Жанри первинної наукової комунікації: сучасні тенденції розвитку

Подавання оригінального наукового знання та обробка наукових текстів. Загально-лінгвогенологічний аналіз та характеристика жанрів у сучасному жанровому ландшафті англомовної наукової комунікації. Основи інтерпретації структури та семантики тексту.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Предмет Мовознавство
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Яхонтова Т.В.
Дата добавления 21.02.2016
Размер файла 340,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Метод виділення епоніма-терміна. Параметри наукового тексту, як засобу міжкультурної комунікації у сфері науки. Лексичні особливості англійських науково-технічних текстів. Переклад епонімів на прикладі медичних текстів іноземних компаній British Medicine.

  курсовая работа [86,0 K], добавлен 17.01.2011

 • Теорія мовної комунікації як наука і навчальна дисципліна. Теорія комунікації як методологічна основа для вивчення мовної комунікації. Теорія мовної комунікації у системі мовознавчих наук. Формулювання законів організації мовного коду в комунікації.

  лекция [52,2 K], добавлен 23.03.2014

 • Обов’язкова умова сучасного ораторського мистецтва. Предметна і понятійна логічність мови. Правил висування тези та наслідки їх порушення. Логічний зв'язок тези з аргументами. Закони композиції тексту. Основні жанри наукової промови та їх характеристика.

  контрольная работа [32,6 K], добавлен 29.09.2010

 • Загальна характеристика та жанрова специфіка англомовних економічних текстів. Аналіз навчальних економічних текстів і текстів спеціальної економічної комунікації, які використовуються при навчанні студентів, лексичні, граматичні, стилістичні особливості.

  статья [29,5 K], добавлен 27.08.2017

 • Наукове книжкове видання. Інтелектуальна технологія створення нової наукової інформації. Специфіка наукових видань. Способи взаємного інформування та спілкування вчених. Характеристика норм для основного простого тексту. Норми редагування посилань.

  реферат [286,2 K], добавлен 27.05.2012

 • План, тези, конспект як важливий засіб організації наукової праці. Анотування, реферування і рецензування наукових джерел. Основні правила бібліографічного опису джерел, виклад покликань. Вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної роботи.

  реферат [24,5 K], добавлен 03.02.2013

 • Поняття і завдання міжкультурної комунікації. Аналіз труднощів при спілкуванні між представниками різних культур, лінгвістичний і соціальний аспекти проблематики. Класифікація і чинники комунікаційних бар'єрів. Невербальна міжкультурна інтеракція.

  реферат [351,4 K], добавлен 20.02.2012

 • Текст як добуток мовотворчого процесу, що володіє завершеністю. Історія формування лінгвістики тексту. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Інформаційна самодостатність як критерій тексту. Матеріальна довжина текстів. Поняття прототипових текстів.

  реферат [25,1 K], добавлен 30.01.2010

 • Наукові підходи до визначення поняття еквівалентність у сучасному перекладознавства. Види трансформацій, труднощі перекладу науково-технічних текстів. Лексичні, граматичні, жанрово-стилістичні особливості перекладу з англійської українською мовою.

  дипломная работа [138,6 K], добавлен 22.06.2013

 • Поняття стилів мовлення та історія розвитку наукового стилю. Визначення та особливості наукового стилю літературної мови, його загальні риси, види і жанри. Мовні засоби в науковому стилі на фонетичному, лексичному, морфологічному, синтаксичному рівнях.

  реферат [25,8 K], добавлен 15.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.