Ігор Кістяковський: особистість, політик, державний діяч України

Дослідження суспільно-політичної діяльності Ігоря Кістяковського - відомого в російських та українських дореволюційних колах адвоката, московського присяжного повіреного і державного діяча України. Політичні справи Кістяковського під час Гетьманату.

Рубрика Политология
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 23.07.2013
Размер файла 42,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Державний архів Черкаської області. - Ф.Р.1868. - Оп.1. - Спр.8; Королишин С. Геть від Москви // Батьківщина (Торонто, Канада). - 1993. - Ч. 11-12.

Деникин А.И. Гетманство и Директория на Украине// Революция на Украине по мемуарам белых. - М.-JI., 1930.

Последние новости. - 1918. - 21 жовтня.

Зеньковский В. Пять месяцев у власти (15 мая - 19 октября 1918 г.). Воспоминания. - М., 1995.

Коммунист. - 1919. - 18 квітня.

ЦДАВО України. - Ф.1064. - Оп.1. - Спр.147.

Вістник Холмського губерніяльного Старости. - 1918. - № 14.

Трибуна. - 1918. - 27 грудня.

Солуха П. Договір з Москвою проти Гетьмана Павла Скоропадського. - Хутір діда Петра (США), 1973.

Липинський В. Твори. Архів. Студії. Архів. - Філадельфія, 1973. - Т.6.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • М.П. Драгоманов як український публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист, громадський діяч, представник відомого роду українських громадських і культурних діячів. Пріоритет прав особи та напрямки його вивчення автором.

  презентация [1,3 M], добавлен 12.04.2015

 • Загальні відомості про Словаччину як постсоціалістичної держави з перехідною економікою. Політичні зміни в 1989–1992 рр., їх характер та значення в історії розвитку. Конституційні засади й особливості державного устрою та політичної системи Словаччини.

  реферат [19,7 K], добавлен 11.06.2011

 • XIX століття – період протиріч і компромісів у французькій політичній історії. Алексис де Теквіль – соціолог, історик, політик, філософ лібералізму. Метод політологічного і соціологічного дослідження. Проблема демократії – центральна у поглядах вченого.

  реферат [27,5 K], добавлен 29.11.2010

 • Формування іміджу політичних діячів. Компаративний аналіз іміджів політичних діячів України. Специфічні риси іміджу Віктора Ющенка і Віктора Януковича. Дослідження суспільної думки України відносно іміджу політичних діячів В. Ющенка та В. Януковича.

  курсовая работа [66,2 K], добавлен 02.06.2009

 • Суспільно-політичні уявлення Давнього світу. Духовні вчення народів, що населяли Індостан з середини II тис. до н.е. Розквіт політичної думки в Давньому Китаї. Ідеальна держава за Платоном. Політичні вчення епох Раннього християнства і Середньовіччя.

  реферат [86,7 K], добавлен 26.02.2015

 • Поняття, функції та ознаки політичної системи суспільства, його елементи. Підходи до визначення моделі системи. Держава як елемент політичної системи. Закономірності та основні тенденції розвитку політичної системи суспільства України в фактичній площині.

  курсовая работа [249,7 K], добавлен 17.04.2011

 • Головні економічні та політичні чинники, що стримують реформи та обумовлюють сучасний повільний та нестабільний розвиток України. Політична еліта як основна рушійна сила в процесі державотворення та формування громадянського суспільства нашої держави.

  статья [18,6 K], добавлен 15.02.2014

 • Політичні партії та їх роль в політичній системі суспільства. Базові характеристики політичних об'єднань. Основні напрямки становлення політичної системи в незалежній Україні. Громадсько-політичні об’єднання та рухи. Типологія партійних систем.

  реферат [48,6 K], добавлен 29.01.2011

 • Етапи становлення та розвитку політичної системи українського суспільства. Юридичне закріплення державності України, формування органів влади. Зародження і розвиток конституційного процесу. Необхідність здійснення кардинальної політичної реформи.

  презентация [1,5 M], добавлен 08.11.2015

 • Особистість як об’єкт і суб’єкт політики. Проблеми політичної соціалізації особистості. Особливості політичної соціалізації військовослужбовців. Агенти політичної соціалізації. Основні форми політичної участі. Шляхи підвищення політичної соціалізації.

  реферат [52,3 K], добавлен 14.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.