Забезпечення безпеки життєдіяльності та розробка заходів з профілактики небезпек

Номенклатура небезпек для спеціальності "пожежник". Статистична оцінка небезпечних чинників для життя людини. Прояви природних і техногенних небезпек в Тернопільській області. Перша медична допомога по вилученню чужорідних тіл з вуха, рота, носа, трахеї.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 26.09.2017
Размер файла 783,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра хімії і екології
РОЗРАХУНОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА
з дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
ВАРІАНТ 17
Виконав: студент групи 2 КСМ
денної форми навчання Перпелов С.О
Перевірив: доцент Малєєв В.О.
ХЕРСОН 2014
ЗМІСТ
 • небезпека медичний допомога пожежник
 • ВСТУП
 • 1. НОМЕНКЛАТУРА НЕБЕЗПЕК ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПОЖЕЖНИК"
 • 2. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ
 • 3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК ПРИ БАКТЕОРЕЛОГІЧНА ЗБРОЯ
 • 4. ПРОЯВИ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ НЕБЕЗПЕК В ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ОБЛАСТІ
 • 5. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПО ВИЛУЧЕННЮ ЧУЖОРІДНИХ ТІЛ З ВУХА, РОТА, НОСА, ТРАХЕЇ
 • ВИСНОВОК
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Безпемкажиттємдіямльності -- галузь науково-практичної діяльності, спрямованої навивченнязагальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек,

а також на розробку і реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, як у побутових умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Актуальність дисципліни ще більше зростає у зв'язку з існуванням аксіоми про потенційну небезпеку діяльності: в жодному виді діяльності неможливо досягнути абсолютної безпеки, будь-яка діяльність потенційно небезпечна.Предмет: Безпека життєдіяльності (БЖД) - інтеграційна дисципліна, яка вивчає проблеми перебування людини в оточуючому середовищі під час звичайних та надзвичайних ситуацій мирного часу.

Мета: вивчення дисципліни - забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я людини.

Завдання дисципліни БЖД навчити студентів:

- загальним закономірностям виникнення небезпек, їх властивостям;

- визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

- забезпечувати гарантований рівень безпеки функціонування об'єктів народного господарства у галузі;

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини;

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, які спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами небезпек мирного часу;наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини та навколишнє середовище;основи захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання.

Вміти:

- реалізовувати відповідні заходи та засоби захисту щодо створення і підтримки здоров'я та безпечних умов життя і діяльності людини:

- у разі виникнення надзвичайних ситуацій приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію.

Бути ознайомленим:

- зі змістом документів з міжнародного права, законодавчих та нормативно - технічних документів, керівних і нормативних документів України щодо захисту людей у надзвичайних ситуаціях;

- з видами та організацією екстренної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу.

Вивчення основ понятійно-категорійного апарату безпеки життєдіяльності необхідна для розуміння причин виникнення та наслідків небезпек. Знання видів небезпечних факторів, умов їх проявлення у вигляді небезпеки, наслідків дії дозволить вчасно прогнозувати та приймати адекватні рішення щодо попередження, мінімізації наслідків чи уникнення дії небезпечних і шкідливих факторів, формує мотивацію щодо посилення особистої відповідальності спеціалістів за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об'єктів народного господарства.

Завдання БЖД є розробка методів прогнозування, вивчення та ідентифікації шкідливих факторів, їх впливу на людину і довкілля.

У даній розрахунково-графічній роботі ми повинні виконати наступні завдання: зробити статистичну оцінку небезпечних чинників для життя людини, скласти номенклатуру небезпек для спеціальності «вчитель», розробити комплекс заходів щодо попередження небезпек при освітленні приміщення, ознайомитись з першою медичною допомогою при радіаційних ураженнях.

1. НОМЕНКЛАТУРА НЕБЕЗПЕК ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПОЖЕЖНИК"

Пожежа легше попередити, ніж загасити. Тому пожежні обстежують кожна будівля, без їхнього дозволу не зводиться ні один новий будинок - не будуються ні фабрика, ні завод, що не з'являється новий будівельний матеріал. Пожежні обстежують склади, магазини, готелі, кафе і ресторани і скрізь перевіряють пожежну безпеку.

Крім того, пожежні постійно тренуються, проводять спеціальні навчання, займаються в спортивних залах, щоб під час чи не навчального, а справжньої пожежі зуміти проявити спритність, силу, вправність.

