"Енігма": історичні аспекти виникнення, застосування і дешифрування. Найпотаємніша спецоперація "Ультра"

Історичні аспекти виникнення і застосування німецької шифрувальної машини "Енігма", а також аспекти її розшифровування, зокрема шляхом спецоперації "Ультра". Перспективність використання шифрувальних машин для передачі інформації під час бойових дій.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Предмет Історія криптографії
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Б. Чепур
Дата добавления 12.04.2017
Размер файла 26,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Інформаційна технологія як система методів і способів збору, передачі, нагромадження, збереження, подання й використання інформації на основі застосування технічних засобів, етапи їх розвитку. Розповсюдження та використання інформаційних технологій.

  презентация [3,5 M], добавлен 12.06.2014

 • Застосування криптографічного захисту інформації від випадкової чи навмисної її модифікації, поняття цілісності інформації та ресурсів. Розповсюдженням електронного документообігу, застосування цифрового підпису, характеристика методів шифрування.

  курсовая работа [140,9 K], добавлен 01.03.2012

 • Можливі канали витоку інформації. Джерела виникнення електромагнітних полів. Основні параметри можливого витоку інформації каналами ПЕМВН. Розроблення системи захисту інформації. Захист інформації блокуванням загроз без використання засобів ТЗІ.

  дипломная работа [80,0 K], добавлен 13.03.2012

 • Історія виникнення соціальної мережі коротких повідомлень "Twitter". Використання її в Україні. Користувальницький інтерфейс програми та його основні можливості. Створення особливого сленгу та приклади його застосування. Використання різних девайсів.

  реферат [11,8 K], добавлен 18.10.2014

 • Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

  дипломная работа [3,6 M], добавлен 22.06.2013

 • Історія виникнення та розробки мікропроцесорів покоління 90-х. Загальна характеристика основних видів операційної системи Windows. Аналіз галузей застосування комп’ютерів. Internet як комп’ютерна мережа, опис його виникнення та шляхів світового поширення.

  реферат [20,8 K], добавлен 09.10.2010

 • Основні типи соціальних мереж, їх класифікація, характеристики та напрями застосування. Аналіз різноманітних математичних теорій, що використовуються для дослідження соціальних мереж. Психологічні аспекти користування онлайновими мережами в Інтернеті.

  дипломная работа [3,0 M], добавлен 02.12.2014

 • Теоретичні аспекти, організація та основні типи пам'яті з асоціативним доступом. Розробка програми "Віртуальна клавіатура" за допомогою мови програмування JavaScript. Основні способи запису інформації. Використання короткострокової пам’яті комп’ютера.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.06.2015

 • Специфіка та процес розробки ігрового застосування до мобільного пристрою. Діаграма послідовності варіантів використання, класів, таблиці. Середовище розробки NetBeans IDE. Рекомендації по встановленню та налаштуванню гри "Астероїди", текст застосування.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 21.01.2013

 • Історія розвитку інформаційних технологій. Швидка зміна концептуальних представлень, технічних засобів, методів і сфер їх застосування. Основні види, можливості та сфера застосування комп'ютерної графіки. Векторна та об'єктно-орієнтована графіка.

  курсовая работа [725,5 K], добавлен 28.03.2015

 • Help Desk - технічна підтримка користувачів: причини виникнення в Росії. Система управління взаємодією з клієнтами. Робота Help Desk на прикладі використання продукту IntraService, підвищення конкурентоспроможності компанії як результат застосування.

  реферат [3,9 M], добавлен 11.06.2011

 • Основні аспекти використання стандартних компонентів ООС програмування Delphi для створення звітної документації. Опис компонентів – QReport, PrintDialog та PrintSetupDialog. Приклади створення звітів. Iнше програмне забезпечення для побудови звітів.

  курсовая работа [488,4 K], добавлен 08.12.2008

 • Бібліотека Pcap та її реалізація WinPcap під платформу Windows. Аспекти робот з бібліотекою WinPcap. Штучні нейронні мережі. Застосування бібліотеки Winpcap для захоплення мережевого трафіку. Реалізація нейронної мережі Кохонена для аналізу заголовків.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 09.06.2012

 • Функціонально-логічні та технічно-функціональні аспекти програми. Структурна схема приладу. Обмін інформацією між вузлами метеорологічного комплексу. Розробка протоколу передачі даних. Розрахунок антенного модуля для прийомо-передавального пристрою.

  дипломная работа [467,2 K], добавлен 21.06.2009

 • Шаблони багатошарової архітектури. Методика застосування LINQ to SQL при розробці програмного забезпечення засобами Visual Studio. Підвищення ефективності навчального процесу, шляхом розробки та застосування засобів візуалізації технології LINQ to SQL.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 24.01.2015

 • Аналіз аналогової системи передачі. Порівняння завадостійкості системи зв’язку. Розрахунок інформаційних характеристик системи передачі. Декодування коректуючого коду. Шифрування кодами Цезаря та Віженера. Структурна схема цифрової системи передачі.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.04.2013

 • Інсталяція системи віртуальних машин. Установка ліцензії на використання VMware. Перший сеанс роботи на віртуальному комп’ютері. Застосування системи VMware, виділення оперативної пам’яті, конфігураційні параметри. Встановлення віртуальної Windows Xp.

  курсовая работа [4,2 M], добавлен 25.12.2013

 • Існуючі технології інтерфейсів, критерії та оцінка їх ефективності. Голосовий інтерфейс та його практичне застосування, особливості реалізації в AutoCAD. Методика побудови та оцінювання ефективності, а також розробка програм з голосовим інтерфейсом.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 30.10.2014

 • Передумови виникнення, застосування і задачі інформаційних систем в життєдіяльності людства, їх види. Структура, класифікація і типи взаємодії ІС. Комп’ютерні технології в автоматизованих інформаційних системах, фактори, що обумовлюють їх впровадження.

  презентация [1,3 M], добавлен 16.10.2014

 • Історія виникнення комерційних додатків для комп'ютеризації повсякденних ділових операцій. Загальні відомості про сховища даних, їх основні характеристики. Класифікація сховищ інформації, компоненти їх архітектури, технології та засоби використання.

  реферат [373,9 K], добавлен 10.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.