"Виховання людини" Ф. Фребеля

Закони виховання за Ф. Фребелем як саморозкриття в собі божої суті, розвиток людини, відповідність природі. Установи для виховання дітей дошкільного віку. Публікації літературних праць. Дитяча гра - "дзеркало життя" і вільний прояв внутрішньої злагоди.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 16.05.2017
Размер файла 28,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

12

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

 • Вступ
 • 1. Фребель і його внесок у виховання
 • 2. Дитяча гра за Фребелем
 • Висновок
 • Список використаної літератури

Вступ

З давніх-давен в Україні будь-які зібрання дітей супроводжувалися ігровою діяльністю. Змагалися у стрільбі з луків, метанні сніжок, катанні на санчатах, лижах, ковзана. Народна виховна мудрість емпірично передбачала розв'язання важливих технологічних завдань формування особистості дитини. Зокрема засобами народної гри виводили маленьку людину з її реального побутового повсякденного життя, запобігали складання стереотипів сумніву й недовіри до своїх сил. Через гру дитині надавалася змога заявити оточенню про свій позитивний потенціал. Саме у грі вправи активізували рухливість, розвивали процеси мислення, викликали в неї позитивні емоції.

З переходом із умов гри до умов навчальної діяльності настає в житті дитини переломний момент. Нове становище дитини в суспільстві визначається тим, що вона просто йде з дитячого садка до школи, а тим, що навчання для неї стане віднині обов'язковим.

За результат свого навчання дитина нестиме відповідальність перед вчителем, школою й своєю сім'єю. Тепер дитина мусить дотримуватись однакових для всіх школярів правил. І тут на допомогу учням і вчителям знову приходить гра. У сучасних - це не cпонтанні ігри, не стихійно засвоєний від старших поколінь розваги за правилами. Сьогодні гра контролюється системою суспільного виховання. У грі при цьому існує суб'єктивна свобода для дитини. Тут діти мають змогу самостійно (без допомоги дорослих) розподіляти ролі, контролювати один одно, стежити за точністю виконання того чи іншого завдання. Тут дитина виконує роль, яку взяла на себе, враховуючи свій досвід. Гра стає сьогодні школою соціальних відносин для кожної дитини. Під час гри дитина ознайомлюється з великим діапазоном людських почуттів й взаємостосунків, вчиться розрізняти добро і зло. Завдяки грі у дитини формується здатність виявляти свої особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, й з'являється потреба будувати свою поведінку з урахуванням можливої реакції інших.

Формування учня самостійною, ініціативною, вдумливою особистістю, буде успішним, якщо вчитель потурбується про це з першого проведеного уроку. Одним з найперспективніших шляхів виховання активних учнів, озброєння їх необхідними вміннями і навичками є впровадження активних форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні ігри.

Упродовж життя людина грає ту чи іншу соціальну роль, що відведена їй у суспільстві. За життя людина програє близько ста ролів і до виконання кожної із них готується сама або її готує суспільство.

У дитячі роки гра є основним видом діяльності людини. За її допомогою діти пізнають світ. Без гри дітям жити нудно, нецікаво. Буденність життя може викликати у них захворювання. В грі діти й підліток перевіряють свою силу і спритність, у них виникають бажання фантазувати, відкривати таємниці і прагнути чогось прекрасного. За вмілого відокремлення гра може стати незамінним помічником педагога.

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще - спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у майбутньому. І скрізь, де є гра, панує здоров'я, радість дитячого життя.