Фізичні небезпеки

У процесі гасіння пожежі є багато фізичних небезпек, які призводять до серйозних фізичних травм. Стіни, стелі і підлоги раптово руйнуються, захоплюючи за собою пожежників. Раптове посилення вогню і сплески полум'я в замкнутому просторі, які можуть мати місце в результаті раптового займання горючих газоподібних продуктів, що виділяються палаючими або розпеченими матеріалами при взаємодії з перегрітою повітрям. Раптово полихнувшее полум'я може поглинути пожежного або відрізати йому шлях до відходу. Кількість і тяжкість травм може бути зведена до мінімуму завдяки посиленим тренуванням, наявності досвіду в роботі, компетентності та гарної фізичної підготовки.

Однак природа роботи така, що пожежники можуть опинитися в небезпечній ситуації і внаслідок прорахунку, обставин чи під час операції з порятунку постраждалих.

Деякі пожежні підрозділи склали комп'ютерні бази даних про знаходяться в їх віданні будівлях, матеріалах і потенційні небезпеки, з якими вони можуть зіткнутися в процесі гасіння пожежі в своєму районі. Швидкий доступ до бази таких даних допомагає команді своєчасно реагувати на виниклі небезпеки і прогнозувати виникнення небезпечних ситуацій.

Термічні небезпеки

Перегрів під час гасіння пожежі може наступити в результаті зіткнення з гарячим повітрям, тепловим випромінюванням, гарячими поверхнями, а також через внутрішнього тепла, генерованого під час роботи людським тілом, яке не може бути охолоджене до закінчення ліквідації пожежі. Ізолюючі властивості захисного обмундирування та фізична втома в результаті надлишку тепла, генерованого тілом, можуть стати причиною перегрівання під час гасіння пожежі. У результаті перегріву можуть бути отримані травми, такі як опіки або загальне перегрівання, яке може призвести до зневоднення організму, теплового удару і серцевого нападу.

Сам гаряче повітря зазвичай не становить серйозної загрози для пожежника. Сухе повітря не здатний довго утримувати тепло. Пар або гарячий вологе повітря можуть викликати серйозні опіки, оскільки у водяній парі набагато більше теплової енергії, ніж в сухому повітрі. На щастя, опіки парою трапляються не так часто.

Теплове випромінювання часто досить інтенсивно в процесі пожежі. При наявності тільки теплового випромінювання можна отримати опік. У деяких пожежних спостерігаються зміни в шкірі через постійного зіткнення з жаром.

* Хімічні небезпеки

Більше 50 відсотків фатальних випадків, пов'язаних з пожежею - результат зіткнення з димом, а не з вогнем. Одним з істотних факторів, що сприяють смертельних наслідків і захворювань в результаті пожежі, - це гіпоксія внаслідок відсутності кисню в атмосфері, яка призводить до втрати фізичної активності, дезорієнтації і втрати рухливості. Складові диму, окремо і разом, - також токсичні.

2. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА НЕБЕЗПЕЧНИХ ЧИННИКІВ ДЛЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Маючи неоднаковий життєвий досвід у нашій групі по-різному оцінюють небезпечність того чи іншого чинника, тому одержані результати треба статистично обробити. Для кожного чинника я підрахував кількість балів, які визначили мої одногрупники, цю суму я поділив на кількість опитаних людей і одержав величину яка служить середньою оцінкою небезпечності того чи іншого чинника: чим вона є більшою, тим є небезпечніший чинник. Середню оцінку небезпечності j-го чинника визначив за формулою:

, (2.1)

Де Sji- індивідуальні оцінки студентів для j-го чинника, n - кількість опитаних одногрупників. Якщо прийняти, що перелічені чинники охоплюють усі небезпеки для життя людини, то можна також оцінити відносну частку (у відсотках) кожного чинника qi в сумарній кількості небажаних наслідків за формулою:

qi=, %, (2.2)

Індивідуальна оцінка Sji

Оцінка

Оцінка

Оцінка Старцев А.В

Оцінка

Середня оцінка,

Sj

Відносна частка, qi

КрамареноВ.О.

Бабено С.Д.

Бергер М.Є.

