Євроконтроль

Функціонування міжнародної міжурядової організації "Євроконтроль" на основі міжнародної конвенції "Про співробітництво в галузі безпеки управління аеронавігацією". Адміністративний устрій та сучасна діяльність організації. Співробітництво з Україною.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.10.2015
Размер файла 52,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНК

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Самостійна робота

з курсу "Міжнародні організації"

на тему: " ЄВРОКОНТРОЛЬ"

Київ 2015

ЗМІСТ

Історія створення EUROCONTROL

Сучасна діяльність організації

Адміністративний устрій

Членство

Співробітництво з Україною

Проекти організації

Факти

Список використаних джерел

міжнародний міжурядовий організація євроконтроль

Історія створення EUROCONTROL

ЄВРОКОНТРОЛЬ - міжнародна міжурядова організація, яка діє на основі міжнародної конвенції "Про співробітництво в галузі безпеки управління аеронавігацією" була заснована шістьма країнами: Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург та Нідерланди в цілях розробки систем управління за повітряним рухом.

13 грудня 1960р. була підписана конвенція про Співпрацю в вище зазначених цілях.

1 березня 1963р. - договір вступив в силу. Країни члени домовляються створити свій перший міжнародний центр управління повітряним рухом, задля контролю авіа рухом в зоні країн членів.

Січень 1972р. - було запропоновано створити центр управління та розробок, який отримав назву MUAC, який розташовується в Маастрихті, Нідерланди.

Лютий 1972р. - MUAC запущено в експлуатацію, він контролює повітряний простір Бельгії, Люксембурга.

1975р. - Створено науково-дослідницький центр в Бретінї-сюр-Орж, Франція. Пізніше також було створено інститут для підготовки диспетчерів до організації у Люксембурзі.

1965 - 1995рр. - всі, без виключення, держави-члени ЄС вступають до ЄВРОКОНТРОЛю.

1995р. - Організацією був запущений один із найбільш перспективніших авіа проектів(технологія) PETAL(мережа спостереження за польотами над Європейським небом).

Листопад 2006р. - MUAC отримує сертифікацію для надання аеронавігаційного обслуговування в Європейському просторі.

1995-2015р - вступають: Албанія, Арменія, Боснія і Герцоговина, Македонія, Молдова, Монако, Чорногорія, Сербія, Норвегія, Україна, Естонія.

Сучасна діяльність міжнародної організації

ЄВРОКОНТРОЛЬ є унікальною організацією, яка водночас є розробником регуляторних вимог у сфері безпеки аеронавігації та провайдером аеронавігаційних послуг.

Штаб-квартира ЄВРОКОНТРОЛЮ знаходиться в м.Брюсселі (Королівство Бельгія). Організацію очолює Генеральний директор п. Франк Бреннер (громадянин ФРН), який обійняв цю посаду 1 січня 2013 року.

Наразі, ЄВРОКОНТРОЛЬ переживає переломний момент в рамках його інституційної реформи: ведеться активна робота щодо розробки механізмів регулювання діяльності ЄВРОКОНТРОЛЮ в якості менеджера для виконання функції управління мережею з організації повітряного руху в "Єдиному європейському небі" відповідно до укладеної у травні 2012 року Угоди високого рівня між ЄС та ЄВРОКОНТРОЛЕМ.

Головна мета ЄВРОКОНТРОЛ: сприяння співробітництву країн членів у досягненні безпеки у повітряному просторі. На відміну від ЄКАК ЄКАК - європейський комітет з питань громадянської авіації, ЄВРОКОНТРОЛ не тільки координує діяльність національних цивільних авіакомпаній, а й узгоджує її з функціонуванням з військової авіації. До поняття головної мети організації входить поєднання свободи повітряного пересування з потребами оборони.

До основних цілей ЄВРОКОНТРОЛ належать:

1. Реалізація заходів для поліпшення координації систем аеронавігаційного контролю по всій Європі;

2. Реалізація Європейської програми гармонізації і інтеграції аеронавігаційного контролю по всій Європі;

3. Утворення єдиного центру управління повітряним рухом

4. Здійснення досліджень і розробок щодо удосконалення аеронавігаційного контролю в Європі.