1. Фребель і його внесок у виховання

Фрідріх Фребель (1782-1852). Виходячи з "загальності законів буття", Фребель бачив призначення людини в тому, щоб включитися в "божественний порядок", розвинути свою сутність і своє "божественне начало". В основному своєму творі "Виховання людини" (1826) Фребель робить упор на те, що людина по своїй натурі - гуманіст і творець, а роль вихователя - розвинути ці задатки. У формулюванні Фребеля, закони виховання - це саморозкриття божественного начала, поступальний розвиток людини, природосообразность. Передбачалося при цьому, що дитина у своєму розвитку творчо повторює історичні етапи генезису людської свідомості. Подібні уявлення розвивали Песталоцці і Гегель. Останній, виявивши логіку становлення духовної культури європейських цивілізацій, переніс її і на концепцію освіти, що виступав як цілеспрямоване відтворення кожним індивідом "вузлових точок" цього процесу. Треба сказати, що у формуванні світоглядних і педагогічних уявлень Фребеля важливу роль зіграли не тільки знайомство з працями німецької класичної філософії і Песталоцці, але і навчання в Геттінгенському та Берлінському університетах (1811-1819) і три роки (1807-1810), проведені ним разом з трьома вихованцями в Івердонском інституті. Саме тоді він перейнявся глибокою симпатією до ідей і діяльності Песталоцці, вирішивши присвятити своє життя педагогіці.

На початку ХIХ століття особливої актуальності набула організація установ для виховання дітей дошкільного віку, і Фребель розпочав із відкриття в 1816 р "Універсального німецького інституту" в тюрінгському дівчині Грісгайм. Слідуючи Песталоцці, він привчав дітей до сільського і господарському праці, в навчанні спирався на наочність і послідовність.

У 1817 році Фребель опублікував свій перший, літературний за формою, працю "До нашого німецькому народові", з 1820 року щорічно випускав "Вісники" Німецької інституту, в 1826 р видав "Виховання людини". У 1827 році в Німеччині піднялася реакція, і Фребель, звинувачений у поширенні "шкідливих" ідей, змушений був закрити свій інститут. У 1833 р він отримав пропозицію очолити сирітський притулок у швейцарському Бургдорфе, заснованому за 36 років до того Песталоцці. Пробувши там 5 років, Фребель повернувся в Тюрінгію, заснувавши тут "Дитячий садок". Практичну діяльність, її теоретичні підстави і результати німецький педагог описував в "Недільних листках", що видавалися в 1838-1840 рр., В "Материнських і пестливих піснях" (1843), "Ста піснях для гри в м'яч" (1844), "Журналі, що містить спроби Фр. Фре-Беля з проведення розвивально-виховує освіти з метою всебічного єдності життя " (1857). "Дитячий садок" проіснував без жодної підтримки 7 років, потім, до кінця життя, Фребелю вдалося відкрити ще один сад в Марієнталі. У 1851 р, проте, всі дитячі сади в Німеччині були закриті як частина "соціалістичної системи Фребеля", "провідною дітей до атеїзму". Проте, справа Фребеля було продовжено вже по всій Європі та Америці.

С.-Петербурзьке товариство сприяння початковому вихованню дітей, відкрите у 1871 p., мало платні курси, організовувало лекції з питань дошкільного виховання, створювало благодійні дошкільні заклади. Воно сприяло розвитку теорії і практики дошкільного виховання дітей у Російській імперії.

Широко організовувались також фребелівські курси з метою підготовки виховательок для сімей і дитячих садків за системою Ф. Фребеля. На курси приймались особи з закінченою середньою освітою, або ті, що мали звання домашніх наставниць і вчительок. Курси відкривались на приватні кошти, переважно Фребелівським товариством. Перші фребелівські курси були організовані в 1872 p. С.-Петербурзьким Фребелівським товариством. У 1878 р. навчання на курсах було доведено до двох років. Перший рік здійснювалася практична, другий - теоретична підготовка. Навчання було платним.

У радянський час фребелівські курси були реорганізовані в інститут дошкільного виховання. Відомі своєю діяльністю також дворічні фребелівські курси з дошкільного виховання в Одесі, Харкові та ін.

