Ядерно-ядерний потенціал із відштовхувальним кором і пружне розсіяння. Частина 2. Перерізи пружного розсіяння з урахуванням і без урахування кора

Дослідження пружного розсіяння в рамках оптичної моделі з використанням ядерного потенціалу з відштовхувальним кором. Переріз пружного розсіяння з урахуванням і без урахування кора, його збільшення на задніх кутах як наслідок врахування кора.

Рубрика Физика и энергетика
Предмет Ядерна фізика та енергетика
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) О.І. Давидовська
Дата добавления 11.09.2013
Размер файла 467,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Дослідження кристалів ніобіту літію з різною концентрацією магнію. Використання при цьому методи спонтанного параметричного розсіяння і чотирьох хвильове зміщення. Розробка методики чотирьох хвильового зміщення на когерентне порушуваних поляритонах.

  курсовая работа [456,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Природа та одержання рентгенівського випромінювання. Гальмівне та характеристичне рентгенівське випромінювання, його спектри. Рентгенівські спектри атомів. Поглинання та розсіяння рентгенівського випромінювання, застосування в медицині, хімії, біології.

  реферат [623,6 K], добавлен 15.11.2010

 • Види пружних деформацій: розтяг, стиск, зсув, згин, кручення. Закон Гука. Пропорційність величини деформації прикладеним силам. Коефіцієнт сили пружності. Модулі пружності. Коефіціент Пуасона. Фізичний зміст модуля Юнга. Явище пружного гістерезису.

  лекция [448,2 K], добавлен 21.09.2008

 • Витрата реального газу при стандартних умовах. Урахування коефіцієнта стискуваності. Густина реального газу з урахуванням коефіцієнта стиснення. Парціальний тиск кожного компонента газової суміші. Перетворення масової кількості водяної пари в об’ємну.

  контрольная работа [155,7 K], добавлен 22.12.2010

 • Функціональні властивості ядерного реактора АЕС, схема та принцип роботи. Вигорання і відновлення ядерного палива. Розрахунок струму в лінії. Визначення втрат напруги в лінії. Побудова графіків електричної залежності потенціалу індикаторного електрода.

  реферат [484,0 K], добавлен 14.11.2012

 • Приливно-отливное воздействие Луны и Солнца. Суточные, сезонные, многолетние и многовековые вариации солнечной активности. Региональный тепловой поток в земной коре. Дистанционное тепловизионное зондирование среды. Источники локальных тепловых потоков.

  курсовая работа [34,4 K], добавлен 03.03.2015

 • История развития и основные принципы радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Глобальная навигационная спутниковая система. Виды земной коры. Гипотезы тектоники плит. Точная временная привязка и коррекция ошибок. Система глобального позиционирования.

  реферат [113,8 K], добавлен 10.02.2014

 • Складові потужного ядерно-промислового комплексу України, фактори, що сприяють його розвитку. Розрахунок графіків електричних навантажень АЕС. Вибір силового обладнання та комутаційної апаратури, схеми власних потреб. Засоби обмеження перенапруг.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 11.11.2012

 • Історія створення ядерного реактора. Будова та принципи роботи реактора-розмножувача та теплового реактора. Особливості протікання ланцюгової та термоядерної реакцій. Хімічні і фізичні властивості, способи одержання і застосування урану і плутонію.

  реферат [488,7 K], добавлен 23.10.2010

 • Характеристика теорії близькодії на відстані, яку почав розвивати англійський фізик Майкл Фарадей, а остаточно завершив Максвелл. Особливості електричного поля нерухомих зарядів, яке називають електростатичним та його потенціалу. Закон постійного струму.

  реферат [29,7 K], добавлен 29.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.