Стратегічні цілі організації:

Стратегічні цілі організації поділяються в трьох конкретних напрямках:

Безпека:

1. Реалізація загальноєвропейських інструментів для поліпшення безпеки польотів при MUAC у співпраці із зацікавленими сторонами;

2. Підняти рівень зрілості безпеки постачальників аеронавігаційного обслуговування та національних регуляторів до 70%.

Потужність:

1. Досягти економічного оптимуму до затримок (менше однієї хвилини на маршруті затримки після кожного польоту під час літнього сезону);

2. Реалізація динамічного управління європейського повітряного простору мережі (DMEAN) програми у співпраці з іншими програмами зацікавлених сторін;

3. Поліпшення здатності аеропорту управління повітряним рухом;

Ефективність:

1. Досягнення цільових показників, встановлених для європейської системи MUAC ЄВРОКОНТРОЛем;

2. Поліпшення співпраці з постачальниками аеронавігаційного обслуговування;

3. Скорочення неефективних на оперативному і технічному рівнях через EAD, найбільшої в світі авіаційної інформаційної системи;

4. Сприяти найбільш ефективним інтерфейсам міжфункціональним блокамиповітряного простору (FAB).

Цілі були визначені і затверджені Тимчасовою Радою, одним з двох керівних органів Євроконтролю. Вони є результатом тісної співпраці із зацікавленими сторонами європейської авіації. Досягнення цих цілей є спільною відповідальністю як ЄВРОКОНТРОЛЬ так і держав-членів.

Для досягнення своєї місії і цілей EUROCONTROL ініціює, розробляє і координує короткострокову, середньострокову і довгострокову загальноєвропейських стратегій управління повітряним рухом і пов'язані з ними плани дій. Це робиться в рамках колективних зусиль за участю цивільної та військової авіації зацікавлених сторін (національних органів, провайдерів аеронавігаційного обслуговування, користувачів цивільних і військових повітряного простору, аеропортів, промисловість, професійні організації), Європейський установ, а також міжнародними авіаційними органами.

Основні види діяльності Євроконтролю охоплює весь спектр операцій аеронавігаційного обслуговування - від стратегічного і тактичного управління до підготовки диспетчерів; від регіонального контролю повітряного простору до розвитку передових технологій обладнання пристроєм безпеки і процедур, а також збір інформації про аеронавігаційні польоти. Основні напрямки діяльності безпеки, що стосуються узгодження та реалізації:

1. Положення безпеки польотів при MUAC - розробка та реалізація узгоджених нормативних вимог до безпеки Європейського управління повітряним рухом ( ESARRs );

2. Програма Європейське управління з безпеки (ESP) ;

3. Підвищення безпеки;

4. Сітки безпеки;

5. Бортові системи попередження зіткнень.

Адміністративний устрій організації

ЄВРОКОНТРОЛ регулюється міжнародною конвенцією. Організація складається з трьох органів: двох керівних органів, Євроконтролю (Постійна Рада) та Тимчасової Ради, один виконавчий орган, Агенства(Агенція з безпеки повітряної навігації), та Комітет керуючих. Структура управління також включає спеціалізовані органи, які підзвітні раді.

До керівних органів належать відділи організації, які займаються прийняттям рішень на політичному та інституційному рівнях, а саме:

Постійна комісія: Постійна комісія представленна державами-членам на рівні міністрів. Це формує загальну політику і несе відповідальність за прийняття рішень і регулюючих функцій. Комісія також затверджує річний бюджет Євроконтролю, в п'ятирічну програму, правила контракту, фінансові правила та положення про персонал, і відповідає за призначення Генерального директора та директорів.

Тимчасова Рада: Держави-члени представлені в Тимчасовій Раді при генеральному директорі рівні цивільної авіації. Європейський союз бере участь у роботі Тимчасової ради. Тимчасовий Рада несе відповідальність за реалізацію загальної політики Євроконтролю, як це встановлено Постійною комісією, а також для контролю роботи Агентства. Інституційна структура Євроконтроль включає в себе ряд консультативних органів Тимчасової Ради та Комісії, які контролюють прозорість роботи Агентства, контролювати операції в конкретних областях, сприяти діалогу і координацію програм роботи в певних областях.

