Іван Крушельницький (1905-1934)

Коротка біографія І.А. Крушельницького, його дитинство та освіта, початок творчої діяльності. Метафора як улюблений засіб художнього зображення у творах письменника. Основна ідея написаної 1930 р. драми "Спір за мадонну Сільвію", її характеристика.

Рубрика Литература
Вид доклад
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2017
Размер файла 13,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Іван Крушельницький (1905-1934)

Народився І. А. Крушельницький 12 листопада 1905 р. у Коломиї в родині інтелігентів, здобував освіту у Відні (до того були -- гімназія, університет, навчання у Празі). Після цього недовгий час працював на посаді учителя в Стрийській гімназії, згодом переїхав до Львова. Писати почав рано, друкував свої твори в «Літературно-науковому віснику», «Червоному шляху» та інших періодичних виданнях. У творчих зацікавленнях поета простежуються впливи західноєвропейської літератури, зокрема німецької та австрійської. Знаючи кілька іноземних мов, він перекладає з німецької Вольфа Бірога, Іргіна Егенбрехта, Віллі Р. Фезе, Гуго Гофмансталя, досліджує Артура Шніцлера, захоплюється імпресіоністичною манерою його казок. Одним із своїх учителів визнає Гуто Гофмансталя: йому присвячено збірку «Весняна пісня», дослідження та есеї. У перших поетичних збірках «Весняна пісня» (1924) і «Юний спокій» (1929), куди увійшли вірші 1920--1924 pp., простежуються впливи українського модерну. Переважно це виявлялося в імпресіоністичній манері письма, бо на противагу українській модерністській поезії, мотивам смутку, болю, безнадії, поезія І. Крушельницького відкривала світ сонця, весняних настроїв і сподівань.

«Весняна пісня» -- це лірика станів душі, що прагне гармонії і знаходить її в злагоді з природою. Наскрізні образи збірки: весна, сонце, спів. У поетичному відтворенні світу, передачі настрою він -- вроджений художник; малюнок, акварель -- переважаючі засоби художньої виразності.

Метафора, як улюблений засіб художнього зображення, приваблює своєю несподіваністю й точністю, сполученням барв і гри світла: «Сонце спливає в розтоплений блеск топазного світла долини»; «на лоні чорних хмар за ударом удар -- арфи на хмарах». Чимало тут і від поетики раннього П. Тичини («Ромашка розкинула вії...»).

Найбільша творча активність І. Крушельницького припадає на «новошляхівський» період (1929--1932). Він багато й плідно працює в різних жанрах і друкується здебільшого на сторінках часопису «Нові шляхи». Тут вміщено його драми «На скелях», «Мури й межі», «Спір за мадонну Сільвію», поезії й цикли (більшість увійшла до збірки «Бурі і вікна», 1930); мистецтвознавчі розвідки, переклади. Виступає він також із оглядами й рецензіями на поетичні збірки. Окремими виданнями в цей час виходять дослідження «Святослав Гординський», «Спиридон Черкасенко», «Шляхи сучасного театру», «Джерела творчості Ярослава Галана», поеми «Радощі життя» (1929) і «З-над прірви» (1931), драма «Спір за мадонну Сільвію» (1930), збірки «Бурі і вікна» (1930), «Залізна корова» (1930). Ідеологічно поет еволюціонізує в бік лівих сил, стає одним із ініціаторів групи ЗУМО з її друкованим органом «Альманах лівого мистецтва». У першому номері цього альманаху він закликає до творчого об'єднання митців, здатних творити для «працюючого класу». крушельницький творчий художній драма

У 1929 р. після утворення групи «Горно», декларації її платформи у «Вікнах» І. Крушельницький фактично засвідчує свою солідарність із платформою «Вікон». В його ліриці, аж ніяк не позбавленій молодого естетичного індивідуалізму, починають гучніше звучати соціальні мотиви. Втім, І. Крушельницький залишається на позиціях модернізму, що стає очевидним як у поезії, так і в драматургії. Найбільш вагомою в його поетичному доробку є збірка «Бурі і вікна» (1930), де достоту виявились основні риси його поетики. Збірка має чітку композицію: складається з двох частин «Настрої вечірньої години» і «Вікна». Мотиви першої -- особистісні, це лірика інтимних переживань; другої -- вірші громадянського звучання.

Безжурність, радість земного існування поступаються тут місцем настроям елегійного смутку та зневіри («не бачити мені вже більш обнови, не пережить весни і серця бур»). Ознаки оптимістичнішого світопочування засвідчені у другій частині збірки.

