Багатоканальні мережі Джексона з керованим джерелом вимог

Аналіз залежностей ймовірнісних характеристик процесу обслуговування в багатоканальних мережах Джексона. Побудова ефективних алгоритмів, явних та апроксимативних формул для параметрів процесу обслуговування в перехідному та стаціонарному режимах.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Предмет Теоретичні основи інформатики та кібернетики
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) Шмигевський М.В.
Дата добавления 10.01.2014
Размер файла 92,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Поняття моделювання як процесу, що полягає у відтворенні властивостей тих чи інших предметів і явищ за допомогою абстрактних об’єктів та описів у вигляді зображень, планів, алгоритмів. Системи масового обслуговування. Модель роботи видавничого центру.

  курсовая работа [255,8 K], добавлен 15.09.2014

 • Сутність інформаційного обслуговування користувачів. Створення веб-сайту та віртуальної виставки інформаційної установи, за допомогою яких відбувається обслуговування в мережі Інтернет. Порівняльний аналіз віртуальних довідкових служб двох бібліотек.

  дипломная работа [73,6 K], добавлен 23.11.2011

 • Дослідження особливостей управління взаємодією вузлів мережі при обміні даними. Вивчення типів адрес, які використовуються у IP-мережі. Огляд алгоритмів гнучкого використання адресного простору, формування та обробки IP-адрес. Маршрутизація в ІР-мережах.

  контрольная работа [22,0 K], добавлен 25.04.2014

 • Опис алгоритмів реалізації автоматизованої інформаційної системи обслуговування роботи торгового агента в середовищі програмування Delphi. Створення схем технологічного процесу введення, редагування і видачі результатів. Інсталяція і експлуатація проекту.

  курсовая работа [118,4 K], добавлен 25.09.2010

 • Виконання ОС в апаратній віртуальній машині під управлінням системної програми – монітора віртуальних машин, значення технології візуалізації в процесі. Прозоре обслуговування системних викликів, продуктивність. Точка обслуговування системного виклику.

  контрольная работа [287,3 K], добавлен 20.05.2010

 • Методика розробки мережі із заданими параметрами. Розрахунок швидкості надходження елементів даних в систему, утилізації одного сервера, функції Ерланга та коефіцієнту Пуасона. Середній час обслуговування для елементів даних в черзі. Лістинг програми.

  контрольная работа [493,5 K], добавлен 21.10.2013

 • Створення програми для виконання найпростіших функцій календаря за допомогою Borland DELPHI 2007. Аналіз процесу обробки інформації і побудова функціональних діаграм. Розробка інтерфейсу користувача, форм вводу-виводу інформації, основних алгоритмів.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 01.06.2013

 • Вплив інформаційних потреб користувачів на організацію інформаційного обслуговування. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан, можливості вдосконалення. Ресурси Інтернет і трансформація системи інформаційного обслуговування у Сарненській ЦСПШБ.

  дипломная работа [57,0 K], добавлен 21.12.2010

 • Програмне забезпечення та шляхи автоматизації інформаційної системи управління школи. Побудова імітаційної моделі управлінських процесів за допомогою ППЗ MS Project. Розробка бази даних "Школа". Дослідження автоматизованого робочого місця секретаря.

  курсовая работа [210,9 K], добавлен 10.11.2012

 • Порівняння характеристик топології мережі передачі даних, таких як: діаметр, зв’язність, ширина бінарного поділу та вартість. Загальний опис механізмів передачі даних – алгоритмів маршрутизації, а також методів передачі даних між процесорами мережі.

  курсовая работа [167,3 K], добавлен 20.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.