До виконавчих органів входить агенція з безпеки та комітет керуючих, який очолює генеральний директор.

1. Агенція з безпеки: реалізує рішення прийняті Комісією.

2. Комітет керуючих: складається з високих посадових осіб, зокрема це представники цивільної та військової авіації в країнах-членах даної організації. Комітет приймає рішення з організаційно-технічних питань, розробляє інвестиційні програми, та займається бюджетом організації. Комітет очолює генеральний директор, який відповідає за ефективне функціонування організації. Комітет здійснює керівництво агенцією з безпеки.

До складу агенції входять такі служби:

1. Центр управління повітряним сполученням в Брюселі;

2. Головне оперативне управління;

3. Правління з розробки й реалізації ЕПГІАП Програма ЕПГІАП передбачає сприяння державам-членам в освоєнні нового обладнання й прикладів, підготовці тендерних оці-нок, підготовці проектів розвитку національного повітряного флоту.;

4. Центр аеронавігаційного контролю в Маастрихті;

5. Експериментальний центр ЕРОКОНТРОЛ в Бретіньї(Франція);

6. Інститут повітряної навігації в Люксембурзі.

Членство

Наразі організація об'єднує 41 держав-членів: Албанії, Вірменії, Австрії, Бельгії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Грузії, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, колишня Югославська Республіка Македонія, Туреччина, Україна, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Кожна країна яка має наміри вступити до ЕВРОКОНТРОЛ має бути розглянута вищими представниками організації(Постійна комісія), після чого організація пропонує підписання угоди. Країна яка вступає до ЕВРОКОНТРОЛ зобов'язана в першу чергу дотримуватись певних правил членства та щорічно сплачувати "аеронавігаційні послуги"(комп'ютерні системи, що забезпечують бездоганні аеронавігаційні данні, дозволяють розмежовувати за часом польоти цивільних і військових літаків).

Крім того в 2009 році організація підписала з країнами членами угоду про сплату спеціальних податків за вищеназвані послуги.

Один з найважливіших правил перебування в організації - це постійне сплачування "податків", якщо відбувається затримка, то організація може зупинити діяльність тієї чи іншої країни, як, наприклад, було з Україною, в 2000 році український літак було затримано в лондонському аеропорту на вимогу ЕВРОКОНТРОЛЬ за затримку сплати податків.

Співробітництво з Україною

Україна була задіяна з організацією всього у двох проектах - досягнення власних інтересів у програмі "SESAR" та "Визнання ініціативи "Єдине Європейське небо"".

У виконанні роботи з реалізації першої фази програми SESAR Definition SESAR ( Єдине європейське небо ATM Дослідження ) - Програма, яка спрямована на спостереження за повітряним рухом над Європейським небом. провідну роль відігравав ЄВРОКОНТРОЛЬ, Європейська Комісія співфінансувала роботу під егідою програми «Трансєвропейська транспортна мережа» (Trans European Network - Transport programme).

Через ЄВРОКОНТРОЛЬ Україна бере на себе часткове фінансування внеску у програму SESAR, оскільки ЄВРОКОНТРОЛЬ фінансує діяльність з цього напрямку за рахунок щорічних внесків держав-членів Організації, включаючи Україну.

На цей час інституційні умови та відповідні людські ресурси для започаткування співпраці з програмою SESAR, як в регуляторній, дослідницькій, так і в практичній площині, є недостатніми. Потрібні перетворення, які б забезпечили перехід від «пасивної» фази участі у програмі, яка наразі здійснюється з використанням наукового, експертного, людського та фінансового потенціалу ЄВРОКОНТРОЛЮ, до «активної» - прямої участі українських компетентних органів, науково-дослідницьких організацій та підприємств у програмі.

У зв'язку з цим для України дуже важливим є збереження стабільності ЄВРОКОНТРОЛЮ, вжиття необхідних заходів у рамках участі України у ЄВРОКОНТРОЛІ, які б завадили деструктивним змінам у цій пан-європейській регіональній організації у зв'язку із планованим розширенням компетенції Європейського Співтовариства та Європейського Агентства з безпеки польотів (EASA) у сфері регулювання безпеки польотів у рамках ініціативи Єдине європейське небо. Це дозволить також підтримувати баланс інтересів у рамках існуючої схеми, де ЄС, ЄВРОКОНТРОЛЮ та галузевим структурам відводяться рівні частки впливу, пропорційні фінансовим внескам.