Чинники

1

Авіатранспорт

13

5

25

7

19

13,8

4,246153846

2

Автотранспорт

14

4

14

11

22

13

4

3

Атомна енергетика

4

3

17

18

21

12,6

3,876923077

4

Вживання спиртних напоїв

25

2

23

25

16

18,2

5,6

5

Виробничі травми

11

1

20

1

12

9

2,769230769

6

Вбивства

12

6

24

20

3

13

4

7

Водойми (купан-ня, відпочинок)

24

7

22

6

14

14,6

4,492307692

8

Діагностичне випромінювання

20

8

9

3

6

9,2

2,830769231

9

Електричний струм

3

9

16

21

9

11,6

3,569230769

10

Залізничний транспорт

23

15

3

5

17

12,6

3,876923077

11

Інфекційні захворювання

9

14

19

19

18

15,8

4,861538462

12

Інші чинники

1

13

13

10

25

12,4

3,815384615

13

Куріння

6

12

5

17

1

8,2

2,523076923

14

Медичні препарати

4

11

7

4

8

6,8

2,092307692

15

Наркотичні речовини

7

10

1

13

7

7,6

2,338461538

16

Побутові травми

18

20

4

23

20

17

5,230769231

17

Робота в правозахисних органах

17

21

2

22

4

13,2

4,061538462

18

Пожежі

2

22

11

15

24

14,8

4,553846154

19

Суїцид

19

23

18

24

15

19,8

6,092307692

20

СНІД

21

24

10

16

2

14,6

4,492307692

21

Спортивні та масові заходи

10

25

15

8

11

13,8

4,246153846

22

Стихійні лиха

8

16

12

9

10

11

3,384615385

23

Тероризм

15

17

8

12

2

10,8

3,323076923

24

Харчові отруєння

16

18

6

14

23

15,4

4,738461538

25

Хірургічне втручання

5

19

21

2

13

12

3,692307692

Діаграма відносної частки

На основі даних можна зробити висновки, що найбільш небезпечним є суїцид.

3. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕК ПРИ БАКТЕОРЕЛОГІЧНА ЗБРОЯ

Бактеріологічна зброя (біологічна) є засобом масової поразки людей, тварин і знищення сільськогосподарських культур. Основу його вражаючої дії становлять бактеріальні засоби, до яких відносяться хвороботворні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, грибки) і вироблювані бактеріями токсини.Бактеріологічна розвідка організується з метою своєчасного виявлення підготовки противника до застосування БС, встановлення факту їх застосування, визначення виду агентів, а також масштабів зараження місцевості і повітря в смугах дії військ.

Карантин - це система заходів, проведених попередження поширення інфекційних захворювань з вогнища зараження й у ліквідації самого вогнища. Навколо вогнища встановлюється охорона, забороняються в'їзд і виїзд, і навіть вивезення майна.

На території, де запроваджено карантин, припиняється робота всіх підприємств та шкільних установ, крім, які мають особливо важливе значення для економіки або заради оборони.

Прекращается робота навчальних закладів, шкіл, дитячих установ, та ін.

Обсервация - це спеціальні заходи, предотвращающие поширення інфекції до інших райони. Ці заходи включають: максимальне обмеження в'їзду і виїзду, і навіть вивезення з вогнища майна без попереднього знезараження та ліквідації епідеміологів; посилення медичного контролю над харчуванням та водопостачанням й інші заходи.

У осередку бактеріального зараження проводяться профілактичні і санітарно-гігієнічні заходи, санітарна обробка і дезинфекція.

Бактеріальні засоби це хвороботворні мікроби та токсини, які вони виробляють. Для зарядження бактеріологічної зброї використовують збуджувачів таких захворювань: чума, холера, сибірська виразка, ботулізм.

А) Чума - це гостра інфекційна хвороба. Збуджувачем є мікроб, який не здатний жити поза організмом людини. Проте, в мокроті людини він життєздатний близько десяти днів. Інкубаційний період триває 1 - 3 доби. Захворювання починається загальною слабкістю, лихоманкою, головним болем, високою температурою та запамороченнями. Найбільш небезпечна легенева форма чуми. Захворіти нею можна, вдихаючи повітря, що містить збуджувач чуми. Ознака захворювання: крім поганого загального стану з'являється біль в грудях, кашель. Хворий швидко втрачає сили, можлива втрата свідомості; смерть настає внаслідок зростаючої серцево-судинної слабкості. Захворювання триває від двох до чотирьох діб.

