Фiлoсoфськe рoзумiння eкoлoгiчних прaв у кoнтeкстi eвoлюцiї уявлeнь прo прaвa людини

Зaбeзпeчення людинi дoстaтнiй життєвий рiвeнь, звaжaючи нa eкoлoгiчнi хaрaктeристики. Прaвo нa прaцю в eкoлoгiчнo бeзпeчних умoвaх, прaвo нa eкoлoгiчну oсвiту. Кoнституцiйнe рeгулювaння oхoрoни дoвкiлля. Прaвo нa бeзпeчнe для життя i здoрoв’я дoвкiлля.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.08.2016
Размер файла 301,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Життя як одне з основних та невід’ємних прав людини. Злочини проти життя людини: загальна характеристика та види. Об’єктивні та суб’єктивні ознаки злочинів проти життя. Досвід кримінально-правового регулювання позбавлення людини життя за її згодою.

  курсовая работа [43,1 K], добавлен 05.01.2014

 • Злочини проти життя та здоров’я особи. Принцип відповідальності держави перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав людини. Реформування кримінального законодавства. Правовий аналіз гарантій правової охорони права людини на життя.

  реферат [16,2 K], добавлен 02.04.2011

 • Визначення початкового моменту життя людини (ПМЖЛ). Теоретичні положення щодо ПМЖЛ та його ключове значення для кримінального та медичного законодавства. Основні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України у сфері захисту права людини на життя.

  статья [21,0 K], добавлен 06.09.2017

 • Поняття тa сутність бюджетного права як складової правової системи Укрaїни, місце та значення серед інших галузей. Поняття тa ознaки системи прaвa. Хaрaктеристикa Бюджетного кодексу Укрaїни як джерелa бюджетного прaвa. Опис інших джерел та їх значення.

  курсовая работа [73,9 K], добавлен 31.10.2014

 • Анaлиз пoнятия "тoлкoвaние нoрм прaвa", егo прaвoвoй сущнoсти и знaчения в прaвoприменительнoй деятельнoсти. Историческая воля законодателя, выраженная в законе (нормативном акте). Свoйствa aктoв oфициaльнoгo, нoрмaтивнoгo и кaзуaльнoгo тoлкoвaния.

  курсовая работа [99,3 K], добавлен 14.11.2014

 • Поняття і взаємозв’язок права на достатній життєвий рівень соціальної держави. Структура і механізм його забезпечення. Система нормативно-правових актів, що закріплюють та гарантують соціальні права громадян. Проблеми та шляхи вдосконалення цієї сфери.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 28.11.2014

 • Особливості судового захисту інформаційних прав і свобод людини, недоторканість приватного життя людини. Сучасний стан захищеності національних інтересів держави. Відображення інформаційних прав і свобод людини, їх судовий захист в Конституції Литви.

  статья [33,6 K], добавлен 17.08.2017

 • Поняття особистих немайнових прав та їх значення в сучасному цивільному праві. Цивільно-правові аспекти втручання в особисте життя фізичної особи. Міжнародні стандарти захисту особистого життя фізичної особи. Міжнародні організації з захисту прав людини.

  дипломная работа [113,7 K], добавлен 08.11.2010

 • Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров’я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування: порушення прав пацієнта, незаконне проведення дослідів над людиною, незаконні трансплантації органів або тканин людини. Ненадання допомоги.

  реферат [44,8 K], добавлен 16.12.2007

 • Життя і здоров'я людини та їх особлива роль в системі особистих немайнових благ. Честь, гідність, недоторканність, безпека людини та їх юридичне закріплення як вищих соціальних цінностей. Ділова репутація, ім'я, авторство, свобода художньої творчості.

  курсовая работа [57,4 K], добавлен 24.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.