"Партизанський" маркетинг у міжнародних корпораціях

Тенденції розвитку міжнародного підприємництва. Актуальність застосування концепції маркетингу, що спрямована на відмову від відкритого конкурування та використання нетрадиційних способів реклами. Інструментарій "партизанського" аналізу ринку збуту.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 28.09.2016
Размер файла 187,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Біхевіоризм як науковий базис психологічного маркетингу. Засоби впливу на поведінку споживачів в умовах гострої конкуренції на ринках. Особливості психологічної реклами на українському ринку товарів та послуг. Використання тенології аромамаркетингу.

  дипломная работа [115,6 K], добавлен 26.01.2010

 • Концепції маркетингу за теорією Ф. Котлера. Особливості використання на підприємстві концепції удосконалення товару і виробництва, інтенсифікації комерційних зусиль, чистого, соціально-етичного та міжнародного маркетингу, позитивні та негативні риси.

  реферат [26,0 K], добавлен 22.10.2009

 • Поняття та особливості використання "партизанського маркетингу", його відмінність та умови використання в великих та малих компаніях. Аналіз прикладу застосування партизанської рекламної компанії МТС. Ефективність реклами при мінімальних затратах.

  реферат [406,3 K], добавлен 12.10.2012

 • Сучасні тенденції розвитку глобального маркетингу. Етапи інтернаціоналізації маркетингової діяльності компанії. Особливості міжнародного маркетингу. Причини виходу фірми на зовнішні ринки. Особливості міжнародної товарної політики. Методи збуту.

  реферат [24,3 K], добавлен 31.05.2012

 • Підходи щодо формування засад міжнародного маркетингу (МНМ). Характеристика різновидів організаційної структури системи МНМ. Доцільність застосування на вітчизняних підприємствах концепції єдиного стратегічного спрямування мультиміжнародного маркетингу.

  статья [145,3 K], добавлен 05.10.2017

 • Актуальність інформації в управлінні маркетинговою діяльністю. Сутність інформаційних систем в маркетингу. Необхідність, тенденції використання МІС в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства. Аналіз споживчого ринку за сегментами в ІС Акцент 7.0.

  курсовая работа [1,6 M], добавлен 14.04.2011

 • Характеристика ринку кондиціонерів. Динаміка попиту і пропозиції на ринку кондиціонерів. Стратегії та цілі основних учасників. Тенденції розвитку ринкової системи. Пропозиції з вдосконалення комплексу маркетингу. Ефективна стратегія маркетингу та збуту.

  курсовая работа [504,5 K], добавлен 21.10.2010

 • Сучасні тенденції розвитку інтернет-технологій у рекламі, маркетингу, їх використання в туризмі і промоції міст. Роль хостингу youtube.com в рекламі. Місце сервісу SlideShare в промоційних заходах. Інтернет-технології реклами промо-проекту "Ніч у Львові".

  курсовая работа [4,3 M], добавлен 02.02.2014

 • Істория концепції маркетингу. Розвиток Американської асоціації маркетингу. Аналіз концепції маркетингу ЗАТ "Оболонь", склад маркетингового середовища, сильні і слабкі сторони підприємства. "Дерево цілей", сітка розвитку товару і ринку, розподіл продукції.

  контрольная работа [87,7 K], добавлен 08.02.2011

 • Тенденція до розвитку маркетингу як науки. Актуальність маркетингу персоналу: потреба в кадрах, їх забезпечення та використання. Оцінка майбутніх співробітників. Активні та пасивні шляхи покриття потреби у персоналі. Витрати підприємства на маркетинг.

  реферат [4,2 M], добавлен 08.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.