Ігор Муратов (1912-1973 рр.)

Ігор Леонтійович Муратов - український поет, перекладач, драматург. Вивчення індивідуального стилю автора. Описово-белетристичні традиції української прози. Зображення фронтових вражень в поемах Муратова. Ліричний зошит учасника боїв війни з білофінами.

Рубрика Литература
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 20.12.2017
Размер файла 15,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http: //www. allbest. ru/

1. Ігор Муратов (1912-1973 рр.)

муратов поет проза ліричний

Починав свій творчий шлях у галасливо-ентузіастичному вусппівсько-раппівському середовищі. Серед поетів-«ударників», піднесених тою хвилею, були й талановиті постаті: К. Герасименко, І. Калянник... Крізь типову тоді тріскотливо-бадьористу, власне, безбарвну інтонацію та машинно-виробничий пафос у першій збірці І.Л. Муратова «Космографік» 1933 року пробивалися несмілі пагінці його сухувато-логізованої лірики. Втім, поет ішов у літературу і від літератури, хоч його уявлення про класику зазнало хворобливої деформації під впливом вульгарно-соціологічних та «лівацьких» настанов, які доводили до абсурду міф про класову природу мистецтва.

І все ж його вірші не вкладалися в кліше ударницьких літературних парників, сильнішою виявилася любов до справжнього мистецтва, прищеплена йому батьками-революціонерами. Переслідувані царським урядом, вони мусили виїхати до Парижа, де 28 липня 1912 р. народився Ігор. В родині Муратових панував дух поваги до класики.

Індивідуальний стиль І. Муратова живився романтичною стихією ренесансу 20-х років, а також класичною, власне шевченківською та пушкінською, традиціями, фольклорними джерелами. Читач прихильно зустрів наступні книжки поета, як-от збірку «Багаття» (1940), що містила романтично-психологічні балади «Син» та «Коваль Коваленко», поему про благородство людських почуттів «Степанида», ліричні мініатюри тощо.

Його наступна збірка «Двадцятий полк» (1941) -- фронтові враження, ліричний зошит учасника боїв війни з білофінами, вільний від штампів бадьористого пафосу.

Війну з Німеччиною І. Муратов зустрів як випробуваний і загартований воїн, але у серпні 1941 р. контуженого поета підібрали білоруські селяни; згодом він потрапив до концентраційного табору. Про свої поневіряння в гітлерівському пеклі він напише автобіографічну сюїту, опубліковану в збірці «Розчахнута брама» (1967). Після війни І. Муратов очолював у Берліні групу «За повернення на Батьківщину».

У 1946 р. з'явилася поема І. Муратова «Один у полі», де йшлося про драму солдата-оточенця. На творчому вечорі поета в СПУ під головуванням В. Сосюри цей твір був прихильно поцінований критиками та письменниками. Однак, як не раз траплялося в ті часи, поему невдовзі наздогнала по-більшовицьки пильна критика. З голоблею сталінської «естетики» І. Муратов спізнався вперше.

Очевидно, засумнівавшись (не без допомоги вульгарної критики) в можливостях своєї лірики, І. Муратов, не полишаючи поезії, шукає успіху в прозі і 1952 р. дебютує в цьому жанрі «Буковинською повістю». Однак твір виявився нерівноцінним: стилістичні огріхи, невмотивовані вчинки деяких персонажів, тенденційно зідеалізоване приєднання Західної України, не згадано репресій.

Зорієнтованість письменника на гуманістичні цінності сприяла переборенню тодішніх ортодоксальних бар'єрів та ідеологічних табу. Загострена морально-етична проблематика характерна для його повістей-полемік «Жила на світі вдова» (1959) та «Свіже повітря для матері» (1961). Попри певну раціоналістичну конструйованість, вони чи не вперше в українській прозі висвітлювали гострі питання сучасності і своєю проблемністю, гострим викриттям негативних соціально-етичних явищ повертали її до суворої правди життя. У повісті «Свіже повітря для матері» також пролунала засторога щодо небезпечної девальвації духовних цінностей.

У романі «В сорочці народжений» -- творі найгострішому, художньо найціннішому (1965), проблема сталінізму й соціальної зради, байдужості, комформізму тісно переплітається з проблемою подружньої зради, соціальні конфлікти та моральна недуга наскрізь пронизують зовні благополучну родину Коляди.

