L-пiдгрупи на деяких скiнченних групах

Дослідження властивостей L-пiдгруп на скiнченних групах. Характеристика множини L-пiдгруп на циклічних групах деяких порядків з простими числами, квазіциклічній та нециклічній групі. Доведення математичних тверджень та приклади деяких L-пiдгруп.

Рубрика Математика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2016
Размер файла 330,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Поняття диференційованості, похідної, диференціала. Теореми про диференційованість деяких відображень. Частинні похідні вищих порядків та матриця Якобі. Достатні умови диференційованості. Теореми про "скінченні прирости". Диференціали вищих порядків.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 08.10.2011

 • Характеристика основних класів математичних функцій. Роль задачі про апроксимацію (наближення) більш складніших об’єктів менш складнішими. Особливості встановлення та розрахунку асимптотичні рівності відхилень найкращих наближень лінійних комбінацій.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 20.10.2013

 • Дослідження диференціального рівняння непарного порядку і деяких систем з непарною кількістю рівнянь на нескінченному проміжку. Побудова диференціальної моделі, що описується диференціальним рівнянням, та дослідження її на скінченому проміжку часу.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 24.12.2013

 • Походження та освіта М. Остроградського. Науковий твір "Курс небесної механіки". Творчий внесок вченого у розвиток науки, викладацька діяльність. Успіхи дослідження математичної фізики. Огляд деяких питань, пов'язаних з теорією артилерійської стрільби.

  презентация [1,2 M], добавлен 26.04.2014

 • Систематичний виклад питання рішення задач із комплексними числами. Приклади рішення задач із комплексними числами в алгебраїчній формі, задач з геометричною інтерпретацією комплексних чисел. Дії над комплексними числами в тригонометричній формі.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 12.02.2011

 • Методика проведення операції в розширених полях. Сліди і базиси розширеного поля. Двійкове подання елементів у поліноміальному і нормальному базисах. Подання точок кривої у різних координатних системах. Складність арифметичних операцій у групах точок ЕК.

  реферат [133,7 K], добавлен 05.02.2011

 • Варіювання неістотних ознак поняття за умови інваріантності істотних. Геометричні задачі, які розв’язуються на основі деяких теорем. Добуток двох додатних множників, сума яких стала. Властивості рівних відношень та й змінні пропорційні показники.

  контрольная работа [59,5 K], добавлен 29.04.2014

 • Комплексні числа як розширення множини дійсних чисел. Приклади дії над комплексними числами: додавання, віднімання та множення. Геометрична інтерпретація комплексних чисел. Тригонометрична форма запису комплексних чисел, поняття модуля і аргумента.

  реферат [75,3 K], добавлен 22.02.2010

 • Коротка біографія видатного математика Б. Тейлора. Тейлорова формула із залишковим членом у формі Пеано та у Лагранжовій формі. Розвинення деяких елементарних функцій за формулою Тейлора. Формула Тейлора для многочлена та для функції однієї змінної.

  курсовая работа [547,0 K], добавлен 20.05.2015

 • Огляд основних відомостей про визначений інтеграл та його застосування в такій сфері суспільного життя, як економіка. Основні методи інтегрування невизначеного інтегралу. Інтегрування деяких виразів, які містять квадратичний тричлен у знаменнику.

  реферат [605,0 K], добавлен 06.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.