Євро, як міжнародна резервна валюта

Дослідження сутності валютного ринку та його основних характеристик. Визначення передумов переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти. Аналіз ролі інтеграції європейських країн у забезпеченні оптимального валютного простору та стійкості євро.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.04.2015
Размер файла 93,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

«Євро, як міжнародна резервна валюта»

Зміст

Вступ

1. Євро

1.1 Сутність євро

1.2 Процес введення євро в обіг

1.3 Ефект від появи нової валюти

2. Євро, як міжнародна резервна валюта

2.1 Властивість євро, як світової резервної валюти

3. Передумови переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти

3.1 Перспективи розвитку Єврозони

3.2 Роль інтеграції європейських країн у забезпеченні оптимального валютного простору та стійкості євро

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Запровадження єдиної європейської валюти - євро - є одним з найважливіших подій 20 століття. Найбільш значущим наслідком введення євро стало створення нових умов для функціонування міжнародної валютно-фінансової системи. Намітилися передумови переходу від доллароцентрістскої моделі до біполярної валютно-фінансової системи. Унікальність євро пов'язана з тим, що вперше з'явилася регіональна міжнародна валюта, тоді як раніше у світовій валютній системі взаємодіяли тільки національні валюти. Євро вдалося потіснити рамки регіонального об'єднання і вийти на міжнародні ринки.

Регіональна міжнародна валюта виникла на базі європейської інтеграції. Європейський Союз - єдина з регіональних угруповань світу, повністю закінчила формування єдиного внутрішнього ринку та створила економічний і валютний союз, що є закономірним етапом розвитку її інтеграції.

Поява євро не є винятковим внутрішнім питанням Європейського союзу, так як впливає на різні сторони розвитку світової економіки. За економічним потенціалом у долара США з'явився серйозний конкурент. Роль і місце кожної з двох валют у світовій валютній системі буде визначатися співвідношенням сил ЄС і США.

У зв'язку з цим велике значення має аналіз досвіду функціонування євро на валютному ринку.

Метою даної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів функціонування євро на валютному ринку, а також виникаючих проблем і розробка пропозицій.

Виходячи з мети дослідження, в роботі були поставлені наступні завдання:

- Дослідити сутність валютного ринку та його характеристика;

- Розглянути історію євро;

- Розглянути особливості європейського сегменту світового валютного ринку;

- Зробити оцінку євро як світової резервної валюти;

- Дослідити динаміку розвиток валютних операцій.

Об'єктом дослідження є євро.

За структурою дана робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, та списку використаної літератури.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи про євро, процес введення його в обіг.

У другому розділі розглядається євро, як світова резервна валюта.

У третьому розділі розглядаються передумови переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти.

У висновку зроблені висновки в цілому по даній роботі і зроблені основні пропозиції.

1. Євро

1.1 Сутність євро

Євро (знак валюти - €, код: EUR) - офіційна валюта 19 країн «єврозони» (Австрії, Бельгії, Німеччини, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Португалії, Словаччини , Словенії, Фінляндії, Франції, Естонії). Євро також є національною валютою ще 9 держав, 7 з яких розташовані в Європі. Однак, на відміну від учасників Єврозони, дані країни не можуть впливати на грошово-кредитну політику Європейського центрального банку і направляти своїх представників в його керівні органи. Таким чином, євро - це єдина валюта для більш ніж 320 мільйонів європейців. На листопад 2013 року в готівковому обігу було 951 млрд євро, що робило цю валюту володарем найвищої сумарної вартості готівки, циркулюючих в усьому світі, випереджаючи за цим показником долар США.

Євро був введений в безготівковий обіг 1 січня 1999 року, а 1 січня 2002 були введені в готівковий обіг банкноти і монети. Євро замінив у співвідношенні 1: 1 європейську валютну одиницю (ЕКЮ), яка використовувалася в європейській валютній системі з 1979 по 1998 рік.

Євро управляється Європейською системою центральних банків (ЄСЦБ) на чолі з Європейським центральним банком (ЄЦБ), розташованим у Франкфурт-на-Майні (Німеччина). У ЕСЦБ, крім ЄЦБ, входять національні центральні банки всіх держав-членів ЄС, незалежно від того, чи прийняли вони євро як національну валюту. ЄЦБ є незалежним центральним банком. Йому належить виключне право визначати грошово-кредитну політику в Єврозоні. ЕСЦБ займається друкуванням банкнот і карбуванням монет, розподілом готівки по країнах Єврозони, а також забезпечує функціонування платіжних систем в Єврозоні.

Всі держави-члени Європейського союзу мають право увійти до Єврозони, за умови, якщо вони виконують критерії конвергенції, встановлені Договором про Європейський союз (також їх називають маастріхтськими критеріями). Рішення про відповідність макроекономічних показників країни критеріям конвергенції приймає Рада ЄС, потім його затверджує Європейська Рада. Для нових членів Європейського союзу вступ до зони євро є природним кроком на шляху до повної інтеграції в ЄС.