Б) Холера - гостре інфекційне захворювання, яке швидко поширюється і характеризується тяжким перебігом. Збудник холери - холерний вібріон - нестійкий до зовнішнього середовища, в воді зберігається кілька місяців. Інкубаційний період холери триває від декількох годин до шести діб, в середньому 1 - 3 доби.

Основні ознаки враження холерою: рвота, розлад шлунку, судома; рвотні маси хворого приймають вигляд рисового відвару. Втрачається велика кількість рідини, хворий швидко худне, температура тіла падає до 350. Іноді хворба закінчується смертю.

В) Сибірська виразка - захворювання, що вражає головним чином сільськогосподарських тварин, а від них може передаватися до людей. Збуджувач сибірської виразки попадє до організму через дихальні шляхи, травну систему, пошкоджену шкіру. Захворювання настає через 1-3 доби; воно має три форми: легенну, кишкову та нашкірну.

Легенна форма сибірської виразки це специфічне запалення легень: температура тіла підвищується, з'являється кашель з виділенням кров'янистої мокроти, сердцева діяльність послаблена. Якщо хворбу не лікувати, через 2-3 дні настає смерть.

Кишкова форма хвороби вражає кишечник виразкою, проявляється гострим болем у животі, кров'яною рвотою, розладом шлунку; смерть настає за 3-4 дні.

Нашкірна форма сибірської виразки найчастіше вражає відкриті частини тіла (руки, ноги, шию, обличчя). На місці попадання мікробів збуджувача з'являється пляма, котра через 12-15 годин перетворюється на пухирець з кров'янистою чи мутною рідиною.

4. ПРОЯВИ ПРИРОДНИХ ТА ТЕХНОГЕННИХ НЕБЕЗПЕК В ТЕРНОПІЛЬСКІЙ ОБЛАСТІ

На Тернопільщині можливі природні та техногенні землетруси

Торік Міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив, що за 7-10 років Україна перетвориться на експортера сланцевого газу. Це природний газ, що залягає переважно у м'яких сланцевих породах із розгалуженою мережею тріщин. Технологічна складність видобутку такого газу дуже висока, а рентабельність відносно низька. В Україні «горючий продукт» планують видобувати на двох платформах - Олеській та Юзівській. Остання - умовна ділянка, що охоплює значну частину сходу Харківщини і півночі Донеччини. Друга ділянка включає територію Львівщини, Івано-Франківщини, Тернопільщини, яка переходить по водоносних горизонтах і на територію Польщі. Головне завдання газовидобувних компаній - “витрясти” бульбашки газу зі щільної породи на глибині кількох кілометрів. Для цього використовують технології горизонтального буріння та гідророзриву пластів на глибину залягання порід, яка зазвичай складає від 700 до 3000 м. Пробурюється свердловина, що розгалужується в породі на кілька рукавів. У цю свердловину закачують розчин води, піску та хімічних сполук, які створюють великий тиск і руйнують породу. Газ вивільняється і його можна видобути. Проте відкачати з такою ж легкістю розчин води і реактивів не вдається, і зазвичай щонайменше половина цієї високотоксичної рідини залишається у свердловині. Саме в цьому бачать одну з головних загроз видобутку сланцевого газу всі, хто називає його екологічним лихом.

Видобуток сланцевого газу передбачається у сейсмічній зоні гір Вранча (Румунія), на якій можливі коливання навіть до 8-9 балів за шкалою Ріхтера. При додаткових внутрішніх коливаннях сила поштовхів тільки посилюватиметься.

Тернопільщина потрапляє у зону видобутку сланцевого газу на Олеській площі, а саме три її райони - Бережанський, Підгаєцький та Монастириський. Враховуючи геологічну будову області, слід зазначити що в басейні річки Дністер буде повністю змінена його гідрологічна природна система. У першу чергу видобуток газу суттєво вплине на водні ресурси області, і якщо не цілком обезводнить Тернопільщину, то суттєво погіршить якість води, особливо питної.

