Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах

Аналіз функцій апроксимації нелінійної характеристики моделей багатофункціональних параметричних зонних пристроїв. Розробка вузлів підсилювачів, компараторів, помножувачів частоти і приладів модуляції сигналів для використання в радіоелектронних засобах.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Предмет Радіотехнічні пристрої
Вид контрольная работа
Язык украинский
Прислал(а) incognito
Дата добавления 28.10.2015
Размер файла 98,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Розробка АРМ для управління системою тестування працездатності радіоелектронних приладів за допомогою автоматизованого стенда для тестування УТРП-700. Використання контролерів серії ADAM-4000 для побудови розподілених систем збору даних і управління.

  дипломная работа [4,3 M], добавлен 21.03.2012

 • Аналіз спектральних характеристик сигналів, які утворюються у первинних перетворювачах повідомлень. Основні види модуляції, використання їх комбінації. Математичні моделі, основні характеристики та параметри сигналів із кутовою модуляцією, їх потужність.

  реферат [311,6 K], добавлен 10.01.2011

 • Основні вимоги до конструкції пристрою автоматизованої системи управління (АСУ) тестування працездатності. Компонування і аналіз умов експлуатації пристрою АСУ тестування працездатності. Розрахунок основних вузлів, надійності і теплового режиму пристрою.

  курсовая работа [408,9 K], добавлен 08.03.2012

 • Характеристика цифрових комбінаційних пристроїв та їх види. Схемні ознаки проходження сигналів. Цифрові пристрої з пам’яттю та їх основні типи. Властивості та функціональне призначення тригерів. Розробка перетворювача коду по схемі дешифратор-шифратор.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.07.2012

 • Вивчення параметрів частотно-модульованих сигналів (девіація, коефіцієнт модуляції). Аналіз ширини спектру частотно-модульованого коливання в залежності від коефіцієнта модуляції. Використання частотних демодуляторів у техніці зв’язку, розрахунок схеми.

  дипломная работа [763,9 K], добавлен 23.01.2010

 • Використання технологій "множинний вхід - множинний вихід" в офісних радіокомунікаціях. Застосування подвійної поляризації з ортогональним кодуванням сигналів. Двупольні та трипольні антенні елементи. Проблема мінімізації кросс-поляризаційних перешкод.

  реферат [1,5 M], добавлен 26.01.2010

 • Види пристроїв синхронізації. Принципи фізичної реалізації стандартів частоти. Параметри сигналів на виходах пристроїв синхронізації. Дослідження зв'язку фази і частоти сигналу при дрейфі частоти. Вплив просковзування на якість передачі інформації.

  курсовая работа [898,0 K], добавлен 01.10.2015

 • Поняття і основні вимоги до приймально-передавальних систем в радіотехнічних засобах озброєння. Принципи побудови багатокаскадних передавальних пристроїв. Ескізні розрахунки структурної схеми радіолокаційного передавача. Вибір потужних НВЧ транзисторів.

  курсовая работа [53,7 K], добавлен 23.10.2010

 • Класифікація, характеристики та умови експлуатації підсилювачів. Галузь використання приладу і ціль. Аналіз структурної та електричної принципової схеми та принцип роботи. Тепловий розрахунок пристрою. Розробка топології та компонування друкованої плати.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 10.01.2015

 • Часові характеристики сигналів з OFDM. Спектральні характеристики випадкової послідовності сигналів. Смуга займаних частот і спектральні маски. Моделі каналів розповсюдження OFDM-сигналів. Розробка імітаційної моделі. Оцінка завадостійкості радіотракту.

  дипломная работа [2,3 M], добавлен 07.10.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.