1.2 Процес введення євро в обіг

У безготівкових розрахунках євро було введено з 1 січня 1999 року, в готівкових - з 1 січня 2002 року. Протягом двох місяців, тобто до 28 лютого 2002 року (за винятком Нідерландів, Франції та Ірландії, де цей термін був законодавчо скорочений), євро і національні грошові знаки перших країн Єврозони були в обігу паралельно. Після закінчення перехідного періоду національні грошові знаки були повністю замінені на євро і перестали бути законним платіжним засобом. У країнах, що приєднувалися до Єврозони після 2002 року, перехідні періоди скорочувалися до двох тижнів. Готівкові євро замінили національні валюти 19 (з 28) країн Європейського союзу.

При підписанні Договору про Європейський Союз (1992 р) Великобританія і Данія в спеціальному протоколі обговорили своє право не переходити до третього етапу Економічного і валютного союзу ЄС, що передбачає введення єдиної валюти. У Швеції та Данії пройшли референдуми, на яких більшість висловилася проти прийняття євро. У березні 2013 року міністр фінансів Швеції Андерс Борг заявив, що введення євро в Швеції не планується. євро міжнародний валюта

Литва планувала перейти на євро в 2007 році, але через незначне перевищення Маастрихтських критеріїв щодо інфляції перехід довелося відкласти, і вона ввела євро лише 1 січня 2015 року. Латвія змогла виконати всі необхідні критерії після приходу кризи тільки в результаті політики жорсткої економії і з 1 січня 2014 року вступила в зону євро. Естонія змогла виконати всі Маастрихтські критерії раніше і приєдналася до Єврозони 1 січня 2011. Перехід Литви на євро з 1 січня 2015 року було схвалено ЄЦБ і Єврокомісією в щорічному звіті про відповідність Маастрихтським критеріям, а остаточну згоду було дано і обмінний курс був підтверджений радою міністрів ЄС у липні 2014.

Дати переходу деяких валют на євро в таблиці.

1.3 Ефект від появи нової валюти

Через п'ять років після введення в обіг єдина європейська валюта за показниками готівкового обігу у світі випередила американський долар. Загальний номінал купюр євро зараз становить 610 мільярдів, що за курсом (28 грудня) дорівнює 800 мільярдам доларів (The Financial Times).

Використання єдиної валюти в багатьох країнах має як переваги так і вади для країн-членів. У наш час існують різні думки стосовно ефекту, викликаного введенням євро, оскільки для розуміння і оцінки багатьох з цих ефектів будуть потрібні роки. Висловлюється багато думок та презентуються найрізноманітніші теорії.

Однією з найзначущих переваг введення євро -- є зменшення ризиків, пов'язаних з курсами обміну валют, що дозволяє полегшити інвестування між країнами. Ризик зміни курсу валют по відношенню одна до одної завжди робив інвестиції за межами своєї валютної зони, та навіть імпорт/експорт, досить ризикованими як для компаній, так і для фізичних осіб. Ймовірний прибуток може бути моментально прирівняний до нуля завдяки коливанню валютного курсу. В результаті багато інвесторів та імпортери/експортери повинні були змиритися з цим ризиком, що приводить до подальшого зростання цін на фінансових ринках. Інвестиції за межами національної валютної зони тому і перетворюються на менш привабливі. Створення Єврозони відчутно збільшує поле діяльності для інвесторів, вони стали більш незалежними від ризиків, пов'язаних з обмінним курсом. Оскільки європейська економіка сильно залежить від внутрішньоєвропейських експортних операцій, переваги цього ефекту важко переоцінити. Зокрема, він дуже важливий для країн, національні валюти котрих традиційно були піддані коливанню курсу (наприклад, середземноморські держави).

2. Євро, як міжнародна резервна валюта

Євро в даний час займає друге місце за використанням, тобто є резервною валютою. Після введення євро в 1999 р ця валюта частково успадкувала частку в розрахунках і резервах від німецької марки, французького франка та інших європейських валют, які використовувалися для розрахунків і нагромаджень. З тих пір частка євро постійно збільшується, так як центральні банки прагнуть розвинути свої резерви. Колишній голова ФРС (Федеральної резервної системи) Алан Грінспен у вересні 2007 року сказав, що євро може замінити долар США у якості головної світової резервної валюти. У 2009 році частка євро в міжнародних резервах центробанків склала рекордні 28%, які досі не були перевершені.

2.1 Властивість євро, як світової резервної валюти

Долар протягом багатьох років був домінуючою резервною валютою, в якій інші країни по всьому світу вважали за краще тримати свої валютні резерви. В даний час єдина європейська валюта найбільш реально починає заперечувати статус долара як головної світової валюти. На кінець 1997 р. 57% всіх офіційних резервів іноземної валюти у світі припадало на долар. Німецька марка займала лише 12,8%, французький франк - 1,2%, а японська ієна - 4,9%. Однак, при цьому центральні банки Євроленда мали валютних резервів на $ 300 млрд. Після запровадження спільної валюти вони починають скорочувати свої резерви в іноземних валютах. Оскільки торгівля всередині зони почала проводитися в євро, відпаде потреба підтримувати її з допомогою нагромадження резервів іноземних валют. Різні розрахунки визначають обсяг "надлишкових" резервів у країнах ЄВС (Європейської валютної системи) в діапазоні від $ 50 млрд. до $ 230 млрд. Ринкові оцінки експертів МВФ (Міжнародного валютного фонду), які базуються переважно на величині торгових потоків, вказують, що європейцями може бути продано до $ 50 млрд. Однак, величина і передбачувана структура резервів в ЄВС буде визначатися в більшій мірі напрямком руху потоків капіталу і політикою обмінного курсу ЄЦБ, ніж торговими потоками. Більш того, якщо колишня лінія поведінки основних центральних банків може служити орієнтиром у цьому питанні, то ЄЦБ навряд чи буде продавати доларові резерви найближчим часом. Цифра "надлишкових" резервів незначна, порівняно із загальним обсягом міжнародних активів і зобов'язань США, що знижує тиск на обмінний курс долара до євро, внаслідок продажу доларових резервів.