Підготовка вертикального та горизонтального буріння задіє водоносні горизонти тих пластів, з яких видобувається вода для питних потреб, і тих, з яких ми можемо видобувати воду через 100-200 років. Вода для технологічного процесу видобутку потрібна для того, щоб сколихнути нижні шари на глибині 3-5 км і спровокувати невеликий землетрус для виходу на поверхню сланцевого газу. Для розриву нижніх шарів використовується вода з великим вмістом хімічних сполук - понад 600 (!). Фахівці прогнозують, що під час видобування сланцевого газу відбудеться масове відчуження земельних ділянок, які до того ж є густозаселені. З початком процесу видобування газу можливі порушення ландшафтів, ґрунту та ґрунтових вод, водоносних горизонтів під час будівництва великої кількості свердловин (100-150 тис. свердловин, що у 2,5 раза більше, ніж є на сьогодні в Україні) та допоміжних споруд (для закачування розчину, забезпечення роботи свердловини, для зберігання відкачаної пульпи, резервуарів води). Після гідророзриву відбуваються дифузні процеси, - пояснює голова громадської ради з питань екології при Держекоінспекції в Тернопільській області Галина Проців. - Транспортування потенційно небезпечних реагентів відбуватиметься по автошляхах області. Усім добре відомо, в якому вони стані і що з тими речовинами може трапитись, враховуючи умови перевезення. Ще одне питання, де хімікати будуть зберігатися. У Тернопільській області немає великої віддаленої площадки для зберігання небезпечних речовин, яка б знаходилась у радіусі 20 км від місця проживання місцевого населення.

Свердловини оглушать навколишні села

Небезпека в тому, що склад хімічних сполук, який використовуватиметься під час видобування газу, ретельно приховується. Територія, на якій здійснюватиметься видобуток, може бути потенційно рекреаційна та туристично приваблива. Найгірше те, що разом з водою область втратить свій єдиний засіб існування - сільське господарство, адже розвивати аграрний сектор без води не можливо.

Для того, щоб провести дослідження потенційних ділянок, необхідно задіяти ті ж самі механізми і такі ж хімічні речовини, що й під час видобутку, тому навіть дослідні розробки є небезпечними для довкілля жителів області.

- Прецедентом номер один є те, що усі хімічні речовини у розчиненому стані, які використовуватимуть для видобування газу, планують захоронювати у порожнини, з яких його було видобуто, а з цих горизонтів ми, а точніше - наші правнуки, через кілька сотень років могли б одержувати воду. Західно-Михайлівське підняття, на якому заплановано буріння, розташоване за таким геологічним принципом, через що потенційні наповнені рідинами свердловини можуть детонувати між собою, - каже Галина Проців.

Окрім вищезазначених прогнозів, фахівці попереджують про ще одну незручність - сильний шумовий ефект.

- Варто врахувати і шумову складову. Під час буріння виникає страшенний гуркіт. Під час закачування води працюють потужні насоси, причому роблять це цілодобово. Крім того, на трубопроводах, по яких транспортується газ, також безперебійно працюють компресори. Неподалік місця видобутку сланцевого газу через шум неможливо знаходитись. Враховуючи густоту населення в Тернопільській області, зробити так, щоб шум не доносився до населених пунктів, не можливо, - пояснює представник ТЕО «Наше місто» Любомира Качмарська.

Завдяки сланцевому газу Україна може отримати 50 років газової незалежності і стати довічним імпортером води. До того ж, ніхто не каже, якою буде вартість такого газу для населення і чи виправдає ціль засоби.

- Тернопільська область займає одне з останніх місць в Україні по забезпеченні населення водою. Всі великі міста забирають воду для водопостачання з відкритих водойм. Наша область використовує підземні води, але і їх резерв вичерпано. Прикладом цього є висихання джерел та криниць на території Тернопільщини. Минулого літа дощів випадало надзвичайно мало. Водойми природною водою не поповнювались. Знизився рівень підземних вод і населення залишилося без води. Якщо на ті незначні запаси поставити завдання великого запасу для технологічних потреб, то може виникнути загрозлива ситуація для здоров'я і навіть життя людей. Щоб поповнити запаси води, потрібно багато часу. Для того, щоб одна крапля води опустилася до рівня підземних вод, потрібно не менше 300 років, зазначив професор ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, доктор медичних наук, академік Української Екологічної Академії наук (ТОО ВЕЛ) Володимир Кондратюк.

Враховуючи загрози, які несе з собою процедура видобутку сланцевого газу, представники природоохоронної громадськості Тернопільщини виступили з ініціативами найближчим часом організувати та провести громадське обговорення з теми даної проблеми за участю представників усіх гілок регіональної влади та із залученням депутатів Верховної Ради України нового скликання, а також провести розширене спільне засідання громадських рад при територіальних природоохоронних установах Мінприроди Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей і, можливо, достукатися до можновладців.

5. ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПО ВИЛУЧЕННЮ ЧУЖОРІДНИХ ТІЛ З ВУХА, РОТА, НОСА, ТРАХЕЇ

Сторонні тіла у вусі, в очах, у роті, в носі, в трахеї, в стравоході, в шлунку: заходи першої допомоги.

Попадання чужорідного тіла у вухо, ніс, глотку трахею найчастіше спостерігається у дітей і нерідко становить реальну загрозу для життя (особливо в разі сторонніх тіл у дихальних шляхах). Перша допомога з приводу застряглого чужорідного тіла має дуже важливе значення. У деяких випадках, коли застрягле чужорідне тіло загрожує життю хворого (наприклад, порушує дихання), хворому слід надати негайну медичну допомогу і спробувати витягти сторонній предмет. В інших випадках (коли стороннє тіло не порушує дихання і не може бути з легкістю видалено) намагатися витягти сторонній предмет не потрібно, а слід якомога швидше доставити хворого до лікарні.

Перша допомога в разі чужорідного тіла у вусі

Сторонні (чужорідні) тіла у вусі найчастіше спостерігаються у дітей. У більшості випадків під час гри діти самі вводять у вушний прохід дрібні деталі іграшок, кісточки, насіння рослин. В інших випадках (частіше у дорослих) чужорідне тіло (сірчана пробка) самостійно формується в вушному проході протягом тривалого часу.

Основні симптоми і ознаки наявності чужорідного тіла у вусі:

Наявність видимого предмета застряглого в вушному проходеБоль і дискомфорт у вусі (біль може посилюватися при натисканні) Погіршення слуху з одного боку

Якщо чужорідне тіло потрапило в вухо, виконайте наступні дії:

Нахиліть голову вбік, вухом вниз, щоб спробувати змістити чужорідне тело.Не вводите в вухо різні інструменти. Не намагайтеся видалити сторонній предмет ватною паличкою, сірником або будь-яким іншим інструментом, тому що ви можете ввести чужорідне тіло ще глибше у вухо і тим самим пошкодити его.Удаліте чужорідне тіло, його добре видно і його можна легко захопити пінцетом.Еслі у вухо потрапила комаха, поверніть голову вухом вгору і влийте в нього рослинне, оливкова або дитяче масло. Вливання масла допоможе видалити комаху з вуха. Масло має бути теплим, але не гарячим. Використовуйте масло тільки для видалення комах. Не використовуйте масло, якщо є підозра на пошкодження вуха (біль, кровотеча або виділення з вуха). У всіх інших випадках, коли видалення стороннього тіла з вуха не вдалося або неможливо, слід негайно звернутися за медичною помощью.Первая допомогу при чужорідне тіло в оці

Якщо вам в око потрапило чужорідне тіло (смітинка, тріска, дрібна комаха), спробуйте видалити його промивши очей чистою водою. Якщо вам не вдалося видалити стороннє тіло з ока самостійно, зверніться за медичною допомогою.

Щоб допомогти іншій людині:

Постарайтеся заспокоїти постраждалого і переконати його не намагатися витягти смітинку самостоятельноТщательно вимийте руки з миломПосадіте людини на добре освітлене местоАккуратно огляньте око, щоб знайти чужорідне тіло. Відтягніть нижню повіку вниз і попросіть людини подивитися вгору. Потім навпаки, відтягніть верхню повіку і попросіть подивитися вніз.Еслі чужорідне тіло вільно розташовується на поверхні ока, спробуйте видалити його, промивши очей водою. Якщо видалити стороннє тіло не виходить, зверніться за медичною допомогою.

Увага:

Не намагайтеся видалити сторонній предмет, якщо воно проникло в очне яблоко.Не намагайтеся видалити велику чужорідне тіло, яке заважає закрити глаз.В яких випадках слід звернутися за медичною допомогою при чужорідне тіло в оці? Якщо ви не можете видалити стороннє тіло самостоятельноЕслі чужорідне тіло проникло в очне яблуко або подряпало егоЕслі в результаті попадання стороннього тіла в око різко погіршується зреніеЕслі пошкоджене око червоніє, з'являється біль і відчуття присутності стороннього тіла в оці навіть після його удаленіяПервая допомогу при чужорідне тіло в носуПрі попаданні чужорідного тіла в ніс проведіть наступні заходи: Не намагайтеся видалити сторонній предмет пінцетом або яким-небудь іншим інструментом якщо його неможливо добре захватітьЕслі чужорідне тіло невеликого розміру, не намагайтеся вдихнути його. Навпаки, дихайте через рот, поки стороннє тіло не буде віддалено випадку, коли стороннє тіло потрапило в ніс, висякайтеся акуратно. Якщо чужорідне тіло тільки в одній ніздрі, то перш ніж сякатися, закрийте протилежну ноздрюЕслі чужорідне тіло еластичне і його добре видно, то постарайтеся видалити його за допомогою пінцета.

