Багатокритеріальне оцінювання та вибір найкращих зразків тепловізійної техніки для охорони державного кордону

Розв'язання наукової задачі оцінки та вибору зразків тепловізійної техніки. Вирішення типових задач за допомогою модифікованого методу аналізу ієрархій в абсолютних вимірюваннях, який інтегровано в бібліотеку системи підтримки прийняття рішень NooTron.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2016
Размер файла 532,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Типи задач обробки сигналів: виявлення сигналу на фоні завад, розрізнення заданих сигналів. Показники якості вирішення задачі обробки сигналів. Критерії оптимальності рішень при перевірці гіпотез, оцінюванні параметрів та фільтруванні повідомлень.

  реферат [131,8 K], добавлен 08.01.2011

 • Електродинамічні характеристики імпедансних поверхонь. Математична модель задачі аналізу. Методи чисельного розв`язання інтегральних рівнянь Фредгольма другого роду. Характеристика впливу приймальної антени на розв'язуючі властивості імпедансної смуги.

  дипломная работа [505,1 K], добавлен 12.11.2012

 • Поняття, цілі, завдання робастного управління. Схема замкнутої структури керування. Метод синтезу за допомогою Н-теорії, який отримав розвиток та поширення в останні десятиліття. Вирішення стандартної задачі даної теорії за допомогою "2-Ріккаті підходу".

  курсовая работа [369,0 K], добавлен 25.12.2014

 • Задача оптимального керування системою. Критерії якості в детермінованих дискретних задачах. Види функцій керування стохастичною системою. Еволюція стохастичної системи. Марковські та напівмарковські позиційні стратегії. Алгоритм розв’язання задачі.

  реферат [130,8 K], добавлен 28.11.2010

 • Вимоги до системи безпеки об'єктів категорії Б. Розробка підключень і розрахунок необхідної кількості відеокамер та датчиків для забезпечення захисту приміщення. Перевірка правильності вибору та оцінки споживчих характеристик технічних засобів охорони.

  курсовая работа [308,0 K], добавлен 28.04.2011

 • Методи моделювання динамічних систем. Огляд методів синтезу. Математичне забезпечення вирішення задачі системи управління. Моделювання процесів за допомогою пакету VisSim. Дослідження стійкості системи управління. Реалізація програмного забезпечення.

  дипломная работа [3,8 M], добавлен 07.11.2011

 • Технологічні параметри і характеристики мікропотужної радіостанції УКХ-діапазонної. Розрахунок підсилювача звукової частоти, вибір методу виготовлення друкованої плати, конструктивна розробка; розрахунок режиму роботи транзистора. Вимоги техніки безпеки.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 05.02.2012

 • Аналіз сучасного стану питання та обґрунтування методу розрахунку і оптимізації. Комп’ютерне моделювання та вибір математичної моделі. Основні характеристики моделей дисперсійного аналізу, методика їх розрахунку. Моделі систем масового обслуговування.

  курсовая работа [518,0 K], добавлен 25.08.2013

 • Початкові етапи проектування оптимальних систем базуються на основних положеннях теорії векторної оптимізації, що визначає правила вибору оптимальних проектних рішень. Особливості та проблеми постановки задачі з урахуванням сукупності показників якості.

  реферат [130,4 K], добавлен 13.02.2011

 • Калібрування засобів вимірювальної техніки – це визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Акредитація на право здійснення. Законодавчі вимоги. Мета, завдання і зміст.

  учебное пособие [47,3 K], добавлен 14.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.