У 1908 р. в Києві Фребелівське товариство відкрило Фребелівський жіночий педагогічний інститут з трирічним терміном навчання для підготовки кваліфікованих виховательок для дошкільного виховання. При інституті функціонували педагогічна і психологічна лабораторії та дитячі садки, в яких проводилися практичні заняття. Педагогічну практику студенти проходили на літніх дошкільних дитячих майданчиках. Після перевороту 1917 р. Фребелівський інститут був реорганізований в інститут народної освіти. Софія Русова працювала у Фребелівському інституті в Києві, була прихильником педагогічного вчення Ф. Фребеля, розширила і доповнила окремі положення фребелівської системи.

2. Дитяча гра за Фребелем

По Фребелю, дитяча гра - "дзеркало життя" і "вільне прояв внутрішньої злагоди. Гра - місток від внутрішньої злагоди до природи". Природа представлялася Фребелю як єдиної й різній сфери. Фребель розглядав гру як навчання і виховання дітей. У систему гра, й вчення, творчість і пізнання утворюють одне і включені у єдину діяльність. Визнаючи провідне значення гри акторів-професіоналів у розвитку дитини, він зробив істотних змін у бытовавшие дитячих ігор і розробив свої авторські гри. Суттєвий внесок Фребеля в дошкільну педагогіку у тому, що він здійснив систематику й зробила лад у дитячих ігор. До Фребеля ніякої системи у невмілих дитячих іграх був: вони вибиралися випадково і хаотично. Фребель ж визначив дидактичну завдання кожної ігри та зовсім обґрунтував, як і послідовності їх проводити. Він спеціально вказував, які гри корисні розвитку органів почуттів дитини, які - у розвиток промови, розуму, рухів. Він обґрунтував, як і послідовності використовувати гри, у результаті дитячих ігор стали являти собою струнку і зв'язну систему. Усе це свідчить, що Фребель є автором першої системи дошкільного виховання.

Ф. Фребель вважав метою виховання розвиток природних особливостей дитини, її саморозкриття. Дитячий сад повинен здійснювати всебічний розвиток дітей, яке починається з їх фізичного розвитку. Вже в ранньому віці догляд за тілом дитини Фребель пов'язував, слідом за Песталоцці, з розвитком його психіки. Ядром педагогіки дитячого саду Фребель вважав гру. Розкриваючи її сутність, він доводив, що гра для дитини - потяг, інстинкт, основна його діяльність, стихія, в якій він живе, вона - його власне життя. У грі дитина висловлює свій внутрішній світ через зображення зовнішнього світу. Зображаючи життя сім'ї, догляд матері за немовлям і ін, дитина зображує щось зовнішнє по відношенню до себе, але це можливо тільки завдяки внутрішнім силам.

Для розвитку дитини в ранньому віці Фребель запропонував шість "дарів". Першим даром є м'яч. М'ячі повинні бути невеликі, м'які, пов'язані з вовни, пофарбовані в різні кольори - червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий (тобто кольори веселки) і білий. Кожен м'яч-куля - на ніточке. Мать показує дитині м'ячі різного кольору, розвиваючи таким чином його вміння розрізняти кольори. Розгойдуючи кулька в різні боки і відповідно примовляючи "вперед-назад", "вгору-вниз", "вправо-вліво", мати знайомить дитину з просторовими уявленнями. Показуючи кулька на долоні і ховаючи його, примовляючи при цьому "Є м'ячик - ні м'ячика", вона знайомить дитину з твердженням і запереченням.

Другим даром є невеликі дерев'яні куля, кубик і циліндр (діаметр кулі, основу циліндра і сторона кубика однакові). За допомогою їх дитина знайомиться з різними формами предметів. Кубик своєю формою і своєю стійкістю є протилежністю кулі. Шар розглядався Фребеля як символ руху, кубик ж - як символ спокою і символ "єдності в різноманітті (куб єдиний, але вигляд його різний залежно від того, як він представлений погляду: ребром, стороною, вершиною). Циліндр поєднує і властивості кулі, і властивості кубика: він стійкий, якщо поставлено на підставу, і рухливий, якщо покладено, і т.д.