Розглянемо роль євро у двох аспектах - внутрішньому і зовнішньому.

У внутрішньому аспекті міжнародна роль євро полягає у виконанні одного з основних етапів плану вільного пересування капіталів, товарів, трудових ресурсів у Європі. Впровадження єдиної європейської валюти забезпечує стабільну грошово-кредитну політику, бюджетну дисципліну.

Єврозона мало чим відрізняється від єдиної держави. Крім того, при Раді Європи створено Європейський фонд який може надавати фінансову допомогу країні, яка переживає економічні труднощі. Якщо необхідність держави у фінансовій допомозі доведена і підтверджена Радою Європи, вона її отримує. Єврозона відрізняється від єдиної держави лише наявністю безлічі формальностей перед виділенням країнам - членам додаткових коштів, оскільки це все-таки не суб'єкти однієї держави.

У зовнішньому аспекті, який є досить широким, міжнародна роль євро полягає, насамперед, у тому, що через історичні та економічні зв'язки між країнами Західної, Центральної та Східної Європи, а також Африці євро-валюта автоматично стає світовою резервною валютою. Це підтверджено «євроорієнтованістю» деяких країн.

3. Передумови переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти

3.1 Оцінка ефективності грошової політики Європейського центрального банку

Європейський Центральний Банк є органом, що володіє всіма ознаками незалежного центрального банку. Він визначає і здійснює єдину грошову політику в усіх державах-членах ЄС, які перейшли на третій етап Економічного і Валютного Союзу, і здійснює грошову емісію.

Основні принципи грошової політики фактично побудовані на довели свою ефективність протягом сорокарічного періоду принципи діяльності Німецького федерального банку (Бундесбанку): забезпечення реальної незалежності й однозначна націленість на збереження стабільної цінності грошей, ЄЦБ пройшов через періоди обвалення обмінного курсу євро і його подальшого злету, не роблячи ніяких різких рухів, зберігаючи послідовність і взаємопов'язаність заходів (досить сказати, що базова ставка рефінансування тримається на незмінному рівні з червня 2003 р.). Тому коливання валютного курсу з повним правом можна вважати результатом поведінки долара (і ФРС), але ніяк не ЄЦБ. Політику Банку, незважаючи на більш високу, ніж у США, ставку рефінансування, не можна вважати рестриктивної, оскільки грошова маса зростає випереджаючими темпами. Тим не менш ЄЦБ вдалося забезпечити довіру до євро, зміцнити його позиції у світовому господарстві і не допустити зниження його цінності всередині ЕВС (в середньому інфляція тримається на рівні близько 2%).

Стабільна цінність грошей виражається насамперед у показниках інфляції, а не обмінного курсу (при всій важливості останнього). Незважаючи на різке зростання цін на нафту, а в окремі роки на продовольство, стрибок цін на товари і особливо послуги на початку 2002 р., коли був введений в обіг готівкове євро, в ЕВС вдалося утримати інфляцію в запланованих рамках на низькому рівні. З 1996 по 2003 р. роздрібні ціни зросли на 13,2%. Однак у даному випадку спостерігається істотна диференціація: так, якщо в Німеччині за цей період ціни виросли на 8,8%, у Франції - на 10,7, то в Ірландії - на 26,3 та у Греції - на 29%. Втім, для Німеччини низька інфляція (найнижча в ЕВС) цілком зрозуміла, оскільки останні роки її економіка стагнує (більш-менш пристойний темп зростання спостерігався тільки в 2000 р.). А ситуація в Ірландії (і частково в Греції, у якої в 2003 р. були найвищі темпи зростання з усіх країн в ЕВС) багато в чому обумовлена економічним бумом. Однак, було б неправильно зводити чинники низької інфляції в ЕВС переважно до несприятливої в цілому кон'юнктурі, низькому сукупному попиту і т.п. Грошова політика ЄЦБ також зіграла тут важливу роль.

Що ж стосується обмінного курсу євро, то, в значній мірі він залежав від поведінки долара (у якій - то мірі це видно, якщо зіставити обмінні курси євро до долара і до фунта стерлінгів: в останньому випадку амплітуда коливань істотно менше). Разом з тим ні його падіння в 1999 - 2001 рр.., Ні зліт в 2002 - 2004 рр.. не є якимось - то екстраординарними явищами. Такими ж коливаннями курсу, наприклад німецької марки до долара, спостерігалися і в попередні десятиліття, і сьогоднішній курс євро відповідає курсу марки до долара (а в перерахунку на євро - до курсу всіх тодішніх валют країн, що є членами ЕВС) у середині 90 - х років (точніше, в 1992 і 1995 рр..). відзначимо, що досягнуті мінімум і максимум курсу євро до долара (0,8252 дол за євро 26 жовтня 2000 р. і 1,3435 - 6 грудня 2004р.) не є рекордами. Якщо перерахувати в євро валюти країн - учасниць і повернутися в недалеке минуле, в 1980 р. такий умовний курс склав би 1,3923 дол за євро, а в 1985 р. - 0,7631. Тому нинішні коливання, які залучають настільки велика увага преси (і валютних спекулянтів), - явище взагалі - то звичайне, і робити особливі зусилля для «виправлення» ситуації навряд чи варто (ЄЦБ цього не робить і, судячи з усього, робити не має наміру) .

