"Економічна таблиця" Франсуа Кене та її наукове значення

Виникнення школи фізіократів у Франції XVIII століття. Теоретичний аналіз обороту річного валового та чистого продуктів в натуральній і грошовій формах, рух товарно-грошових потоків в масштабі економіки в науковій праці Ф. Кене "Економічна таблиця".

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид презентация
Язык украинский
Дата добавления 25.07.2013
Размер файла 725,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


HTML-версии работы пока нет.
Cкачать архив работы можно перейдя по ссылке, которая находятся ниже.


Подобные документы

 • Методологічна платформа економічного дослідження Ф. Кене, його вчення про чистий продукт, капітал та відтворення. "Економічна таблиця" господарського життя Кене. Теорія фізіократа А. Тюрго. Розвиток української економічної думки в радянський період.

  контрольная работа [30,2 K], добавлен 28.10.2010

 • Економічна школа фізіократів. Прихильники ідеї природного закону. Джерела багатства нації. Економічні погляди Франсуа Кене. Вчення про чистий продукт. Створення економічної таблиці Ф. Кене. Кругообіг виробничого капіталу і сукупного суспільного продукту.

  реферат [75,4 K], добавлен 05.05.2011

 • У. Петті як основоположник класичної політичної економії в Англії, ізіократи – її представники у Франції. "Економічна таблиця" Ф. Кене. Економічні вчення А. Сміта й Д. Рікардо. Передумови трансформації класичної політекономії на межі ХVШ-ХІХ ст.

  реферат [30,3 K], добавлен 19.02.2011

 • Питання та сутність обліку і аналізу грошових коштів і грошових потоків. Структура додатного, від’ємного і чистого потоку за видами діяльності. Аналіз напрямів використання грошових коштів. Оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності.

  контрольная работа [58,8 K], добавлен 14.01.2016

 • Сутність, значення та функції курсу "Економічна історія". Економічна історія як історико-економічний аналіз концепції розвитку галузей господарства. Господарські форми економіки стародавнього світу. Поняття та особливості економічного розвитку.

  курс лекций [159,0 K], добавлен 14.11.2008

Работа, которую точно примут
Сколько стоит?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.