Абелевi двопородженi самоподiбнi групи

Проблема класифiкацiї як одна з ключових i разом з тим громiздких при вивченнi самоподiбних груп. Виведення критерiю, за яким двопороджена самоподiбна група автоморфiзмiв регулярного бiнарного кореневого дерева є абелевою. Умови її ізоморфності.

Рубрика Математика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2016
Размер файла 166,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Вивчення властивостей підгрупи Фиттинга. Умова існування доповнень до окремих підгруп. Визначення нильпотентної довжини розв'язної групи. Доведення ізоморфності кінцевої нерозв'язної групи з нильпотентними додаваннями до непонадрозв'язних підгруп.

  дипломная работа [198,6 K], добавлен 17.01.2011

 • Класифікація кінцевих простих неабелевих груп. Одержання факторизацій конкретних простих неабелевих груп та простих груп лієвського типу малого лієвського рангу. Ізометрії, проективні перетворення. Структурні теореми, порядки симплектичних груп.

  дипломная работа [263,0 K], добавлен 26.12.2010

 • Основна теорема про епіморфізм груп. Означення і властивості гомоморфного та ізоморфного відображення кілець, полів. Ізоморфізм циклічних груп. Поняття кільця, поля та їх основні властивості. Вправи на гомоморфізм та ізоморфізм груп, кілець і полів.

  дипломная работа [859,1 K], добавлен 19.09.2012

 • Огляд існуючих програмних комплексів. Особливості Finite Difference Time Domain Solution. Метод кінцевих різниць у часовій області. Граничні умови PEC симетрії і АВС. Проблема обчислення граничних полів. Прості умови поглинання. Вибір мови програмування.

  курсовая работа [242,5 K], добавлен 19.05.2014

 • Групування домогосподарств за двома ознаками дає комбінаційний розподіл. Для побудови групування необхідно підрахувати кількість домогосподарств, які одночасно належать до певної групи за факторною ознакою та до іншої групи за результативною ознакою.

  реферат [161,1 K], добавлен 06.10.2008

 • Алгоритм построения минимального остовного дерева. Последовательность выполнения алгоритма Прима, его содержание и назначение. Процедура рисования графа. Порядок составления и тестирования программы, ее интерфейс, реализация и правила эксплуатации.

  курсовая работа [225,0 K], добавлен 30.04.2011

 • Особливості реалізації алгоритмів Прима та Крускала побудови остового дерева у графі. Оцінка швидкодії реалізованого варіанта алгоритму. Характеристика різних методів побудови остовних дерев мінімальної вартості. Порівняння використовуваних алгоритмів.

  курсовая работа [177,3 K], добавлен 18.08.2010

 • Диофант Александрийский - древнегреческий математик и одна из загадок в истории математики. Диофантовы уравнения как математическая модель жизненных ситуаций. Задачи на разложение числа. Китайская теорема об остатках. Десятая проблема Гильберта.

  реферат [374,9 K], добавлен 22.06.2014

 • Математична постановка задач пошуку умов повної керованості в лінійних стаціонарних динамічних системах керування. Представлення систем диференційних рівнянь управління в просторі станів. Достатні умови в критеріях повної керованості Е. Гільберта.

  дипломная работа [2,0 M], добавлен 16.06.2013

 • Перестановка як перевпорядкованість наборів елементів, об’єктів або функція, що задає таку перевпорядкованість. Всі можливі варіанти перестановок елементів множини за умови наявності трьох елементів за умови, що жоден елемент не залишається на місці.

  задача [222,1 K], добавлен 23.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.