У 1931 р. вийшла ще одна збірочка -- «Залізна корова», до якої, крім віршів, увійшла поема «З-над прірви». Відгомоном жахів імперіалістичної війни перейнята поезія «Лісова осінь», відчуття зростаючого вибуху народного гніву декларується у вірші «Положили шини».

На увагу заслуговує поема «З-над прірви» (вийшла також окремим виданням). Драматична за змістом, вона в експресивній формі відтворює картини голоду, здатного знищити в людині її людяну сутність. За всієї художньої виразності й експресивності, віршам І. Крушельницького бракує конкретно-історичних реалій, чіткої адресації авторської інвективи. Це дало поживу для пролетарської критики з її апологетикою виключно класового підходу до оцінки літературних явищ.

Основна ідея написаної 1930 р. драми «Спір за мадонну Сільвію» -- пошук ідеалу краси й мистецтва. Побудовану на античному сюжеті драму критикували (за «міщанство»), що й завадило її постановці на сцені.

1924 р. в журналі «Червоний шлях» з'являється його дослідження «Драматурги німецької модерни останніх літ», а 1931 р. виходить праця «Шляхи сучасного театру». Художність -- основний критерій в оцінці І. Крушельницьким явищ мистецтва, і, викладаючи свої естетичні критерії, він входив у дедалі більші суперечності з «вікнівцями».

В дослідженні «Джерела творчості Ярослава Галана» (1931), І. Крушельницький доходить висновку, що перша драма Я. Галана «Дон Кіхот з Еттенгейму» -- плагіат з Верфелевої «Хуарес і Максиміліан». На захист Я. Галана стали «вікнівці». І творчість Крушельницького зазнала огульної хули в дусі найкращих зразків вульгарно-соціологічної критики.

1932 р. І. Крушельницький переїздить до Східної України, переживає нове творче піднесення. Із захопленням вдивляється в «нове» життя, збиваючись у поезії на голу декларацію й риторичне уславлення громохкого індустріального світу. Але ці свідчення «пролетарськості» українському митцеві вже зарадити не можуть: 1934 р. його безпідставно заарештували і в ніч з 16 на 17 грудня стратили.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Біографія Василя Стефаника. Життєвий шлях письменника: дитинство, освіта, виключення з гімназії через участь у "Покутській трійці, медична освіта. Початок літературної діяльності. Головна тема його новел – важке життя західноукраїнської сільської бідноти.

  презентация [524,5 K], добавлен 14.03.2011

 • Іван Франко - поет, прозаїк, драматург, критик й історик літератури, перекладач і видавець. Коротка біографія, становлення письменника. Сюжети, стиль і жанрове різноманіття творів письменника. Франко - майстер соціально-психологічної та історичної драми.

  презентация [6,1 M], добавлен 09.11.2015

 • Дитинство та навчання Стефаника у гімназії. Початок його творчої діяльності з невеличких поезій в прозі. Теми еміграції селян у творчості українського письменника. В. Стефаник як засновник жанру психологiчноï новели. Останні роки життя письменника.

  презентация [1,3 M], добавлен 22.04.2012

 • Метафора як ефективний засіб вираження художньої думки письменника. Вживання метафори в творах М. Коцюбинського, її типи та роль для розуміння тексту. Аналіз контекстуальної значимості метафор для позначення природних явищ, кольору, емоційного стану.

  реферат [51,1 K], добавлен 18.03.2015

 • Походження та дитинство Ф.М. Достоєвського. Освіта і початок літературної діяльності. Огляд літературної спадщини видатного письменника. Роман "Злочин і кара" як перший великий роман зрілого періоду творчості автора, де проявився його новий світогляд.

  презентация [3,3 M], добавлен 07.02.2011

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Дитинство та юність Бориса Грінченка, його зближення з народницькими гуртками та початок освітньо-педагогічної діяльності. Літературна спадщина видатного українського письменника та вченого, його громадська позиція щодо захисту національної культури.

  реферат [46,4 K], добавлен 26.12.2012

 • Іван Котляревський як знавець української культури. Біографія та кар’єра, світоглядні позиції письменника. Аналіз творів "Енеїда", "Наталка-Полтавка", "Москаль-чарівник", їх історичне та художнє значення. Особливості гумору у творах письменника.

  реферат [55,6 K], добавлен 06.06.2009

 • Біографія та творчість відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Перші літературні твори. Історична повість "Захар Беркут": образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті.

  презентация [294,5 K], добавлен 02.11.2014

 • Біографія Гюстава Флобера, початок його творчості. Основні події життя письменника. Історія написання роману "Мадам Боварі". Робота письменника над романом "Саламбо". Цей твір як другий вдалий роман Флобе́ра, який затвердив його літературну репутацію

  презентация [1,5 M], добавлен 07.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.