Членство України у ЄВРОКОНТРОЛІ було оформлено шляхом прийняття 26.11.2003р. 6 Законів України:

1. «Про приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «ЄВРОКОНТРОЛЬ»;

2. «Про приєднання України до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «ЄВРОКОНТРОЛЬ»;

3. «Про прийняття Протоколу про внесення змін та доповнень до Додаткового протоколу до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «ЄВРОКОНТРОЛЬ» від 6 липня 1970 року»;

4. «Про ратифікацію Протоколу, яким вносяться зміни та доповнення до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «ЄВРОКОНТРОЛЬ», укладеної 13 грудня 1960 року»;

5. «Про приєднання України до Багатосторонньої Угоди про сплату маршрутних зборів»;

6. «Про ратифікацію Протоколу, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації «ЄВРОКОНТРОЛЬ» з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року». Цьому передувала клопітка робота щодо вступу до ЄВРОКОНТРОЛЮ з урахуванням того, що ЄВРОКОНТРОЛЬ є закритою міжнародною організацією. Набути членства у ній було можливим лише за наявності згоди з боку усіх держав - членів Організації.

Така згода була отримана у грудні 2001 рок, що дозволило підписати наприкінці грудня 2001 року Протокол, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації з усіма змінами, укладену 13 грудня 1960 року.

З 20 грудня 2001 року Україна співпрацювала з ЄВРОКОНТРОЛЕМ як країна-спостерігач.

Набуття членства в ЄВРОКОНТРОЛІ з 1 травня 2004 року дозволило:

1. Підвищити ефективність національної інтегрованої цивільно-військової системи організації повітряного руху, яка функціонує з 1999 року;

2. Продовжити процес технічної модернізації національної аеронавігаційної системи, який зараз триває у співробітництві з ЄВРОКОНТРОЛЕМ на підставі спільного Плану конвергенції та імплементації;

3. Впливати на прийняття стратегічних рішень щодо подальшого розвитку аеронавігації в Європейському регіоні;

4. Брати участь у загальноєвропейських програмах з організації повітряного руху, оптимізувати використання українського персоналу у сфері аеронавігації;

5. Підвищити привабливість повітряного простору України для авіакомпаній завдяки тому, що існує одноманітне застосування регулятивних вимог з безпеки польотів та гармонізована з іншими європейськими країнами класифікація повітряного простору;

6. Реалізовувати потенціал України як транзитної держави;

7. Безкоштовно отримувати консультативні послуги з питань MUAC та брати участь у перепідготовці диспетчерського складу;

8. Отримувати своєчасну інформацію та доступ до новітніх технологій супутникової аеронавігації;

9. Підвищити зворотність платежів, наданих за аеронавігаційне обслуговування у повітряному просторі України усім авіакомпаніям-користувачам;

10. Забезпечувати стале зростання інтенсивності повітряного руху у повітряному просторі України та підвищити професіоналізм фахівців, задіяних у наданні аеронавігаційних послуг.

Співпраця з ЄВРОКОНТРОЛЕМ сприяє прискоренню адаптації національних правил та процедур у сфері організації повітряного руху до єдиних європейських стандартів ESARR(1-6), дозволяє забезпечити участь представників України у роботі Комітету Єдиного Неба (Single Sky Committee) та опосередковано брати участь у реалізації програми SESAR.

Авіаційні фахівці України, представники ДП ОПР «Украерорух» беруть участь у роботі Постійної комісії, Тимчасової Ради, Комісії з регулювання безпеки польотів, Фінансового Комітету, Ради провайдерів аеронавігаційного обслуговування, Розширеному комітеті з маршрутних зборів, спеціалізованих робочих групах ЄВРОКОНТРОЛЮ з питань стратегії ОПР, внутрішніх реорганізацій Агентства, забезпечують розгляд і підготовку рішень у рамках механізму «Approval by Correspondence» згідно плану заходів Організації.