У разі, коли перераховані вище методи не допомагають видалити стороннє тіло з носа, зверніться за медичною допомогою.

Перша допомога при сторонньому тілі в гортані

Якщо ви або ваша дитина вдихнули чужорідне тіло, НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГОЮ. Поки не приїхала швидка допомога виконайте кілька прийомів з видалення стороннього тіла з гортані або верхніх дихальних шляхів.

При вдиханні чужорідного тіла поверніть потерпілого до себе спиною і нанесіть підставою долоні 5 ударів між лопаток.Затем, якщо чужорідне тіло ще не видалено, виконайте прийом Хеймліха: встаньте позаду потерпілого і обхопіть його обома руками за талію, потім стисніть одну руку в кулак, а інший міцно захопіть кулак. Потім притисніть кулак до живота і зробіть різкий рух всередину і вгору. Повторіть маневр Хеймліха 5 раз.Для видалення стороннього тіла з дихальних шляхів у маленької дитини: переверніть дитину на живіт, обличчям вниз, одним пальцем перевірте рот дитини і вийміть чужорідні тіла, що залишилися в роті. Далі нанесіть кілька ударів долонею між лопаток дитини. Якщо це не допомогло і дитина продовжує задихатися, візьміть його за ноги і Струсніть. Див також Все про кашлі у дітей.

У випадку, коли ви знаходитесь одні вдома і вдихнули чужорідне тіло, використовуйте маневр Хеймліха на собі:

Стисніть одну руку в кулак і покладіть собі на живіт вище пупка.Затем притримуючи кулак іншою рукою, упріться кулаком до твердої поверхні (стіл, лава). Потім з силою упріться животом на кулак. Повторіть маневр Хеймліха 5 раз.Первая допомогу в разі проковтнутого або застряглого в горлі предмета.

Перша допомога при проковтнутої инородном предметі залежить від його розмірів, форми і характеру країв:

Якщо ви (або дитина) проковтнули чужорідне тіло округлої форми найбільший поперечний розмір якого не перевищує 3 см. - не турбуйтеся, через 1-2 дня чужорідне тіло саме вийде через пряму кишку не заподіявши вам ніякого занепокоєння.

Якщо ви відчуваєте, що тверде округле чужорідне тіло застрягло у вас в стравоході і не пройшло в шлунок після того як випили трохи води - викличте швидку.

Якщо поперечні розмір чужорідного тіла більше 3 см або воно має шорсткі, гострі або зазубрені краю - як можна швидше зверніться до лікаря.

Якщо ви проковтнули риб'ячу кістку, голку, шматок дроту або інший гострий предмет постарайтеся якомога менше рухатися і викличте швидку.

Якщо ви проковтнули гострий предмет і він застряг у вас в голі або в стравоході - не панікуйте і не намагайтеся дістати його самостійно, а викличте швидку.

Якщо через кілька годин або днів після того як ви проковтнули чужорідне тіло вам стало погано, у вас з'явилися сильні болі в животі або в грудях або піднялася температура - якомога швидше викличте швидку. Перша допомога при сторонньому тілі в шкірі.

Сторонні тіла в шкірі (занози) найчастіше локалізуються на руках і ногах. Зазвичай це шматочки металу, дерева або скла. Для того, щоб видалити скалку зі шкіри виконайте наступні маніпуляції:

Ретельно вимийте руки і місце проникнення стороннього тіла з миломЕслі чужорідне тіло знаходиться на поверхні і його можна міцно схопити, видаліть його пінцетомЕслі чужорідне тіло повністю увійшло під шкіру, тоді візьміть стерильну голку і порвіте шкіру над чужорідним тілом. Візьміть чужорідне тіло пінцетом і видаліть егоПосле видалення стороннього тіла обробіть рану перекисом водню і змастіть маззю з антібіотіком.В випадку, якщо ви не змогли видалити стороннє тіло самостійно, зверніться за медичною допомогою. Також зверніться до лікаря, якщо на місці занози утворилося нагноєння.