Що ж стосується негативного впливу зростання курсу євро на експорт з країн ЕВС, то воно, безумовно, має місце, але не слід перебільшувати його значення. У 2004 р. курс євро був вищим, ніж у 2003 р., але експорт виріс на 6,2%, тоді як у 2003 р. - тільки на 0,1%. У 2001 р. при досить дешевому євро (але значному спаді міжнародної торгівлі) експорт країн ЕВС взагалі абсолютно впав. Динаміка експорту (особливо провідної країни єврозони - Німеччини) суттєво більшою мірою залежить від стану світової економіки (відповідно, динаміки світової торгівлі), ніж від обмінного курсу. Треба зауважити, що і в минулому Бунденсбанк не допомагав курсової політики своїм експортерам. Не має наміру це робити і ЄЦБ (перш за все щоб не спровокувати інфляцію, занижуючи курс євро). І це не завжди погано: європейські експортери в боротьбі за ринки змушені підвищувати свою конкурентоспроможність іншими (в тому числі інвестиційними) методами.

Єдина грошова політика зміцнилася і можна сказати вийшла з фази експерименту.

3.3 Роль інтеграції європейських країн у забезпеченні оптимального валютного простору та стійкості євро

Європейський валютний союз буде представляти собою логічне і природне доповнення внутрішнього європейського ринку, на території якого зникли останні бар'єри на шляху вільного руху капіталу, товарів, послуг, робочої сили. Загальна валюта підвищить ефективність ціноутворення і зміцнить тим самим конкурентоспроможність, прискорить зростання. У валютному союзі будуть виключені ризики зміни курсів валют країн, що входять до нього, і тим самим пов'язані з цим операційні витрати та витрати на хеджування, що призведе до більшої надійності планування торгівлі та довгострокових інвестицій.

Співробітництво між країнами ЄС зараз ускладнює і коливання валютних курсів. Ризик, пов'язаний з коливаннями, закладається і в ціну продукції, і в процентні ставки кредитів. Запровадження єдиної європейської валюти знімає цю проблему. У результаті єдина валюта стане більш стабільною, ніж будь-яка з національних валют окремо. Центральним банкам країн, які об'єдналися у валютний союз, стане легше утримувати курс євро, ніж будь-який окремо взятій країні.

Отже, коротко переваги єдиного валютного союзу можна сформулювати наступним чином:

· зниження трансакційних витрат;

· позбавлення від курсових ризиків;

· послаблення залежності від долара.

В кінці 1998 р. перед початком "нової економічної ери" думки експертів були діаметрально протилежні, але багато хто був упевнений в безумовному успіху євро. Економісти вибудовували цілі системи доказів життєвої необхідності введення нової валюти, оперуючи такими аргументами, як зниження торгових і банківських витрат, здешевлення кредитних ресурсів для країн зони євро, зниження валютних ризиків, формування єдиного європейського ринку капіталу, зміцнення бюджетної дисципліни, підвищення інтенсивності інвестиційних процесів та ін . Одним з основних доказів стійкості і сили нової валюти виступав факт асиметрії пропорцій макроекономічних показників США і частки, яку займає долар у світовій фінансовій системі. Вважалося, що відповідність країн - учасниць зони євро ряду критеріїв (дефіцит бюджету, державний борг, рівень інфляції, коливання валютних курсів, рівень процентних ставок за довгостроковими кредитами) є достатньою умовою їх економічної однорідності. Задовго до доконаного факту багато скрупульозно вираховували, який ефект отримають країни, орієнтовані на використання в своїх розрахунках долара США, які обсяги активів інвестиційних компаній і банків будуть переведені в євро і як сприятливо це відіб'ється на структурі фондового ринку. Російські банки починаючи з кінця 1998 р. поспішали повідомити про свою готовність працювати з євро.

Перш ніж намагатися визначити фундаментальні передумови ситуації, що склалася, звернемося до історії - адже ідея валютного об'єднання налічує не менше 100 років.

Задовго до Маастрихтської угоди про створення Європейського союзу, підписаного 7 лютого 1992 р., в Старому Світі робилися спроби упорядкувати валютні взаємини і навіть об'єднати валюти в рамках деяких країн. Наприклад, у XIX ст. були зроблені спроби створити Латинську грошовий союз, а також Німецький грошовий союз, які врешті-решт розвалилися. Тим не менш думка про врегулювання валютних відносин між державами континенту не залишала економістів і керівників європейських держав протягом всього століття. У 1957 р. був створений Загальний ринок, який визначив пільгові правила торгівлі між країнами, що входять у цей блок. У рамках його створення валютний питання не було поставлено до порядку денного, так як діяла тоді Бреттон-Вудсская система фіксованих курсів здавалася цілком працездатною. Тим не менш створення Спільного ринку на якійсь мірі предварило Маастрихтська угода, тому що визначило і перші ознаки економічного єднання країн континенту.

