Газ у побуті

Характеристика отруйних, токсичних газів, які виділяються/утворюються в природних процесах чи в промисловості - аміаку, оксидів азоту, монооксиду вуглецю, сірчистого газу, сірководню, вуглекислого газу. Надання першої медичної допомоги при отруєнні газом.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид презентация
Язык узбекский
Дата добавления 13.12.2015
Размер файла 429,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Класифікація та типи травм, розробка стратегії надання першої медичної допомоги потерпілому. Перша допомога при ранах і кровотечах, опіках, укусах тварин та комах, отруєннях, шоковому стані. Порядок проведення рятівних заходів та оцінка їх ефективності.

  контрольная работа [34,5 K], добавлен 17.02.2015

 • Властивості природного газу. Перспективні родовища природного газу на шельфі Чорного і Азовського морів. Коефіцієнт нерівномірності споживання. Правила поводження з газовими балонами. Дії у разі вибуху газу. Визначення ступеня руйнувань під час вибуху.

  контрольная работа [1,3 M], добавлен 17.02.2013

 • Електротравми на виробництві. Ураження електричним струмом. Швидкість відділення ураженого від струму. Способи штучного дихання. Основні етапи надання допомоги при ураженні людини електричним струмом. Надання першої допомоги до прибуття лікаря.

  контрольная работа [255,8 K], добавлен 09.06.2013

 • Основні причини та об`єкти виникнення чадного газу. Характеристика ступенів отруєння організму людини чадним газом. Способи і методика виконання штучного дихання, етапи процесу. Дії робітників та службовців при виникненні небезпеки отруєння чадним газом.

  курсовая работа [798,5 K], добавлен 25.10.2010

 • Характеристика потенційної небезпеки життєдіяльності людини. Порядок поведінки при лісових пожежах та надання першої медичної допомоги при опіках. Характеристика вибухів на виробництві, їх причини та наслідки. Побудування протирадіаційного укриття.

  контрольная работа [20,7 K], добавлен 24.02.2010

 • Робота по запобіганню надзвичайних ситуацій і зменшенню їх негативних наслідків. Фізіологічні критерії здоров'я. Нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом: електромагнітне і лазерне випромінювання. Надання першої медичної допомоги.

  реферат [34,0 K], добавлен 22.12.2011

 • Правила техніки безпеки при ручній обробці деревини та під час роботи на деревообробному устаткуванні. Надання першої медичної допомоги під час нещасного випадку. Техніка безпеки, санітарія і протипожежні заходи під час роботи на токарних верстатах.

  реферат [23,1 K], добавлен 14.10.2010

 • Інтоксикація та смерть унаслідок укусів змій. Клінічна картина токсичної дії зміїної отрути, перша допомога та профілактика. Класифікація комах, способи уникнення їх укусів та надання першої допомоги. Укуси морських риб та перша допомога при них.

  реферат [47,5 K], добавлен 27.03.2012

 • Служба охорони праці на підприємстві. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Сфера дії Закону про охорону праці. Права працівників на охорону праці під час роботи. Надання першої медичної допомоги. Відшкодування шкоди працівникові.

  курс лекций [101,9 K], добавлен 11.02.2010

 • Особливості впливу електричного струму на організм людини, біологічна та механічна його дія, класифікація електротравм. Надання першої долікарської допомоги при ураженні електричним струмом. Вимоги до техніки безпеки при роботі з електромережами.

  реферат [16,9 K], добавлен 02.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.