Третій дар - куб, поділений на вісім кубиків (куб розрізаний навпіл, кожна половина - на чотири частини). За допомогою цього дару дитина, вважав Фребель, отримує уявлення про цілий і складових його частинах ("складна єдність", "єдність і різноманіття"); з його допомогою він має можливість розвивати свою творчість, будувати з кубиків, різна їх комбінуючи.

Четвертий дар - тих же розмірів кубик, розділений на вісім плиток (кубик ділиться навпіл, а кожна половина - на чотири подовжені плитки, довжина кожної плитки дорівнює стороні кубика, товщина дорівнює одній четвертій цієї сторони).

П'ятий дар - кубик, розділений на двадцять сім маленьких кубиків, причому дев'ять з них розділені на більш дрібні частини.

Шостий дар - кубик, розділений теж на двадцять сім кубиків, багато з яких поділені ще на частини: плитки, по діагоналі і пр.

Фребель пропонував різноманітність видів дитячої діяльності та занять: це робота з дарами - будівельним матеріалом, рухливі ігри, малювання, ліплення, плетіння з паперу, вирізання з паперу, вишивання, вкладання з металевих кілець, паличок, гороху, бус, виколювання, конструювання з паперу, з паличок та ін Багато з цих занять, методично перетворені з інших методологічних позиції, знаходять застосування в сучасних дитячих садках.

Недоліки теорії:

1) системою "дарів" замінюється безпосереднє ознайомлення з навколишнім світом;

2) життя дитини обмежується дидактичним матеріалом;

3) діяльність дитини зайво регламентується,

4) обмежується вільна творчість дитини.

фребель закон виховання дитяча гра

Висновок

Ф. Фребель зазначав, що, крім розвитку в дитини уяви про зовнішній світ, ігри мають також важливе соціально-педагогічне значення. Саме через гру вихователь дитячого садка може ввести дитину у світ реальних соціальних відносин, дати йому почуття незалежності та взаємної допомоги, розвивати його як індивідуум, що входить до єдиного соціального цілого. Таким чином, ігри поєднують дитину і вихователя-дорослого в єдине ціле, з метою надати дитині всебічний гармонійний духовний і фізичний розвиток. Наслідки такого виховання відображаються не лише на житті дитини, але й на розвиткові всієї сім'ї, школи і громадського життя. Виховання дітей отримує, таким чином, вагоме соціальне і національне значення.

За Ф. Фребелем, прагнення дитини до діяльності є вродженим. Вона з ранніх років намагається взяти участь у праці дорослих. Подібні прагнення слід планомірно розвивати, щоб дитина не виросла фізично і розумово лінивою. З цією метою необхідно привчати дитину до ручної праці, яка розвиває силу і волю до творчості. Педагог підкреслював, що ручна праця набуває виховного значення лише тоді, коли вона „вмотивовується розумом”. Він писав, що з дітей не варто робити ремісників, однак дуже корисно проводити з ними уроки ручної праці в дитячому садку. Ігри та ручна праця супроводжується у Ф. Фребеля (за прикладом Й. - Г. Песталоцці) бесідами (моральними і з природничої історії), дружніми розмовами про сюжети і предмети, взяті з оточуючого дитину світу, віршами, співами, що забезпечує моральний розвиток дитини.

Отже, батьківщиною організованого дошкільного виховання вважають Німеччину, а класичною його формою - дитячі садки. Як ми зазначили, вони почали з'являтися ще за життя їх теоретика, творця - Ф. Фребеля.

Список використаної літератури

1. Фридрих Фр. Воспитание человека / [пер. с нем. И.Д. Городецького]. - М.: Издательство К.И. Тихомирова, 1906. - 326 с.

2. Фридрих Фр. Детский сад / [пер. с нем.Н. Н. Соколова]. - М.: Издательство К.И. Тихомирова, 1913. - 581 с.

3. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост. и авт. пред.Л.М. Волобуева. - М.: Карапуз, 2001.

4. Вільчковський Е. Життєвий шлях та педагогічна спадщина Фрідріха Фребеля / Едуард Вільчковський, Анастасія Вільчковська // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. Сер.5 Пед. науки: реалії та перспективи / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - К.: [б. з.], 2007. - Вип.8. - С.3-6.

