погляд [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://ua.ejo-online.eu/1771/. -- Назва з екрану.

11. Там само.

12. ТимчукД. Інтернет-дискурс у соціальній мережі «Facebook» на прикладі Євромайдану 2013 р. [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2014/internet- dyskurs/. -- Назва з екрану.

13. Недавня О. Спроба першого релігієзнавчого аналізу [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/54976/. -- Назва з екрану.

14. Наріжна В. Євромайдан у текстах [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://krytyka.com/ua/articles/evromaydan-u-tekstakh -- Назва з екрану.

15. Відеоконференція про Євромайдан [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.ukma.edu.ua/index.php/podiji/icalrepeat.detail/2014/06/26/602/. -- Назва з екрану.

16. Галушко К., Зорба Н. «Українська Facebook-революція?» Соціологічне дослідження «Соціальні мережі на тлі Євромайдану» (листопад--грудень 2013 р.) [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1162-kyrylo-halushko-nataliia-zorba/. -- Назва з екрану.

17. Зіневич Н., Потапенко С. Семінар «Євромайдан як культурний феномен руху протесту: джерела, методи, перспективи дослідження»: післямова [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://archeos.org.ua/?p=3245/. -- Назва з екрану.

18. Barbera P., Metzger M. How Ukrainian protestors are using Twitter and Facebook [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey- cage/wp/2013/12/04/strategic-use-of-facebook-and-twitter-in-ukrainian-protests/ -- Назва з екрану. Рекламісти підготували ролик про українську цифрову революцію [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/33780. -- Назва з екрану.

19. Саваневський М. #Євромайдан: українська цифрова революція та останній шанс аналоговим політикам стати цифровими [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://watcher. com.ua/2013/11/29/yevromaydan/. -- Назва з екрану.

20. Клочко Т. «Євромайдан» визнали словом року [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://espreso.tv/new/2013/12/27/yevromaydan_vyznaly_slovom_roku/. -- Назва з екрану.

21. Саваневський М. Вказ. пр.

22. Дорош М. Як революційні події міняли аудиторію медіа сайтів [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/28980. -- Назва з екрану.

23. Набитович І. Op. cit. -- P. 296.

24. Кривітченко О. О. Євромайдан-майдан як біополітичні спільності нового типу, що самоорганізуються [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOW NLOAD=1&Image_file_name=PDF/Grani_2014_6_14.pdf. -- Назва з екрану. -- С. 73.

25. Саліженко Ю. Максим Саваневський, Watcher.com.ua: тренди українського Інтер- нету [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://lab.platfor.ma/maksim-savanevskii/. -- Назва з екрану.

26. Користувачі Facebook і ВКонтакте активно підтримують Євромайдан [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1502805 -- Назва з екрану.

27. Галушко К., Зорба Н. Вказ. пр.

28. Ильин Ю. Маятник внимания [Электронный ресурс]. -- Режим доступа: http://www. computerra.ru/features/243301. -- Загл. с экрана.

29. Інтернет, соціальні мережі зводять нанівець всі спроби замовчувати події в Україні (результати експертного опитування щодо інформування про події на Євромайдані) [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.aup.com.ua/?cat=main&subcat=Evromaydan. -- Назва з екрану.

30. Ганжа Л. Фейсбук-сторінка «Євромайдан»: Оперативніше за інформагентства [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://redactor.in.ua/ru/actual/5981/Feysbukstormka_Єvromaydan_Operativnіshe/. -- Назва з екрану.

31. Вийшла друком книга пам'яті «Небесна сотня» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://cultprostir.com.ua/uk/news-single/viyshla-drukom-kniga-pam'yati-Nebesna-sotnya. -- Назва з екрану.

32. Український жіночий фонд видав збірку інтерв'ю «Майдан. Жіноча справа» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/31511. -- Назва з екрану.

33. Набитович І. Op. cit. -- P. 298.

34. Христина Бердинських: «"Єлюди" -- це мій щоденник, і точно не кампанія в соціальних медіа» [розмова з авторкою резонансного проекту Христиною Бердинських / підгот. Олена Коркодим] // [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.telekritika.ua/ profesija/2014-05-15/93630. -- Назва з екрану.

35. ДевдаЮ. «Єлюди» -- більше, ніж просто щоденник... [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://svitdlatebe.blogspot.com/2014/07/blog-post_19.html. -- Назва з екрану.

36. Там само.

37. Христина Бердинських презентувала свою книгу «Єлюди. Теплі історії з Майдану» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-07-03/95359. -- Назва з екрану.

38. Чорнокондратенко М. Феномен Євромайдану у медіа [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://ua.ejo-online.eu/1583/. -- Назва з екрану.

39. Гундорова Т. Майдан як симптом: травма, рана і крипта [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://krytyka.com/ua/community/blogs/maydan-yak-symptom-travma-rana-i-krypta. -- Назва з екрану.Спеціальні історичні дисципліни. Число 25

40. Юркова О. Фейсбук як новий тип історичного джерела: спроба характеристики та практичні завдання архівування документів [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.history.org.ua/?litera&id=9581&navStart -- Назва з екрану.

41. Тім Бернерс-Лі. Заснування Павутини: з чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа. -- К., 2007. -- С. 39.

