"Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія

Висвітлення природи любові в Катулла і Овідія, дослідження особливостей їхньої поетики, жанрова природа їхньої поезії, аналізу тематики і засобів художнього відображення особистих почуттів і любовних хвилювань у контексті традиції та новаторства.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 07.12.2016
Размер файла 448,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Несколько слов о профессиональной биографии Ольги Славянки. Ее оригинальные концепции и методы в области изучения наследия римского поэта Катулла. Цели, преследуемые созданием сборника "Катулл. Сочинения". Специфика "женского взгляда" на лирику Катулла.

  реферат [716,1 K], добавлен 16.07.2016

 • Дослідження особливостей та основних проблем художнього перекладу. Огляд засобів передачі іншомовних реалій. Характеристика ресурсів реалізації лексико-семантичних аспектів у перекладах художніх творів на українську мову шляхом їх порівняльного аналізу.

  курсовая работа [129,3 K], добавлен 04.12.2014

 • Характеристика поетичного тексту та особливостей його композиційної побудови. Особливості вживання фонетичних засобів поезії. Принципи вживання фонетичних засобів, їх роль у віршах. Мовні особливості фонетичних одиниць в англійських творах.

  курсовая работа [51,5 K], добавлен 10.02.2014

 • Встановлення лінгвостилістичних особливостей політичних промов прем’єр-міністра Великої Британії У. Черчилля на фонетичному, лексичному і синтаксичному рівнях мови та визначення їхньої ролі у формуванні суспільної думки. Дослідження політичного дискурсу.

  статья [35,0 K], добавлен 27.08.2017

 • Первый переводческий опыт Рахели Торпусман, известного израильского филолога и автора нескольких поэтических сборников. Баланс между буквальной точностью выбранных для перевода лексем и вольными отступлениями в русских переводах стихотворений Катулла.

  реферат [478,1 K], добавлен 16.07.2016

 • Поняття і вивчення класифікації метафор як мовностилістичного засобу поетичних творів. Проблеми перекладу поезії як виду художнього тексту. Виявлення і дослідження особливостей перекладу українською мовою метафоричних зворотів творів К. Кавафіса.

  курсовая работа [52,0 K], добавлен 11.07.2013

 • Словесное воплощение Максима Амелина собственного видения лирики римского поэта Катулла. Особенности систематизирующего подхода переводчика. Взгляда М. Амелина на предмет множественных дискуссий. Комплексный анализ смысловой композиции стихотворений.

  реферат [1,3 M], добавлен 16.07.2016

 • Використання та оформлення цитат. Розділові знаки при цитуванні. Вислови і цитати відомих людей про мову. Функції цитати як одного із засобів організації художнього простору тексту на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського".

  курсовая работа [77,1 K], добавлен 29.08.2014

 • Вивчення семантики та структури композитів з урахуванням здобутків у площині словотвірної номінації. Дослідження власних назв у будові композитних утворень в українському мовознавстві. Висвітлення експресивних та оцінних властивостей одиниць аналізу.

  статья [25,0 K], добавлен 31.08.2017

 • Предмети дослідження загальної теорії перекладу. Етапи аналізу художнього перекладу. Сутність і значення заповнення лакуни. Призначення експлікації змісту оригіналу при перекладі. Особливості використання круглих і квадратних дужок. Розділи есе.

  контрольная работа [16,3 K], добавлен 17.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.