ВИСНОВОК

У результаті виконаної роботи ми дійшли таких висновків.

У першому розділі треба було скласти номенклатуру небезпек для спеціальності «Менеджер». Для менеджера притаманні такі небезпеки: відчуття справедливості, страх очікування, три невеселі букви ,синдром вигоряння, дистрес.

У другому розділі розрахунково-графічної роботи ми визначали статистичну оцінку небезпечних чинників для життя людини.

У третьому розділі розробленийкомплекс заходів щодо попередження небезпек при повені.

У четвертому розділі досліджений екологічний стан Волинської області.

У п'ятому розділі описано наданняпершоїмедичноїдопомоги при уражені струмом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко. К.: , 2004. 328 с.

2. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. Х.: Факт, 2005. 348 с.

3. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Підручник-Львів:Афіша, 2001. 256 с.

4. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо. К.: "Каравела", 2004. 328 с.

5. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. 284 с.

6. Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. № 6. С. 6-17.

7. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. 208 с.

8. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч.посібник. Миколаїв: НУК, 2005. ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. 136 с.

9. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008, 158 с.

10. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. Кіровоград, 1998. 292 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки, вплив на організм, основи захисту здоров'я та життя людини і середовища проживання від небезпек. Засоби та заходи створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності.

  реферат [28,3 K], добавлен 04.09.2009

 • Поняття та визначення безпеки життєдіяльності. Характеристика аналізаторів людини та вплив їх на предметну діяльність. Номенклатура небезпек для спеціальності інженер. Поняття ризику, прийнятого ризику. Класифікація надзвичайних ситуацій.

  контрольная работа [60,0 K], добавлен 01.12.2006

 • Класифікація небезпек: природні, техногенні, соціально-політичні та комбіновані. Характеристика та джерела виникнення техногенних небезпек. Причини техногенних надзвичайних ситуацій, негативні чинники за її виникнення; захист населення і території.

  реферат [30,1 K], добавлен 12.03.2015

 • Сутність та головний зміст безпеки життєдіяльності як наукової дисципліни, предмет та методи її вивчення, сфери застосування. Поняття та форми небезпек, їх класифікація та типи. Іонізуюче випромінювання та оцінка його негативного впливу на організм.

  презентация [3,5 M], добавлен 13.05.2013

 • Робота по запобіганню надзвичайних ситуацій і зменшенню їх негативних наслідків. Фізіологічні критерії здоров'я. Нові види небезпек, що породжуються науково–технічним прогресом: електромагнітне і лазерне випромінювання. Надання першої медичної допомоги.

  реферат [34,0 K], добавлен 22.12.2011

 • Клініка, перша медична допомога, організація рятувальних робіт в осередку хімічного ураження. Хіміко-фізичні властивості, клінічні ознаки, перша медична допомога при ураженнях хлором, аміаком, оксидом вуглецю, сірководнем і ін. Заходи особистої безпеки.

  методичка [38,2 K], добавлен 08.09.2008

 • Алкоголь, паління, наркоманія - поширені соціальні небезпеки, які загрожують життю і здоров'ю людини. Причини поширення паління. Вплив нікотину на організм. Перша допомога при інтоксикації. Ознаки наркотичного сп'яніння. Чи можна вилікувати наркоманів?

  реферат [37,9 K], добавлен 28.05.2010

 • Характеристика котельні для постачання теплом опалювально-вентиляційних установок та систем гарячого водопостачання житлових і промислових будинків. Аналіз потенційних небезпек на об’єкті, розробка заходів безпеки. Розрахунок штучного освітлення.

  курсовая работа [35,0 K], добавлен 25.09.2010

 • Психологія безпеки як ланка в структурі заходів по забезпеченню безпеки життєдіяльності людини. Зміни психогенного стану людини. Алкоголізм як загроза для безпеки життєдіяльності. Здійснення життєдіяльності людини в системах "людина – середовище".

  реферат [32,2 K], добавлен 09.05.2011

 • Теоретичні основи безпеки життєдіяльності та ризик як оцінка небезпеки. Фізіологічні особливості організму та значення нервової системи життєдіяльності людини. Запобігання надзвичайних ситуацій та надання першої долікарської допомоги потерпілому.

  лекция [4,7 M], добавлен 17.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.