Одним з основних завдань, яке має бути завершене у найближчий час є технічна інтеграція України у багатосторонню систему маршрутних зборів ЄВРОКОНТРОЛЮ.

Проекти міжнародної організації

Як і кожна інша організація ЄВРОКОНТРОЛЬ здійснює та розробляє постійні проекти на користь країн-членів даної організації. Кожен рік з'являється все нові та нові проекти, деякі з них я хотів би представити до вашої уваги.

1. GADSS.

Зникнення літака MH370, але й довгі пошуки AF447, було виявлено необхідність для системи відстеження літаків, яка працює в будь-якому місці в будь-яких умовах. Тому, після спеціального міждисциплінарного наради ІКАО було створено спеціальну робочу групу з відстеження літаків. Спеціальна робоча група провела оцінку ефективності оповіщення, пошуку і рятування.

GADSS буде відслідковувати літаки і знаходити їх, коли вони будуть знаходитись в тяжкому становищі. Це збільшить ефективність авіаційної оповіщень, пошуку і рятування.

2. БСПС

Бортова система попередження зіткнень II (БСПС II) була введена для того, щоб зменшити ризик зіткнення в повітрі або небезпечних зближень в повітрі між повітряними суднами(транспортні літаки). Вона служить в якості підстраховки останній інстанції, незалежно від будь-яких норм ешелонування.

БСПС II - це система літака на базі середнього оглядового радіолокатора (SSR) транспондерів сигналів. При виникненні загрози система починає інформувати диспечера, а він в свою чергу пілота, після цього приймаються нагальні рішення, щодо уникнення проблеми.

3. DMEAN(Динамічне управління).

Зростання європейської повітряного руху призвело до необхідності підвищення пропускної спроможності повітряного простору для підвищення ефективності і зниження затримки. Отже, DMEAN (динамічне управління європейському повітряному просторі Network) Євроконтролю, програма була розроблена, щоб доставити додаткову потужність, відпустити приховану ATM (управління повітряним рухом).

4. Erat (Повітряний транспорт)

Екологічно безпека повітряного транспорту (Erat), розвивається, інтегрує і перевіряє оперативні заходи у термінальній фазах польотів по скороченню впливу на навколишнє середовище шуму та емісії поблизу аеропортів. Остаточні результати Erat сприятиме досягненню однієї з службової SESAR мети щодо зниження впливу на навколишнє середовище кожного польоту на 10% в 2020 році.

6. Програма Євроконтролю в режимі S

Програма була розроблена в середині 1990-х років, спочатку для підтримки наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт.

Звичайні вторинні системи відеоспостереження (SSR режиму А / С) використовують технічні принципи, які спочатку були розроблені більше 50 років тому. Однак операційне середовище УВС істотно змінилось, оскільки такі системи, були задумані і обмежені методом спостереження, які стають все більш очевидними.

В останні роки у зв'язку з 20-им століттям, в повітряному просторі над Європою, де щільність повітряного руху на найвищому рівні, здатність системи організації повітряного руху було помічено, що його інфраструктура спостереження може підтримати та вдосконалити це питання.

7.PHARE(дослідницька програма)

Була розроблена ще на початку 21 століття для безпечного тестування та випробовування технічних засобів які надходили до авіаіндустрії. Загалом на програму було витрачено близько 90 мільйонів євро, це один із найбільших проектів органцізації.

Факти

1. ЄВРОКОНТРОЛЬ є міжнародною міжурядовою організацією;

2. Членами організації є 41 країна;

3. Кожен член організації має сплачувати щорічні податки, за своє членство в компанії.

4. Організація складається з трьох органів: двох керівних органів, Євроконтролю (Постійна Рада) та Тимчасової Ради, один виконавчий орган, Агенства(Агенція з безпеки повітряної навігації), та Комітет керуючих. Структура управління також включає спеціалізовані органи, які підзвітні раді

5. ЄВРОКОНТРОЛЬ є розробником регуляторних вимог у сфері безпеки аеронавігації та провайдером аеронавігаційних послуг;

6. ЄВРОКОНТРОЛЬ працює на сприяння співробітництву країн членів у досягненні безпеки у повітряному просторі;

7. Основна діяльність організації зосереджена на розробку різних видів аеронавігаційних послуг;

8. Основним і єдиним "співробітником" ЕВРОКОНТРОЛЬю є Європейський Союз;

9. Україна входить в членство організації з 2004го року;

10. Організацією було здійснено понад 15 проектів, на вдосконалення безпеки польотів.