5. Шиpефф Э, Жизнь Ф. Фребеля, M, 1886 р.

6. Гюнтер К. X., Фридрих Фребель, "Перспективы", 1984 р.

7. Mчеделидзе H.Б., Педагогическая деятельность и теория Фридриха Фребеля, в кн.: История дошкольной педагогики, под ред.Л. H. Литвина, M, 1989 р.

8. Плеханов, А. Основоположник дошкольной педагогики (Ф. Фребель) [Текст] // Дошкольное воспитание. - 1983. - № 8.

9. Фребель, Ф. Воспитание человека; Детский сад [Текст] // История зарубежной дошкольной педагогики: Хрестоматия / сост.Н.Б. Мчедлидзе и др. - М., 1986.

10. Смирнова, Е. Фридрих Фребель: система дидактических игр [Текст] // Дошкольное воспитание. - 2006. - № 3.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Теоретичні основи фізичного виховання дітей дошкільного віку. Дошкільне виховання в зарубіжних країнах. Місце, роль фізичної культури в загальній системі виховання дітей дошкільного віку. Формування особи дошкільника в процесі занять фізичними вправами.

  реферат [32,6 K], добавлен 18.05.2009

 • Патріотизм як основа сучасного виховання дітей. Шляхи та методи виховання у дошкільників любові до Батьківщини. Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Експериментальне вивчення рівня патріотизму у дітей.

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 30.01.2010

 • Проблема виховання гуманних почуттів у дошкільників в психолого-педагогічній теорії. Виховання гуманного ставлення до природи у дітей дошкільного віку як складова екологічного виховання, розробка програми, аналіз та оцінка її практичної ефективності.

  курсовая работа [270,1 K], добавлен 11.12.2014

 • Методи, засоби і прийоми морально-духовного виховання. Сучасні тенденції в організації морального виховання дошкільників. Казка як жанр і функціональний вид літератури для дітей дошкільного віку. Особливості сприйняття казок у різних вікових групах.

  дипломная работа [312,4 K], добавлен 14.07.2015

 • Формування активної в правовому аспекті людини з дошкільного періоду. Напрямки та шляхи формування правового світогляду дошкільників як базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Місце педагога та батьків у роботі з правового виховання дошкільників.

  контрольная работа [45,3 K], добавлен 09.02.2014

 • Аналіз виховання гуманних почуттів у дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічної проблеми. Традиції морального виховання на засадах гуманізму. Дослідження психологічних механізмів засвоєння дітьми моральних норм на різних вікових етапах.

  курсовая работа [89,3 K], добавлен 30.10.2013

 • Сутність поняття "емоційно-позитивне ставлення до природи" дітей-дошкільників. Дослідження сучасних проблем екологічного виховання. Експериментальна перевірка виховання емоційно-чуттєвої сфери особистості дітей дошкільного віку, їх ставлення до природи.

  курсовая работа [192,7 K], добавлен 06.02.2014

 • Сутність методів систематичного та послідовного виховання. Формування умінь і навичок моральної поведінки. Принципи забезпечення всебічного гармонійного розвитку особистості. Характеристика завдання дошкільного виховання відповідно до закону України.

  реферат [622,0 K], добавлен 07.04.2015

 • Характеристика педагогічних журналів 1910-1914 років, які популяризували ідеї щодо виховання дітей дошкільного віку. Дослідження поглядів Русової з проблем дошкільного дитинства, яка обґрунтувала національно зорієнтовану модель дошкільного виховання.

  статья [175,1 K], добавлен 05.10.2017

 • Характеристика основ морального виховання та розвитку особистості як засобу формування духовності людини. Шляхи, педагогічні засоби та проблеми морального виховання у сучасній сім'ї. Роль етики в цьому процесі. Структурні елементи моральності людини.

  курсовая работа [65,6 K], добавлен 08.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.