Курдська проблема в міжнародних відносинах на Близькому та Середньому Сході в середині 70-х – 90-ті рр.

Курдська проблема як етнополітичний конфлікт. Процес трансформації курдського національно-демократичного руху з об'єкту політики регіональних сил. Наукові рекомендації відносно можливих шляхів реалізації права курдського народу на самовизначення.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Предмет Політичні проблеми міжнародних систем
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) incognito
Дата добавления 14.09.2013
Размер файла 30,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження особливостей політики адміністрації Б. Обами на Близькому Сході. Переосмислення американських інтересів та стратегічних пріоритетів в нових глобальних та регіональних геостратегічних реаліях. Зменшення залежності США від близькосхідної нафти.

  статья [24,2 K], добавлен 11.09.2017

 • Ідейно-політична характеристика та передумови активізації ісламського фундаменталізму, його місце в суспільно-політичному житті арабських країн. Аналіз найбільш відомих політичних акцій ісламських фундаменталістів на Близькому Сході в 70-80-х роках.

  дипломная работа [85,2 K], добавлен 22.10.2010

 • Витоки та причини назрівання конфлікту у Косово, етапи. Порядок розвитку конфлікту з історичної точки зору. Національний та релігійний склад населення Косово. Політика югославського та сербського урядів, західноєвропейських держав щодо даної проблеми.

  курсовая работа [41,5 K], добавлен 20.09.2010

 • Система міжнародних відносин у 60-70х роках XX ст. у контексті співробітництва та протистояння США та СРСР. Хронологічні етапи періоду зниження протистояння. Роль та наслідки послаблення міжнародної напруженості. Становлення політики розрядки в Європі.

  курсовая работа [52,9 K], добавлен 13.04.2013

 • Правові засади та механізм врегулювання конфліктів в рамках Ліги Арабських Держав. Участь даної організації у врегулюванні західносахарського питання, її позиція під час криз у Перській затоці 1961 та 1990 років, щодо вирішення іранського питання.

  дипломная работа [96,6 K], добавлен 11.03.2011

 • Рівень економічного розвитку України, її місце в світовій економіці та міжнародних економічних відносинах. Участь країни в процесах міжнародної міграції капіталу та торгівлі. Удосконалення системи міжнародних економічних відносин та співробітництва.

  курсовая работа [206,2 K], добавлен 10.12.2009

 • Аналіз змін в міжнародно-політичній та соціально-економічній сферах суспільних взаємодій. Характеристика процесу трансформації Вестфальскої системи міжнародних відносин. Огляд характеру взаємодії міжнародного і транснаціонального рівнів світової політики.

  статья [30,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Конфлікт у Косово як небезпека реальної дестабілізації стану на Балканах. Втручання НАТО у Косовський конфлікт. Активність США в процесі вирішення конфлікту та покарання режиму С. Мілошевича. Зовнішня політика України у відносинах з Югославією.

  контрольная работа [22,5 K], добавлен 22.09.2010

 • Загальна характеристики Великої двадцятки, причини та передумови її створення. Діяльність та роль Великої двадцятки в сучасних міжнародних відносинах. Роль даної організації в подоланні проблем економічної кризи, її місце в архітектурі світової політики.

  контрольная работа [27,1 K], добавлен 15.12.2012

 • Існування територіальних проблем та спільна загроза тероризму у пакистансько-афганських відносинах, що стали передумовою формування у Вашингтоні єдиної політичної лінії до обох регіональних держав. Вплив афганського фактору на регіональну систему безпеки.

  статья [25,6 K], добавлен 11.09.2017

 • Поява інституту держави як якісний рубіж становлення явища міжнародних відносин. Фактори, які спричинили формування першої системи у міжнародних відносинах. Головні результати розвитку капіталізму. Принцип національного (державного) суверенітету.

  доклад [14,6 K], добавлен 21.10.2011

 • Закінчення холодної війни і змінення ролі Африки в міжнародних відносинах. Спричинення несприятливих наслідків для інтересів міжнародної безпеки, які утворюються внаслідок внутрішніх й міждержавних конфліктів, спалахуючих в різних районах Африки.

  реферат [28,4 K], добавлен 31.01.2010

 • Проблеми міжнародних відносин і зовнішньої політики у період глобалізації. Роль дипломатії у формуванні та реалізації зовнішньополітичних рішень. Розвиток багатобічної дипломатії (багатобічних переговорів), колективне керування взаємозалежністю.

  контрольная работа [23,0 K], добавлен 31.01.2010

 • Розвиток і нинішній стан відносин Україна-НАТО. Практичне обговорення підходів України та НАТО. Процес входження. Переваги членства. Процес вироблення і прийняття рішень щодо подальшого розвитку європейської і євроатлантичної безпеки. Фінансовий аспект.

  статья [15,8 K], добавлен 04.01.2009

 • Становлення світового господарства і економіки. Теорії міжнародної торгівлі. Тарифні методи регулювання торговельної політики. Мотивація та форми міжнародного руху капіталу. Проблема зовнішньої заборгованості. Світові економічні інтеграційні процеси.

  курс лекций [1,0 M], добавлен 19.11.2014

 • Заява Всесвітнього сіоністського конгресу в серпні 1945 р. про переселення в Палестину 1 млн. євреїв як новий виток палестинської проблеми після Другої світової війни. Терористичні акти проти британських військ. Резолюція про розділ території Палестини.

  контрольная работа [32,2 K], добавлен 08.09.2011

 • Аналіз політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в часи холодної війни. Дослідження впливу американсько-радянського суперництва на формування концептуальних засад політики США щодо близькосхідного конфлікту. Уникнення прямої конфронтації з СРСР.

  статья [22,5 K], добавлен 11.09.2017

 • Японська аргесія китайського узбережжя та корейського півостріву. Азіатськи та африканські володіння Великобританії. Воєнні дії на Близькому Сході. Плани німецько-італійського командування по оволодінню Північною Африкою. Атомне бомбардування Японії.

  реферат [16,2 K], добавлен 29.09.2009

 • Готовність ВС США забезпечити, захистити територіальну цілісність, політичну незалежність держав, яким необхідна допомога проти агресії будь-якої комуністичної держави. Структура доктрини Ейзенхауера. Розширення сфери впливу США на Середньому Сході.

  контрольная работа [17,7 K], добавлен 08.09.2011

 • Аналіз ролі релігійного фактору у системі міжнародних відносин, його вплив на світові політичні процеси, що відбуваються на міжнародній арені у сучасному світі. Проблема взаємовідносин релігії і політики та вплив релігії на процеси державотворення.

  статья [23,5 K], добавлен 06.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.