"Заповіт" Т.Г. Шевченка в перекладах Е.Л. Войнич та Джона Віра

Дослідження англомовних перекладів програмного вірша Тараса Григоровича Шевченка "Як умру, то поховайте", більш відомого як "Заповіт". Огляд прізвищ найвідоміших перекладачів його творчості. Аналіз перекладу вірша у викладі Е.Л. Войнич та Джона Віра.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2016
Размер файла 236,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Джерела походження фразеологізмів в українській мові, функції та вживання їх у мовленні. Семантичний аспект фразеологічного вираження. Особливості вираження фразеологічної діяльності у творах Тараса Шевченка. Огляд висловів, які стали афоризмами.

  презентация [3,0 M], добавлен 14.05.2014

 • Роль імені в давньоєврейській мові. Асоціативно-семантичні лінії в імені Ісус Христос. Лексеми на позначення віри, їх кількість у текстах Нового Заповіту. Аналіз імені Первосвященик. Вираз "Ісус як Цар". Лінгвістична інтерпретація найменування Христос.

  реферат [22,0 K], добавлен 29.01.2014

 • Інтонація вірша та його фонетичний склад. Інтонаційно-синтаксична ідентичність оригіналу та його перекладу. Аналіз оригіналу балади "Улялюм" на основі перекладу К. Бальмонта. Синтаксичні конструкції, інтонаційні контури, ритміко-синтаксичні повтори.

  статья [18,0 K], добавлен 19.12.2010

 • Аналіз семантико-етимологічної зміни наповнення концепту "віра", здійснений на матеріалі англійської, української та французької мов. Аналіз етимологічного розвитку концепту, спільних та відмінних рис семантичної зміни в історичній ретроспективі.

  статья [35,1 K], добавлен 19.09.2017

 • Опис джерел виникнення української фразеології. Аналіз семантичної, морфологічної, структурної, жанрової класифікації фразеологізмів та вивчення їх властивостей (багатозначність, антонімія, синонімія). Розгляд мовних зворотів у творчості Шевченка.

  курсовая работа [61,8 K], добавлен 01.03.2010

 • Короткий нарис життя та оцінка наукових досягнень найвідоміших перекладачів-синхроністів, які започаткували синхронний переклад як окремий аспект перекладу. Аналіз внеску науковців даної сфери в справу усного перекладу, зміст розповсюджених робіт.

  статья [20,0 K], добавлен 18.08.2017

 • Дослідження структури та складових англомовних письмових рекламних текстів, аналіз і правила їх написання. Загальні характеристики поняття переклад. Визначення лексико-семантичних особливостей перекладу англомовних туристичних рекламних текстів.

  курсовая работа [44,7 K], добавлен 23.07.2009

 • Проблема адекватності перекладу в перекладознавстві. Функціонально-стилістичні особливості вірша Йоганна Гете "Нічна пісня мандрівника" та концепція гетівської мініатюри. Збереження лексичних особливостей твору в українських та російських перекладах.

  курсовая работа [51,8 K], добавлен 03.10.2012

 • Аналіз досягнень І. Франка як перекладача творів світової літератури і засновника сучасного українського перекладознавства. Дослідження специфіки його перекладів поетичних творів В. Шекспіра. Огляд художніх особливостей інтерпретації німецької літератури.

  дипломная работа [112,8 K], добавлен 22.06.2013

 • Особливості кінотексту як об’єкту перекладу. Основні проблеми, пов’язані з перекладом кінофільмів українською мовою. Культурна адаптація кінофільмів при перекладі. Аналіз типових помилок перекладу кінофільмів. Складнощі перекладу англомовних фільмів.

  курсовая работа [87,8 K], добавлен 21.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.