Як пояснюють причин несприятливої кон'юнктури євровалюти експертами називаються фактори, пов'язані з поточними економічними відмінностями США і Європи: різні темпи і прогнози розвитку, різні рівні процентних ставок і т.д. Враховуючи, що позиції домінуючої валюти багато в чому визначаються конкурентоспроможністю різних економічних систем, це досить вагомі аргументи.

У той же час, фундаментальна причина можливої слабкості євро більшою мірою криється в її синтетичної природі, яка не враховує більш глибоких протиріч, пов'язаних не тільки з поточними показниками. Навіть незважаючи на формальну приналежність до одного економічному класу, по ряду контрольованих показників країни єврозони спочатку неоднорідні в своєму розвитку в силу політичних, історичних, соціальних, культурних, етнографічних та інших особливостей. Навряд чи можна ставити на один щабель Німеччину й Ірландію, Фінляндію і Францію. Остання демонструє істотний відрив в економічному розвитку від інших європейських країн.

Слід врахувати і відмінності в особливостях банківських культур. Так, наприклад, Ірландії притаманний англо-саксонський тип банківської культури, а Данія, яка збирається приєднатися до країн єврозони, ближче до німецького типу. Ті чи інші економічні, політичні, культурні особливості різних європейських країн весь час вимагають додаткових зусиль для творців євро, щоб утримати хитку планку рівноваги. Приміром, ірландський економічний бум за рахунок особливих інвестиційних умов "вибиває" цю країну із скромних загальноєвропейських показників, він же таїть у собі загрозу розгойдування інфляційних процесів на континенті; французьке нововведення 35-годинного робочого тижня може порушити баланс міграційних потоків трудових ресурсів; в кінці решт ізоляція Австрії на хвилі приходу до влади ультраправих і зовсім поставила під загрозу будь-які розмови про майбутнє політичному єднанні країн єврозони (ймовірність аналогічних процесів зараз велика в Італії).

Таким чином, про єдність країн мови йти не може. У той же час передбачається, що євро, замінивши собою національні валюти, буде провідником єдиної грошової політики одночасно для всіх країн зони.

Механізм регулювання євро передбачає формальний знеособлений підхід до всіх країн зони. Єдина ставка, встановлювана ЄЦБ, є сама по собі джерелом додаткових протиріч. Наявність єдиної ставки для різних країн призвели до того, що економічно більш сильні держави будуть фактично виконувати роль донорів для більш слабких. Придушення інфляції в одній чи групі країн за рахунок збільшення процентних ставок неминуче призводить до уповільнення розвитку інших, оскільки країни єврозони перебувають на різних циклах економічного розвитку, і для одних з них низькі процентні ставки є благом, тоді як для інших - зовсім навпаки. Якщо, приміром, Німеччина в умовах слабкої валюти може розвиватися за рахунок внутрішніх ресурсів, то Греція, гостро потребує іноземних інвестицій і не володіє високим експортним потенціалом, потребує сильної валюті та високих процентних ставках. При цьому вступ до єврозони більш слабких з економічної точки зору країн (Польща, Чехія, Угорщина) ще більше посилило дисбаланс.

Вже зараз замість об'єднуючої ролі євро стало виступати в якості негативного фактору для національних європейських валют. Не випадково, що в даний час, після спаду ейфорії, населення низки країн стало демонструвати все більш стриману позицію щодо скасування національної валюти у зв'язку з введенням євро. Справедливості заради треба сказати, що повного краху поки не відбулося, у євро ще залишаються шанси, і зараз рано говорити про те, наскільки правомірний і своєчасний був процес валютної інтеграції на європейському континенті. Занадто невеликий термін життя нової валюти. Можливо, що в кінці кінців європейці опиняться в більш вигідному становищі перед країнами інших макрорегіонів як першопрохідці. Адже ідея створення валютних зон все більш популярна не тільки в Старому Світі. Про створення доларової зони говорять в обох Америках (Еквадор вже відмовився від сукре), в той же час Бразилія намагається ініціювати процес уніфікації валют в рамках МЕРКОСУР, Японія виступає з ініціативою об'єднання Південно-Східної Азії під знаком ієни, навіть в Африці окремі політики виступали з ідеєю створення африканського аналога євро, щось схоже при вдалому збігу обставин може виникнути і на території колишнього СРСР (відродження рублевої зони). Надалі все залежатиме від того, як поведе себе світова економіка. Якщо економічне зростання продовжиться ще кілька років, то євро може витримати цей "карантинний" період і мінімізувати всі негативні наслідки єдиної валюти, які проявилися в перші роки її життя.

Висновок

У вступі була обґрунтована актуальність, мета і завдання роботи, її структура.

У першому розділі розглядаються теоретичні основи функціонування євро на валютному ринку. Валютний ринок у широкому значенні слова - це сфера економічних відносин, що виявляються при здійсненні операцій з купівлі - продажу іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, а також операції з інвестування валютного капіталу. Валютні ринки - це, крім того, офіційні фінансові центри, в яких здійснюються операції з купівлі - продажу валют і валютних цінностей на основі попиту і пропозиції учасників торгівлі. Все більш очевидно, що євро відтіснив ієну і став другий загальносвітовою валютою, яка тепер широко використовується в торгівлі і фінансових операціях. На офіційному міждержавному рівні використання грошей як резервної валюти передбачає виконання таких функцій: резервного активу; інструменту валютних інтервенцій; якірної валюти, до якої прив'язані курси інших валют. Євро пропонувало себе в майбутньому як альтернативна версія "світової резервної валюти", але це мало на увазі універсалізацію іншої соціально-політичної моделі - не ультраліберальної, як у випадку США, а скоріше, помірної соціал-демократії і кейнсіанства в класичному європейському дусі.

