Іван Пулюй - життя в ім’я науки та України

Іван Пулюй у світовій науці й культурі. Оцінка внеску вченого у науку, українське духовне й національне відродження. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя. Вивчення основних досліджень в галузі фізики, винаходи з електротехніки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2015
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Життєвий і творчий шлях, викладацька діяльність вченого у Віденському університеті та Німецькій політехніці у Празі. Аналіз науково-технічних напрямків творчої діяльності І. Пулюя, дослідження в галузі фізики, винаходи з електротехніки і телефонії.

  курсовая работа [466,7 K], добавлен 02.03.2011

 • Начало пути к открытию рентгеновских лучей. Интерес физиков к явлениям, возникающим при прохождении электрического тока в безвоздушном пространстве, во второй половине ХIХ столетия. Тайна невидимых лучей. Труды Ивана Пулюя в отрасли молекулярной физики.

  статья [24,2 K], добавлен 05.08.2013

 • Процес навчання фізики в основній школі. Методика використання методу розмірностей на різних етапах вивчення компонентів змісту шкільного курсу фізики. Оцінка впливу методу аналізу розмірностей на розвиток когнітивних та дослідницьких здібностей учня.

  курсовая работа [349,7 K], добавлен 09.03.2017

 • Методика проведення уроків з теми «теплове розширення тіл при нагріванні» в умовах поглибленого вивчення фізики. Аналіз програми із фізики типової школи та програми профільного навчання фізики. Кристалічні та аморфні тіла. Теплове розширення тіл. План - к

  курсовая работа [384,2 K], добавлен 24.06.2008

 • Роль фізики в розвитку техніки, житті суспільства, обороні держави і підготовці офіцерів військ зв’язку України. Наукові та методичні основи. Внесок вітчизняних вчених в розвиток фізики. Порядок вивчення фізики. Кінематика і динаміка матеріальної точки.

  курс лекций [487,9 K], добавлен 23.01.2010

 • Правила виконання лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки. Правила техніки безпеки виконання лабораторних робіт в лабораторіях теоритичних основ електротехніки. Закони Ома і Кірхгофа. Потенційна діаграма. Перетворення електричних ланцюгів.

  методичка [167,6 K], добавлен 18.11.2010

 • Експериментальні й теоретичні дослідження, винаходи, найвидатніші досягнення українських фізиків в галузі квантової механіки та інших напрямів. Застосування понять цієї науки для з’ясування природи різних фізичних механізмів. Основні наукові праці вчених.

  презентация [173,7 K], добавлен 20.03.2014

 • Історичний шлях виокремлення біофізики як феноменологічної науки, виходячи із еволюційних теорій термодинаміки Клаузіуса, Гіббса, Больцмана, Берталанфи та квантовомеханічних закономірностей Шредингера, Ельзасера та Ейгена. Основні розділи дисципліни.

  контрольная работа [25,0 K], добавлен 29.01.2011

 • Лазери за невеликий час ввійшли в життя та побут людини. Винайденню цього пристрою людство повинно завдячувати радіофізикам. Квантова теорія як передісторія виникнення лазера. Дослідження радянських та американських вчених в галузі лазерної фізики.

  реферат [18,8 K], добавлен 09.07.2008

 • Коротка біографічна довідка з життя Джозефа Джона Томсона. Роль Оуенс-коледж в кар'єрі Томсона. Дослідження катодних променів. Модель атома за Томсоном. Отримання Томсоном в 1906 році Нобелівської премії по фізиці. Спосіб розподілу атомів за Томсоном.

  реферат [10,8 K], добавлен 18.03.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.