Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах

Структурна схема узагальненої системи передавання у сплайновому базисі. Особливість рівності частоти дискретизації сигналів на виході кожного з передавачів каналів. Амплітудно-частотні характеристики сплайн-інтерполяторів для різної кількості точок.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Предмет Комунікації
Вид статья
Язык украинский
Прислал(а) incognito
Дата добавления 24.09.2016
Размер файла 231,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Аналіз і синтез лінійної САК: її структурна схема та передаточні функції. Визначення стійкості системи та логарифмічно-частотні характеристики. Визначення періоду дискретизації та перехідна характеристика. Логарифмічні псевдочастотні характеристики.

  курсовая работа [480,7 K], добавлен 14.03.2009

 • Різноманітність галузей застосування систем передачі інформації і використаних каналів зв’язку. Структурна схема цифрової системи передачі інформації, її розрахунок. Розрахунки джерел повідомлень, кодеру каналу, модулятора, декодера, демодулятора.

  контрольная работа [740,0 K], добавлен 26.11.2010

 • Структурна схема модуля радіоканалу. Проходження сигналів в субмодулі радіоканалу. Канал звукового супроводу. Амплітудно-модульований радіосигнал зображення. Детектор сигналів звукового супроводу. Селектори каналів метрового і дециметрового діапазонів.

  курсовая работа [666,3 K], добавлен 29.05.2014

 • Структурна схема неперервної системи автоматичного керування. Визначення стійкості системи за критерієм Найквіста. Графіки перехідної характеристики скорегованої САК, її логарифмічні псевдочастотні характеристики. Визначення періоду дискретизації.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.08.2012

 • Загальні відомості про системи передачі інформації. Процедури кодування та модуляції. Використання аналогово-цифрових перетворювачів. Умови передачі різних видів сигналів. Розрахунок джерела повідомлення. Параметри вхідних та вихідних сигналів кодера.

  курсовая работа [571,5 K], добавлен 12.12.2010

 • Огляд основних переваг та недоліків цифрових систем передачі інформації. Визначення щільності розподілу ймовірності за рівномірним законом, інтервалу дискретизації повідомлення. Двійкові кодові комбінації завадостійкого коду. Структурна схема модулятора.

  курсовая работа [337,5 K], добавлен 24.11.2010

 • Динамічний діапазон сигналу - обмеження, що не дозволяє реалізувати розраховану мінімальну потужність на вході фотодетектора. Вимоги до підсилювачів фотострумів. Структурна та еквівалентна схема підсилювача, його амплітудно-частотні характеристики.

  контрольная работа [193,0 K], добавлен 06.01.2011

 • Історія розвитку техніки волоконно-оптичного зв`язку, характеристика світловодів з ступеневим профілем. Технічні параметри системи передачі "Соната -2Г". Апаратура вторинної цифрової ієрархії, її структурна схема. Опис системи передачі "Сопка - Г".

  реферат [127,6 K], добавлен 13.01.2011

 • Структурна схема системи радіозв’язку. Тракт радіочастоти радіоприймача супергетеродинного типу. Розподiл частотних спотворень мiж трактами радiоприймача. Вибір гучномовців, регулятора тембра та підсилення. Визначення загальної кількості каскадів.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 11.06.2015

 • Розробка передавального напівкомплекту кодоімпульсної системи телевимірювань. Застосування системи для відправлення в лінію зв’язку сигналів телевимірювання. Розробка функціональної схеми багатоканального напівкомплекту. Вибір елементної бази системи.

  курсовая работа [188,3 K], добавлен 31.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.