У другому розділі розглядалось місце євро в діяльності комерційного банку. Ми можемо зробити висновок, що частка євро в обсязі операцій в іноземній валюті неухильно зростає і особливо за останні роки різко збільшилися обсяги операцій у євро.

У третин чолі рассматрелісь передумови переходу євро на рівень міжнародної резервної валюти. Основні принципи єдиної грошової політики ЄЦБ фактично побудовані на довели свою ефективність протягом сорокарічного періоду принципи діяльності Німецького федерального банку: забезпечення реально незалежності і однозначна націленість на збереження стабільності цінності грошей. ЄЦБ пройшов через періоди обвалення обмінного курсу євро і його подальшого злету, не роблячи ніяких різких рухів, зберігаючи послідовність і взаємопов'язаність заходів. ЄЦБ вдалося забезпечити довіру до євро, зміцнити його позиції у світовому господарстві і не допустити зниження його цінності всередині ЕВС. Єдина грошова політика в ЕВС зміцнилася м, можна сказати, вийшла з фази експерименту. Середньострокові перспективи єврозони з точки зору економічного, соціального і технологічного розвитку не можна вважати блискучими: середньорічні темпи зростання залишаться на рівні 1,8 - 2%, безробіття буде коливатися між 7 і 9%, а соціальна напруга в суспільстві в слідстві непопулярних реформ буде зростати. Тим не менш створення і зміцнення ЕВС грає виключно важливу і постійно зростаючу стабілізуючу роль.

У ході написання даної роботи були отримані наступні результати, що відповідають цілям і завданням даної роботи:

Дана оцінка ефективності інструментів грошової політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) і достатності рівня його валютних резервів і доведено, що він має широкий набір цих інструментів і достатньою кількістю валютних резервів, для того щоб забезпечити стійкість своєї валюти.

Визначено роль інтеграції європейських країн у забезпеченні стабільності валюти і оптимального валютного простору. Була досліджена ступінь інтеграції цих країн.

Виходячи з поставленої мети в роботі були розглянуті наступні питання.

Валютний ринок у широкому значенні слова - це сфера економічних відносин, що виявляються при здійсненні операцій з купівлі - продажу іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, а також операції з інвестування валютного капіталу.

Валютні ринки - це, крім того, офіційні фінансові центри, в яких здійснюються операції з купівлі - продажу валют і валютних цінностей на основі попиту і пропозиції учасників торгівлі.

Все більш очевидно, що євро відтіснив ієну і став другий загальносвітовою валютою, яка тепер широко використовується в торгівлі і фінансових операціях.

На офіційному міждержавному рівні використання грошей як резервної валюти передбачає виконання таких функцій: резервного активу; інструменту валютних інтервенцій; якірної валюти, до якої прив'язані курси інших валют.

Євро пропонувало себе в майбутньому як альтернативна версія "світової резервної валюти", але це мало на увазі універсалізацію іншої соціально-політичної моделі - не ультраліберальної, як у випадку США, а скоріше, помірної соціал-демократії і кейнсіанства в класичному європейському дусі.

З аналізу валютних операцій банку «Сибірське Згода» ми можемо зробити висновок, що вони мають тенденцію неухильного зростання протягом аналізованого періоду.

Основні принципи єдиної грошової політики ЄЦБ фактично побудовані на довели свою ефективність протягом сорокарічного періоду принципи діяльності Німецького федерального банку: забезпечення реально незалежності і одназначная націленість на збереження стабільності цінності грошей. ЄЦБ пройшов через періоди обвалення обмінного курсу євро і його подальшого злету, не роблячи ніяких різких рухів, зберігаючи послідовність і взаємопов'язаність заходів. ЄЦБ вдалося забезпечити довіру до євро, зміцнити його позиції у світовому господарстві і не допустити зниження його цінності всередині ЕВС. Єдина грошова політика в ЕВС зміцнилася м, можна сказати, вийшла з фази експерименту.

Середньострокові перспективи єврозони з точки зору економічного, соціального і технологічного розвитку не можна вважати блискучими: середньорічні темпи зростання залишаться на рівні 1,8 - 2%, безробіття буде коливатися між 7 і 9%, а соціальна напруга в суспільстві в слідстві непопулярних реформ буде зростати. Тим не менш створення і зміцнення ЕВС грає виключно важливу і постійно зростаючу стабілізуючу роль.

Список використаної літератури

1. Антановскій Т.Р. Валютний ринок і валютне регулювання. - М.: Бек, 1996. - 475с.

2. Артемов Н.М. Валютні ринки. - М.: ГУП, 2001. - 94с.

3. Барінов Е.А. Валютний ринок і валютні операції. - М.: АНКІЛ, 1996. - 80с.

4. Балабанов І.Т. Валютний ринок і валютні операції в Росії. - М.: Фінанси і статистика, 1994. - 240с.

