"Пропозицій регіонів" у згорткових нейронних мережах

Вплив згорткових нейронних мереж на розуміння зображень детектором. Порядок визначення категорії об'єктів. Генерація регіонів за допомогою вибіркового пошуку (selective search). Кодування важливої геометричної інформації про внутрішній стан зображення.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Предмет Програмування
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) Музиченко В.І., Корнага Я.І.
Дата добавления 03.08.2021
Размер файла 57,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Застосування нейронних мереж при вирішенні різних технічних проблем. Архітектура штучних нейронних мереж. Дослідження штучного інтелекту. Гіпотеза символьних систем. Представлення за допомогою символів. Синтаксичний та семантичний аналіз розуміння мови.

  курсовая работа [985,8 K], добавлен 14.01.2010

 • Часовий ряд як сукупність значень будь-якого показника за декілька послідовних моментів або періодів часу. Знайомство з методами для прогнозування часового ряду за допомогою штучних нейронних мереж. Розгляд головних задач дослідження часового ряду.

  контрольная работа [1,1 M], добавлен 14.09.2014

 • Програмний продукт "Графічний кодер чорно-білих зображень". Аналіз технологій одержання компактних подань відеоінформації способом організації кодування й пошук шляхів підвищення їх ефективності. Кодування зображень на основі зміни градації яскравості.

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 29.06.2009

 • Навчання штучних нейронних мереж, особливості їх використання для вирішення практичних завдань. Рецепторна структура сприйняття інформації. Перцептрон як модель розпізнавання. Задача моделювання штучної нейронної мережі з розпаралелюванням процесів.

  дипломная работа [2,8 M], добавлен 24.07.2013

 • Основні теоретичні відомості алгоритмів стиснення зображень: класи зображень та їх представлення в пам'яті, алгоритми та принципи групового кодування. Огляд та аналіз сучасних програмних засобів конвертування. Тестування, опис роботи програмного засобу.

  курсовая работа [2,9 M], добавлен 15.03.2014

 • Значимість двійкової системи числення для кодування інформації. Способи кодування і декодування інформації в комп'ютері. Відповідність десятковій, двійковій, вісімковій і шістнадцятковій систем числення. Двійкове кодування інформації, алфавіт цифр.

  презентация [1,4 M], добавлен 30.09.2013

 • Геометричні перетворення зображення. Усунення розмитості зображення за допомогою алгоритму сліпої деконволюції або з допомогою фільтра Вінера. Моделювання Blur та відновлення розмитого зображення. Імітація (Motion Blur) розмитості рухом, його відновлення.

  курсовая работа [1,8 M], добавлен 22.11.2014

 • Характеристика інструментів MatLab - пакету прикладних програм для числового аналізу. Основні функції та можливості програмного комплексу. Скриптова мова програмування. Побудова моделі штучної нейронної мережі за допомогою команди NNTool та її тестування.

  лабораторная работа [215,8 K], добавлен 11.06.2015

 • Ознайомлення із загальною структурою системи автоматичного розпізнавання мовлення. Визначення особливостей нейронних мереж. Дослідження та характеристика процесу побудови системи розпізнавання мовлення. Вивчення специфіки прихованої моделі Маркова.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 25.07.2022

 • Визначення кількості інформації в повідомленні, ентропії повідомлень в каналі зв’язку, ентропії двох джерел повідомлень. Продуктивність джерела повідомлень, швидкість передачі інформації та пропускна здатність каналу зв’язку. Кодування, стиснення даних.

  контрольная работа [590,8 K], добавлен 07.06.2012

 • Імовірнисний підхід у теорії ощадливого кодування. Оцінка інформативності ознак та їх оптимальна градація. Застосування імовірнісних методів для підвищення ефективності ощадливого кодування відеоінформації. Ефективні алгоритми кодування інформації.

  реферат [1,6 M], добавлен 29.06.2009

 • Практичне застосування систем кодування знакової та графічної інформації в електронних обчислювальних машинах. Позиційні системи числення. Представлення цілих і дійсних чисел. Машинні одиниці інформації. Основні системи кодування текстових даних.

  практическая работа [489,5 K], добавлен 21.03.2012

 • Технологія пошуку інформації в мережі Інтернет. Можливості спеціальних служб, індексів. Інформаційні ресурси у каталогах. Системи мета-пошуку, пошуку в конференціях Usenet, пошуку людей. Знаходження інформації із застосуванням серверів глобального пошуку.

  реферат [38,8 K], добавлен 20.05.2011

 • Растрові формати зображень tiff, bmp, pcx, gif, jpeg, png, опис растрової графічної інформації. Зручність та недоліки векторних форматів. Зберігання і обробка зображень, що складаються з ліній, або можуть бути розкладені на прості геометричні об'єкти.

  контрольная работа [2,5 M], добавлен 19.09.2009

 • Основні поняття теорії інформації та їх роль у визначенні фундаментальних меж представлення інформації. Телевізійні стандарти стиснення. Кодер і декодер каналу. Стандарти стиснення двійкових та півтонових нерухомих зображень. Кодування бітових площин.

  дипломная работа [8,1 M], добавлен 02.10.2014

 • Особливості та методика пошуку інформації та об’єктів у зовнішній пам’яті комп’ютера, в мережі або операційній системі Windows. Специфіка використання автономної й онлайнової довідки операційної системи. Параметри пошуку в прихованих або системних папках.

  конспект урока [885,7 K], добавлен 03.01.2010

 • Порядок та етапи розробки системи загальнодержавної класифікації економічної інформації, її призначення. Діяльність міжнародних статистичних організацій. Завдання Єдиної системи класифікації і кодування інформації. Можливості електронної пошти НБУ.

  контрольная работа [39,1 K], добавлен 26.07.2009

 • Визначення кількості інформації на символ повідомлення, обчислення диференційної ентропії системи. Розрахунок послаблення сигналу у децибелах, знаходження граничної його міцності. Суть обчислення ймовірності помилкового приймання кодової комбінації.

  контрольная работа [165,4 K], добавлен 10.05.2013

 • Історія розвитку і створення Інтернет. Протоколи передачі даних. Способи організації пошуку інформації Інтернет. Пошукові системи та сервіси: Яндекс, Google, шукалка. Послідовність виконання пошуку необхідної інормації за допомогою браузера Mozilla.

  дипломная работа [4,9 M], добавлен 22.07.2015

 • Характеристика особливостей побудови біологічних та штучних нейронних мереж. Вивчення їх активіаційних функцій: порогової бінарної, лінійної обмеженої, гіперболічного тангенса. Персептрони і зародження штучних нейромереж. Багатошарові нейронні мережі.

  реферат [1,2 M], добавлен 11.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.