Як успіх І. Муратова розцінювався і роман «Сповідь на вершині», перший уривок з якого з'явився у газеті «Радянська Україна» (1968. 19 жовт.), а згодом у журналі «Радянська жінка» (1969. № 1). Письменник відійшов од описово-белетристичної традиції української прози, намагаючись досягти ефекту стильового стереоскопічного зображення, проте в кінцевому підсумку не зміг відтворити страшної правди громадянської війни в Україні, інспірованої більшовиками.

У 60-ті роки він переживав помітне піднесення й оновлення свого поетичного таланту. Збірки «Очі. Лірика 1961 року» (1962), «Осінні сурми» (1964), «Каравани» (1966), «А безіменних не було» (1967), «Надвечірні птахи» (1969), «Мить і вічність» (1973, посмертна) не губилися у бурхливому поетичному потоці тих літ. Він так і лишився вірним своїй стильовій манері з перевагою раціо над емоційністю. Органічне тяжіння І. Муратова до «заземленої» інтонації дещо протистояло пристрасному гіперболізму, який принесла в нашу лірику наймолодша тоді генерація (І. Драч, М. Вінграновський та ін.), наближало його до конкретно-реалістичного мислення А. Малишка, В. Мисика, П. Дорошка.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Творчість українського поета, Лауреата Національної премії ім. Т. Шевченка Ігоря Миколайовича Римарука. Праця головним редактором журналу "Сучасність" та завідувачем редакції української літератури видавництва "Дніпро". Особливості поезії Римарука.

  презентация [930,3 K], добавлен 28.04.2015

 • Пантелеймон Куліш – видатний поет і прозаїк, драматург і перекладач, критик і публіцист, історик і етнограф, мовознавець і культурний діяч. Факти біографії, громадянський подвиг Куліша як українського національного письменника. Значення його творчості.

  статья [14,4 K], добавлен 02.05.2010

 • В.С. Стус як український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, короткий нарис його життя, етапи особистісного та творчого становлення, місце в історії літератури. Причини арешту та заслання великого поету, оцінка творчого спадку.

  презентация [3,6 M], добавлен 18.03.2012

 • Творчість як можливість власної свободи: особливості авторського самовираження Василя Стуса. Найважливіші етапи життєвого шляху поета. Ліричний герой і його існування в ворожих умовах, дослідження вияву духовної міці та його протидії тоталітарній системі.

  дипломная работа [64,6 K], добавлен 31.10.2014

 • Особливості стилю творчості Еріка Еммануеля Шміта. Поняття стилю в лінгвістиці та літературі Індивідуальний стиль автора. Носії стилю. Стиль і мова. Особливості індивідуального стилю Еріка Еммануеля Шміта. Лексичні особливості мовлення в романі.

  дипломная работа [80,3 K], добавлен 23.11.2008

 • Іван Франко - поет, прозаїк, драматург, критик й історик літератури, перекладач і видавець. Коротка біографія, становлення письменника. Сюжети, стиль і жанрове різноманіття творів письменника. Франко - майстер соціально-психологічної та історичної драми.

  презентация [6,1 M], добавлен 09.11.2015

 • Автор художнього тексту та перекладач: проблема взаємозв’язку двох протилежних особистостей. Пасивна лексика як невід’ємна складова сучасних української та російської літературних мов. Переклади пушкінської прози українською мовою: погляд перекладознавця.

  дипломная работа [108,2 K], добавлен 10.03.2013

 • М. Шашкевич - український поет, патріот, гуманіст, людина високої культури й громадянської мужності. Унікальність та новаторство ліро-епічної, ліричної поезії та прозової спадщини. Аналіз перекладацької діяльності. Історичне значення діяльності Шашкевича.

  контрольная работа [46,7 K], добавлен 23.03.2017

 • Вивчення життєвого і творчого шляху видатного українського письменника Т.Г. Шевченка. Аналіз його ранньої творчості: балади "Причинна", "Тополя" й "Утоплена". Подорожі поета Україною. Перебування поета в Новопетровській фортеці, як найважчі часи в житті.

  реферат [30,6 K], добавлен 14.11.2010

 • Витоки поетичного натхнення Івана Чернецького, оспівування теплоти і душевної щирості людських взаємин, високих моральних якостей людини. Головні доробки українського поета В. Гея на пісенній ниві. Збірники поезії, прози та історичних есе Петра Маха.

  контрольная работа [17,1 K], добавлен 20.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.