Давньотюркська і давньоіранська лексика у топонімії Слобожанщини (етимологія деяких власних назв: Ворскла - Оскіл, Євсуг - Койсуг)

Розгляд передумов появи і розповсюдження тюркського та іранського шару топонімної лексики. Роль географічних апелятивів у формуванні місцевого топонімікону. Етимологічний аналіз, семантична інтерпретація, структурна характеристика запозиченої лексики.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Предмет Мовознавство
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Ткаченко Е.М.
Дата добавления 06.03.2018
Размер файла 27,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Загальне поняття про топоніми та підходи до класифікації топонімічної лексики. Топоніми в англійській мові на прикладі топонімії Англії. Розвиток та сучасний стан топонімії в Україні. Етимологія та структура англійських та українських географічних назв.

  курсовая работа [49,4 K], добавлен 16.02.2015

 • Термінологічні одиниці у світлі теорії про мовні інтерференції, їх асиміляція, зовнішня форма і етимологічний аспект. Способи побудови нових термінів. Особливості асиміляції запозиченої лексики у мові-реципієнті. Інтернаціоналізми та ареальна лексика.

  курсовая работа [55,5 K], добавлен 01.02.2012

 • Історія розвитку перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Аналіз фонових знань, необхідних для здійснення перекладу власних географічних назв з англійської мови на українську. Засоби перекладу власних географічних назв.

  курсовая работа [48,4 K], добавлен 23.10.2011

 • Безеквівалентна лексика та її класифікація. Способи передачі безеквіваелнтної лексики. Особливості передачі безеквівалентної лексики в процесі перекладу роману Е.М. Ремарка "Чорний обеліск". Переклад власних імен та назв. Проблема перекладу слів-реалій.

  курсовая работа [48,9 K], добавлен 05.10.2014

 • Родильна лексика як об’єкт лінгвістичного опису. Засоби номінації родильної лексики говірок Маневицького району Волинської області. Структурна організація та семантика обрядової лексики. Раціональні елементи народного досвіду, забобонні та магічні дії.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 19.09.2012

 • Сутність лексики як складової частини мови та семантики як науки. Опис роману П. Загребельного "Південний комфорт", семантичний аналіз його лексики, а також спосіб творення та роль авторських неологізмів, семантична класифікація наявних оказіоналізмів.

  курсовая работа [115,9 K], добавлен 20.12.2009

 • Способи перенесення власних імен з однієї мови в систему писемності. Проблема перекладу британських, французьких, українських та російських географічних назв. Переклад назв географічних об’єктів літерами українського алфавіту на прикладах друкованих ЗМІ.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 03.10.2014

 • Підходи до визначення військової лексики. Особливості військового сленгу. Аналіз передачі реалій, присутніх в військовій документації армій США та Великої Британії, українською мовою. Класифікація військової лексики з лінгвокраїнознавчої точки зору.

  курсовая работа [50,6 K], добавлен 13.12.2013

 • Происхождение русской обсценной лексики. Категоризация русской бранной лексики и функции употребления. Классификация посылов и заклятий. Исследователи русской ненормативной лексики. Ненормативная лексика и общество. Эвфемистические замещения мата.

  курсовая работа [31,8 K], добавлен 27.03.2011

 • Формирование пласта лексики, восходящей к религии. Семантические процессы в религиозной лексике. Экстралингвистические параметры и языковые характеристики религиозного стиля. Состав и роль лексики с религиозной семантикой в произведениях Л.Н. Толстого.

  курсовая работа [43,2 K], добавлен 29.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.