Список використаних джерел

1. Козак Ю.Г. Міжнародні організації / Козак Ю.Г.,Ковалевський В.В., Логвінова Н.С., К.: Центр учбової літератури, 2011. 344 с.

2. Циганкова Т.М. Міжнародні організації / Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. навч. посібник. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2001. 340 с.

3. Державна авіаційна служба України [Електронний ресурс]: http://www.avia.gov.ua/documents/Miznarodnadiyalnist/Zovnishnja%20dijalnist/24033.html.

4. EUROCONTROL [Electronic resource] Mode of access: URL: http://www.eurocontrol.int/.

5. SKYBAR [Electronic resource] Mode of access: URL: http://skybrary.aero/index.php/EUROCONTROL.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Заснування Європейської організації якості для підвищення конкурентоспроможності європейських організацій на основі використання досягнень в області менеджменту якості. Комісія ООН із продовольчих товарів. Діяльність Міжнародної організації споживачів.

  контрольная работа [27,6 K], добавлен 28.12.2013

 • Історія створення і визначення основних задач діяльності Організації Об'єднаних Націй: підтримка миру та безпеки в світі, вирішення міжнародних спорів, розвиток відносин між націями. Розгляд структури ООН як глобальної міжнародної міжурядової організації.

  контрольная работа [21,7 K], добавлен 08.09.2011

 • Основні показники економіки Польщі, Австрії, Японії та їх політичний рівень взаємовідносин з Україною. Рівень міжнародної торгівлі та міжнародної міграції трудової сили між країнами. Валютно-фінансові відносини та наукове співробітництво між країнами.

  курсовая работа [2,6 M], добавлен 13.07.2010

 • Історія створення та розвитку Міжнародної організації праці, її основні задачі та цілі. Методи та законодавча база діяльності. Керівні органи Міжнародної організації праці і їх структура, порядок проведення щорічної конференції та діяльність між ними.

  реферат [21,3 K], добавлен 16.08.2009

 • Історія створення Міжнародного валютного фонду, мета та цілі його функціонування, основні функції. Структура організації, членство в ній. Обов’язки країн-членів, їх можливість впливати на діяльність Фонду. Співробітництво МВФ з Україною. Критика дій МВФ.

  реферат [29,9 K], добавлен 21.03.2011

 • Співпраця Канади з міжнародними організаціями та регіональними об'єднаннями. Канада - НАТО. Співробітництво Канади з Україною. Політичні відносини, їх особливості. Торгово-економічне та інвестиційне співробітництво. Культурно-гуманітарне співробітництво.

  контрольная работа [26,2 K], добавлен 01.03.2016

 • Історія розвитку і цілі міжнародних економічних відносин України. Державне регулювання цієї сфери. Стан та основні напрямки економічного співробітництва між Україною та ЄС і РФ. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності української економіки.

  курсовая работа [767,9 K], добавлен 12.10.2013

 • Структура міжнародної торгівлі. Аналіз сучасного стану регіональної структури міжнародної торгівлі. Упакування як засіб перевезення товарів при міжнародній торгівлі. Шляхи підвищення безпеки та полегшення світової торгівлі. Проблеми міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [214,0 K], добавлен 22.01.2016

 • Історія розвитку Генеральної угоди з тарифів і торгівлі. Комплексне дослідження правових засад і принципів становлення Світової організації торгівлі. Принципи реалізації Світовою організацією міжнародної торговельної політики та міжнародної торгівлі.

  статья [31,7 K], добавлен 11.09.2017

 • Стан системи міжнародної безпеки на початку нового тисячоліття. Особливості сучасної геополітичної та геоекономічної ситуації. Нові реалії "світу приватизованого насильства" та їх вплив на стратегії безпеки в національному та в міжнародному вимірі.

  статья [25,5 K], добавлен 20.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.