Газета "Одесский вестник" (1827-1894) як історичне джерело досліджень з історії Крима

Вивчення публікацій на сторінках газет і журналів багатовекторних краєзнавчих досліджень. Формування регіональної періодики в Північному Причорномор’ї. Визначення внеску регіональних газет у вивченні життя і звичаїв народів, що проживали в Криму.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Предмет Журналістика
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Галина Левченко
Дата добавления 05.03.2018
Размер файла 26,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження ролі періодичної преси (газет і журналів) у житті людини і суспільства в цілому. Вивчення історії створення і розвитку першого російського друкованого видання – газети "Ведомости", яка давала не комерційну інформацію, а переважно політичну.

  контрольная работа [22,1 K], добавлен 12.05.2010

 • Аналіз змісту сучасних зарубіжних бібліотекознавчих журналів. Висвітлення результатів контент-аналізу журналів європейських країн: Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Франції. Визначення наукових тенденцій бібліотечної галузі на основі публікацій.

  статья [78,1 K], добавлен 18.12.2017

 • Анализ особенностей оформления и верстки газет. Композиция газетной полосы. Изучение требований, предъявляемых к заголовку в газете. Шрифты для набора газетных заголовков. Процесс создания макета периодических изданий "Вестник ЗОЖ" и "Российская газета".

  реферат [248,7 K], добавлен 29.11.2014

 • Журналистика как инструмент политической борьбы; периодическая печать в жизни общества, значение газет и журналов в системе журналистики. Центральные газетные издания в России начала ХХ века; типология и особенности провинциальных и спортивных газет.

  курсовая работа [39,0 K], добавлен 24.04.2011

 • Вивчення техніки графічного оформлення та випуску газети. Порівняльна характеристика зображальних матеріалів у газетах "Рівне вечірнє" і "Панорама". Аналіз різновидів ілюстрацій у тематичних сторінках газет "Вільне слово", "Чомудрик", "Будьте здорові!"

  реферат [29,3 K], добавлен 18.05.2011

 • Периодическое печатное издание. Определение, содержание и особенности создания газеты. Разновидности газет, их функции, особенности печати. Газетная верстка. Особенности оформления газет. Виды бумаги. Разработка концепции фестивальной газеты "Devorer".

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.06.2015

 • Понятие, источники, жанры социальной журналистики и основные темы, освещаемые нею. Исследование жанровых и языковых особенностей социальной журналистики в газете "Идринский вестник" (на примере публикаций В.С. Вопиловой) и "в газете Власть труда".

  дипломная работа [90,6 K], добавлен 24.09.2013

 • Передумови появи україномовних періодичних видань. Становлення української преси, цензурні утиски щодо українських газет та журналів. Мовні питання на сторінках періодичних видань. Фонди національної бібліотеки: надходження газетних і журнальних видань.

  дипломная работа [106,4 K], добавлен 17.11.2009

 • Загальна аналітична інформація щодо складу Колекції сільськогосподарських газет ХІХ ст. у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Періодичне видання "Земледельческая газета": програма номера, співпраця з науковцями та авторами.

  статья [2,6 M], добавлен 21.09.2017

 • Мониторинг районных газет Иркутской области с точки зрения их тематических характеристик. Исследование информационно-идеологического климата региона. Особенность современного российского рынка периодической печати. Речевая структура газетных жанров.

  реферат [27,4 K], добавлен 11.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.