42. Шевченко В. Функціональність візуального контенту в міжкультурній комунікації [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/ nz_ij/nz_ij_2013_53.pdf. -- Назва з екрану.

43. «День» підготував візуальну хроніку «Революція гідності» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/31220. -- Назва з екрану.

44. Компанія «GUTENBERGZ» презентувала мультимедійний проект «Євромайдан. Хроніка відчуттів» [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/ material/34005. -- Назва з екрану.

45. Створено сайт, що фіксує хроніки Євромайдану в Києві для історії [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.telekritika.ua/internet/2013-12-16/885. -- Назва з екрану.

46. Twitter візуалізував усі записи світу із хештегом #euromaidan [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/27149. -- Назва з екрану.

47. The Exceptional & The Everyday: 144 Hours in Kiev [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.the-everyday.net/p/the-extraordinary-and-everyday.html. -- Назва з екрану.

48. Там само.

49. В Україні створюють архів усної історії Євромайдану [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/short/2014/09/27/144911/. -- Назва з екрану.

50. Півтисячі годин спогадів про ЄвроМайдан стануть частиною архіву Майдану [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.memory.gov.ua/news/pivtisyachi-godin-spogadiv/. -- Назва з екрану.

51. Історики фіксуватимуть живі голоси Євромайдану [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://archeos.org.ua/?p=1879. -- Назва з екрану.

52. Українців діаспори просять долучитися до створення архіву Євромайдану [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://ukrgazeta.eu/diaspora/diaspora-ukrajiny/14113/. -- Назва з екрану.

53. Юркова О. Вказ. пр.

54. Миргородский А., Савицкая А. Fантомная боль #maidan. Публицистика. -- К., 2014. -- С. 2.

55. Оксана Забужко завершила роботу над книгою про події в Україні останніх місяців [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-08-12/96886. -- Назва з екрану.

56. Вийшла перша книга-дослідження феномену Євромайдану [Електронний ресурс]. -- Режим доступу: http://www.oschadnybank.com/ua/press-service/news/3018195/. -- Назва з екрану.

57. Почепцов Г. Від Facebook^ і гламуру до Wiki-Leaks: медіа комунікації / Г. Поцепцов. -- К., 2012. -- С. 79.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Аналіз спогадів жінок - учасниць подій осені-зими 2013-2014 рр. у Києві. Сторони життєдіяльності Євромайдану: труднощі медичного забезпечення учасників протесту, проблеми харчування, відпочинку та особистої гігієни. Діяльність волонтерських організацій.

  статья [447,4 K], добавлен 05.10.2017

 • Наукова реконструкція, осмислення й комплексний аналіз процесу становлення й особливостей розвитку архівної науки в Україні. Розгляд і вивчення різних технологій збереження документів. Характеристика основних методів зберігання документів і їх опис.

  курсовая работа [37,9 K], добавлен 03.05.2019

 • Освіта у повоєнні роки. Впровадження обов'язкового семирічного навчання, зростання мережі ремісничих училищ і фабрично-заводських шкіл. Розгром генетики та "лисенківщина" в Україні. Література і мистецтво, "жданівщина" та боротьба з космополітизмом.

  реферат [16,0 K], добавлен 18.08.2009

 • Поняття та класифікація кінофотофонодокументів. Хмельницька обласна фірма "Кіновідеопрокат" – фондоутворювач архівних документів. Особливості приймання кінодокументів до архіву та забезпечення їх збереженості. Старіння та фактори руйнування документів.

  дипломная работа [129,5 K], добавлен 14.05.2012

 • Визначення історичного часового проміжку, коли відбувається розселення слов’ян. Автор "Повісті минулих літ", час й обставини її створення, цінність джерела. Відношення Нестора Літописця до процесу розселення слов’ян. Зміст уривку "про розселення слов’ян".

  реферат [48,9 K], добавлен 22.03.2015

 • Висвітлення аспектів історико-педагогічного аналізу становлення освіти на Буковині, розвитку шкільної мережі. Аналіз навчальних планів, організаційно-методичного забезпечення викладання предметів. Принципи систематизації закладів освіти на Буковині.

  статья [790,7 K], добавлен 24.11.2017

 • Історичні джерела як носії інформації, яка є основою для реконструкції минулого людства, методи отримання, аналізу та зберігання. Археологія та оцінка її значення для вивчення історії стародавнього світу. Етапи дослідження історії Стародавнього Єгипту.

  реферат [28,1 K], добавлен 22.09.2010

 • Поєднання традицій української історичної літератури та зведень літописців княжої доби у Густинському літописі. Захарiя Копистенський - український культурний і церковний діяч. Короткий огляд змісту літопису, його значення як цінного історичного джерела.

  презентация [4,1 M], добавлен 24.11.2015

 • Вплив зростання самосвідомості української нації на розвиток культури. Перебудова шкільних програм. Запровадження системи позашкільної освіти дорослих та жіночіх училищ. Розширення мережі вищих навчальних закладів. Успіхи природознавчих і суспільних наук.

  реферат [29,5 K], добавлен 17.03.2010

 • Становище в Україні після повалення царизму. Три табори влади в Україні: місцеві органи влади Тимчасового уряду; Українська Центральна Рада; Ради робітничих солдатських та селянських депутатів. Взаємовідношення Центральної Ради та Тимчасового Уряду.

  контрольная работа [35,0 K], добавлен 07.03.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.