5. Балахнічева Л.М. Міжнародні валютно - кредитні відносини. - К.: СібАГС, 1999. - 122с.

6. Балацький Є. Модель динаміки курс «долар / євро» / / Економіст. - 2005. - № 9. - С. 75 - 81.

7. Бєлов А.Г. Досвід європейської інтеграції та формування Єдиного економічного простору «великої четвірки» Євро - Азіатського регіону / / Гроші і кредит. - 2004. - № 12. - С. 37 - 43.

8. Бункин М.К. Валютний ринок. - М.: Дис, 1995. - 112с.

9. Буторіна О. Перспективи євро як міжнародної валюти / / Ринок цінних паперів. - 2001. - № 14. - С. 48 - 54.

10. Буфетова А.Г. Регулювання валютного ринку в перехідний період. - М.: РЕА, 1999. - 26с.

11. Вороніна В. Вплив зміни курсу євро на економіку Росії / / Банківська справа, - 2002. - № 10. - С. 16 - 17.

12. Геворкян М.А. Основні тенденції розвитку сучасних валютних ринків. - М.: МГУ, 2003. - 21с.

13. Геворкян М.А. Основи функціонування сучасного світового валютного ринку. - М.: МАКС Пресс, 2003. - 48с.

14. Гегелідзе Д.Л. Становлення єдиної європейської валюти Євро. - М.: Палея - М, 2001. - 200с.

15. Гулина І.В. Бухгалтерський облік у банках. - М.: МГУП, 2004. - 217с.

16. Гутник В. Європейський економічний і валютний союз: попередні підсумки і перспективи розвитку / / МЕ і МО. - 2005. - № 5. - С. 3 - 15.

17. Дівчинки С.О. Євро як міжнародна валюта / / Економіка і фінанси. - 2002. - № 10. - С. 2 - 8.

18. Діалог з Європою / / Ділові люди. - 2003. - № 150. - С. 72 - 74.

19. Дурасова А.А. Євро в якості міжнародної валюти: проблеми і перспективи. - М.: МАКС Пресс, 2001. - 14с.

20. Захаров А. Сьогодення та майбутнє євро на російському валютному ринку / / Фінансист. - 2001. - № 12. - С. 22 - 25.

21. Киселівський Б., Шихов Ю. Регіональна світова валюта / / Валютний спекулянт / / 2004. - № 8. - С. 44 - 45.

22. Киселівський Б. Євро: плацдарм зайнятий успішно / / Аналітичний банківський журнал. - 2004. - № 12. - С. 32 - 33.

23. Котелевський І.І. Валютний ринок і його роль у проведенні валютної політики. - М.: Фінансова академія, 2000. - 80с.

24. Красавіна Л.М. Міжнародні валютно - кредитні і фінансові відносини. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 458с.

25. Круглов В.В. Основи міжнародних валютно - кредитних відносин. - М.: Инфра - М.: Инфра - М, 2004. - 432с.

26. Кузнєцов О. Перспективи євро на російському фінансовому ринку / / Біржова огляд. - 2003. - № 2. - С. 37 -41.

27. Кузнєцов О., Мішина В., Головін М. Перспективи євро на російському фінансовому ринку / / Ринок цінних паперів. - 2003. - № 23. - С. 37 - 41.

28. Купчинський В.А. Перспективи світових фінансових ринків: долар або євро? / / Бізнес і банки. - 2002. - № 33. - С. 1 - 3.

29. Малакова Н.Г. Гроші. Кредит. Банки. - М.: Пріоритет - издат., 2001. - 96с.

30. Мамакін В.Ю. Міжнародна роль євро: сьогодення і майбутнє / / Гроші і кредит. - 2003. - № 11. - С. 68 - 76.

31. Масленников А.А. Євро: нові можливості для Росії / / Гроші і кредит. - 2001. - № 3. - С. 60 - 64.

32. Маслюков Ю.Д. Розпад світової доларової системи. - М.: Видавець Ч.Е. Чернишова, 2001. - 384с.

33. Мовсеян А.Г. Міжнародні валютно - кредитні відносини. - М.: Инфра - М, 2003. - 312с.

34. Моісеєв С.Р. Міжнародні валютно - кредитні відносини. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 576с.

35. Найбороденко В.Є. Проблеми зміни курсу євро для світової економіки і його вплив на дії грошової влади Росії / / Економіка і фінанси. - 2004. - № 29. - С. 4 - 17.

36. Овчинников О.Г. Операції на валютному ринку. - М.: Анкім, 1993. - 36с.

37. Олейною А.Г. Єдина європейська валюта в економіці Росії: використання і перспективи поширення / / Бізнес і банки. - 2002. - № 29. - С. 6 - 8.

38. Операції з євро на ринку капіталу / / Вісник Банку Росії. - 2000. - № 22. - С. 2 - 8.

39. Панфілов І.О. Європейська економічна інтеграція: тенденції, проблеми, перспективи. - М.: Екон, 2000. - 41с.

40. Пензін П.О. Перспективи євро як резервної валюти / / Гроші і кредит. - 2003. - № 10. - С. 45 - 47.

41. Піскулов Д.Ю. Безготівковий євро. Особливості валютного обігу та перспективи на російському ринку / / Гроші і кредит. - 2001. - № 3. - С. 54 - 59.

