Інформаційне суспільство в умовах глобалізаційного розвитку

Аналіз основних проблем розвитку та функціонування інформаційного суспільства в епоху глобалізації. Важливі історичні етапи становлення інформаційного суспільства та аспекти практичної реалізації інформаційно-технологічного концепту в сучасному соціумі.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Предмет Міжнародні відносини
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Іовчева А.М.
Дата добавления 09.01.2019
Размер файла 25,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Інформаційна стратегія ЄС у галузі комунікацій. Європа та глобальне інформаційне суспільство. Аналіз цілей програми "Європейське Інформаційне Суспільство у Дії". Органи ЄС, що забезпечують реалізацію європейської політики інформаційного суспільства.

  реферат [27,9 K], добавлен 07.10.2013

 • Поняття та сутність інформатизації, тенденції її історичного розвитку. Особливості впливу глобалізації на інформатизацію сучасного суспільства. Пропозиції та пріоритетні напрямки її вдосконалення, в тому числі із застосуванням комп’ютерних технологій.

  дипломная работа [107,0 K], добавлен 15.09.2010

 • Характеристика західних та вітчизняних концепцій глобалізації. Виникнення монополярного світу як глобальна проблема сучасності. Глобалізація і глобалістика: історичні умови виникнення та розвитку. Низка факторів, що обумовлюють глобалізацію суспільства.

  реферат [51,0 K], добавлен 20.02.2011

 • Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки. Нова модель економічного розвитку України. Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі розвитку України. Стратегія відродження і розвитку в умовах глобалізації і інтеграції.

  контрольная работа [30,5 K], добавлен 05.06.2011

 • Тенденції формування світового господарства, етапи його розвитку. Закони світової економічної системи. Процес інтеграції суспільства. Розподіл країн за економічною ознакою. Чинники та рушійні сили сучасної глобалізації. Передумови глобалізації економіки.

  презентация [3,1 M], добавлен 18.05.2015

 • Загальні параметри розвитку фінансової системи країни. Особливості функціонування банківського сектора. Загальна характеристика системи страхування. Ринок цінних паперів. Фінансове регулювання в Ізраїлі. Грошово-кредитна та валютна політика держави.

  курсовая работа [203,7 K], добавлен 12.03.2015

 • Аналіз основних проблем та наслідків впливу фінансово-економічної кризи на реальний сектор економіки Німеччини на сучасному етапі. Державна політика Німеччини в умовах антикризових заходів, оцінка її практичної ефективності та подальші перспективи.

  контрольная работа [39,2 K], добавлен 10.06.2013

 • Суть та основні принципи функціонування ринкової економічної системи. Ознайомлення з основними моделями нових економічних відносин на прикладах окремих країн. Розгляд етапу становлення, проблеми та перспективи розвитку ринкових перетворень в Україні.

  курсовая работа [57,9 K], добавлен 12.03.2014

 • Стратегія економічного розвитку як невід’ємна складова системи політичного, економічного й соціального регулювання країни. Особливості стратегії глобалізації та середовище формування їх розвитку. Економічні стратегії держави в умовах глобалізації.

  реферат [30,8 K], добавлен 12.04.2019

 • Теоретико-методологічні засади здійснення міжнародної торгівлі туристичними послугами. Аналіз особливостей функціонування світового ринку туристичних послуг і розвитку процесів транснаціоналізації та глобалізації у світовій туристичній індустрії.

  дипломная работа [91,5 K], добавлен 06.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.