42. Пищик В.Я. Політика ЄЦБ і проблема макроекономічної рівноваги в зоні євро / / Бізнес і банки, - 2002. - № 43. - С. 1 - 4.

43. Платонова І.Н. Міжнародні валютно - кредитні і фінансові відносини. - М.: ФА, 2001. - 152с.

44. Потьомкін А. Еврозавоеватель / / Аналітичний банківський журнал. - 2004. - № 6. - С.44 - 45.

45. Рибіна В.І. Нова єдина європейська валюта євро. - М.: МФіС, 1998. - 392с.

46. Серебренніков В. Євро в ролі світової валюти / / Фінансовий бізнес. - 1998. - № 10. - С. 31 - 39.

47. Суворов А.В. Єдина європейська валюта і економіка Росії / / Фінанси і кредит. - 2002. - № 1. - С. 24 - 28.

48. Терентьєв Д.В. Лібералізація російського валютного ринку з позиції нових федеральних законів / / Фінанси і кредит. - 2004. - № 22. - С. 29 - 33.

49. Чеботарьова В. Фантом Євро / / Ділові люди. - 2001. - № 128. С. 61 - 63.

50. Халевская Є.Д. Світова економіка в міжнародних економічних відносинах. - М.: Економіст, 2003. - 303с.

51. Шемятенков В.Г. Проблеми зміни курсу євро для світової економіки і його вплив на дії грошової влади Росії / / Економіка і фінанси. - 2004. - № 29. - С. 4 - 17.

52. Шена В.М. Сучасні і світові гроші / / Бізнес і банки. - 2002. - № 1. - С. 1 - 2.

53. Шмельов В.В. Ринок євровалют та його фінансові інструменти / / Гроші і кредит. - 2000. - № 1. - С. 56 - 63.

54. Шмирьова А.І. Колесніков В.І. Міжнародні валютно - кредитні відносини. - СПб.: Пітер, 2002. - 272с.

55. Спритно А.А. Європейський центральний банк: інструменти грошово - кредитної політики / / Гроші і кредит. - 2000. - № 2. - С. 58 - 65.

56. https://ru.wikipedia.org/wiki/Евро

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Загальна характеристика євро - регіональної міжнародної валюти, яка виникла на базі європейської інтеграції. Введення євро - значна вигода для усіх основ економіки. Економічна характеристика євро на світових валютних ринках Forex. Міжнародна роль євро.

  доклад [16,4 K], добавлен 26.07.2011

 • Досвід європейської інтеграції. Фінансова відкритість економіки. Зиски від впровадження євро. Входження Польщі у зону євро. Організація інформаційної роботи з роз'яснення суспільству: що таке НАТО. Позиції іноземного капіталу у банківському секторі Польщі

  реферат [32,0 K], добавлен 15.01.2011

 • Поняття, структура та створення Європейської валютної системи. Характеристика змін в структурі і тенденціях розвитку ринку капіталів в ЄВС у зв'язку з введенням євро. Аналіз впливу країн-кандидатів на вступ до ЄС на стан валютного ринку об'єднаної Європи.

  курсовая работа [65,1 K], добавлен 07.05.2017

 • Состав інституцій Європейського Союзу та органи, що з ними співпрацюють. Історія створення євро як європейської валютної одиниці, переваги її введення. Верховенство права як фундаментальний принцип Європейського Союзу. Список країн, що користуються євро.

  презентация [3,6 M], добавлен 15.01.2012

 • Дослідження та коротка характеристика ідеї Гі Ферхофштадта про створення Сполучених Штатів Європи як позитивної альтернативи дворівневим моделям інтеграції. Необхідність підвищення рівня політичного і податкового співробітництва країн-членів зони євро.

  контрольная работа [28,9 K], добавлен 31.07.2011

 • Євро як важлива складова міжнародної валютної системи, передумови перетворення евро на ключову валюту та причини зовнішньої нестабільності. Міжнародні розрахунки з використанням пластикових карток. Загальна характеристика міжнародного ринку акцій.

  реферат [20,7 K], добавлен 30.10.2011

 • Поняття, структура та історичні етапи розвитку світової валютної системи, її функції та завдання. Цілі створення валютного союзу і введення євро. Міжнародні фінансові інститути та їх роль. Вільно плаваючі і фіксовані валютні курси, відмінності між ними.

  реферат [37,1 K], добавлен 26.01.2011

 • Теоретичні засади функціонування світового валютного ринку. Аналіз валютного ринку з питань: валютні показники, динаміка валютного курсу, обсяги обороту та проведення валютних операцій. Прогнози та очікувані тенденції у розвитку світового валютного ринку.

  курсовая работа [472,0 K], добавлен 19.06.2010

 • Сущность валютного курса, его виды и функции. ППС как основа валютного курса. Факторы, влияющие на величину валютного курса. Фиксированный валютный курс. Плавающий валютный курс. Критерии выбора оптимального режима валютного курса.

  курсовая работа [37,4 K], добавлен 07.04.2008

 • Своєрідність європейської економіки і економічна інтеграція. Копенгагенські критерії членства в ЄС. Маастрихтські критерії, процедура приєднання країн-членів з обмеженими правами до зони євро. Пакт про стабільність і зростання. Етапи валютної інтеграції.

  реферат [28,6 K], добавлен 20.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.