• Дослідження еволюції американських підходів до цивілізаційного ареалу "арабського світу". Характеристика культурно-цивілізаційних детермінант планетарного соціуму в сукупності внутрішньополітичних і зовнішньополітичних вимірів їх стратегічних імплікацій.

  статья (526,6 K)
 • "Государь" Макиавелли как труд, который обобщает опыт прошедших веков и современные ему политические события. Пример идеальной модели управления страной и главы государства. Внутреннее противоречие между идеалами и действительностью в данном произведении.

  контрольная работа (25,1 K)
 • Монархия по Макиавелли как единственно возможное разумное государственное устройство. Первая заповедь и первейший долг правителя - внушение своим подданным почтения, основанного на примитивном страхе. Некоторые способы укрепления власти в "Государе".

  реферат (10,8 K)
 • Изучение творчества Константина Николаевича Леонтьева, как возможного предшественника евразийства. Размышление о европейском Востоке в раннем творчестве Леонтьева. Проблема взаимосвязи "византизма и славянства". Концептуальный "исход к Востоку" Леонтьева.

  статья (38,2 K)
 • Характеристика концепції "інтегрального націоналізму" Дмитра Донцова. Політичні та історичні наслідки розвитку положення. Формуванні ключових засад української цінності нації, як найвищої форми суспільної єдності та організованого зовнішнього руху.

  реферат (29,7 K)
 • Вивчення феномену ліберальної демократії. Роль мережі науково-дослідних центрів у системі прийняття політичних рішень та здійснення державної влади у провідних країнах світу. Аналіз еволюції функцій даних інститутів на протязі періоду їх функціонування.

  статья (27,7 K)
 • Рассмотрение электорального поведения с помощью панельного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Причины неучастия в выборах. Соотношение намерений и действий абсентеистов, их отношение к выборам и политические предпочтения.

  статья (275,2 K)
 • Специфіка внутрішньополітичного контексту в Україні, яка гальмує як процеси внутрішніх реформ, так і наближення України до Європи. Причини відмови Росії від участі у Європейській політиці сусідства. Україна як ключова країна в регіоні сусідства ЄС-Росія.

  статья (24,7 K)
 • "Східне партнерство" як політика Європейського Союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики сусідства. Розгляд суспільно-політичних передумов створення проекту.

  статья (180,2 K)
 • Історія виникнення терористичної діяльності. Походження, сутність і трактовка понять "терор" і "тероризм", їх характерні риси. Феномен сучасного тероризму, як політичної і соціально-правової проблеми XXI сторіччя. Головні напрямки попередження тероризму.

  реферат (28,5 K)
 • Застосування постколоніальних студій до розвідки літератур Центральної і Східної Європи. Неоколоніалізм і парадокси переходу від тоталітарної до посттоталітарної дійсності. Переосмислення посткомуністичного досвіду і стану в демократичному суспільстві.

  статья (461,8 K)
 • Характеристика модели идеального государства Т. Мора (ХVI в.). Соотношение в ней античной и христианской традиции. Политико-правовые концепции Томаса Гоббса и Джона Локка: сущность общественного договора, соотношение личности и государства, собственность.

  контрольная работа (54,7 K)
 • Основные предпосылки "цветных" революций на постсоветском пространстве и в странах бывшего социалистического блока. Изучение процесса подготовки, технологии проведения, организации и последствий "цветных" революций. Несостоявшиеся "цветные" революции.

  курсовая работа (115,3 K)
 • "Черный пиар" как интересный, необычный, скандальный раздел в науке о пиаре и искусство поиска правильной информации. Метод разоблачения скрываемой правды. Определение целевой аудитории грязной рекламной акции. Способы защиты от атак в "Черном пиаре".

  реферат (44,3 K)
 • Рассмотрение технологий, нарушающих или фальсифицирующих свободу выбора и свободу волеизъявления граждан. Описание способов применения "административного ресурса". Выявление разницы между "белым" и "чёрным" пиаром, используемым в избирательных кампаниях.

  реферат (15,0 K)
 • "Чорний піар" як система заходів (інформаційних повідомлень), що чинять маніпулятивний вплив на аудиторію, технологія його використання через систему стратегій інформаційної діяльності. Аналіз фактів використання "чорного піару" у виборчих технологіях.

  автореферат (66,0 K)
 • Администрирование системы 1С:Предприятие 7.7, введение в бухгалтерский учет, встроенный язык и базовые объекты системы. Специфика работы с объектами компонент "Бухгалтерский учет", "Оперативный учет" и "Расчет", механизмов экспорта и импорта данных.

  учебное пособие (6,1 M)
 • Politics and Its Disavowals. From Politics to Postpolitics. Problem Excessive Violence. For a Leftist Appropriation of the European Legacy. When one says Eurocentrism, enery self-respecting postmodern leftist intellectual has violent a reaction.

  статья (2,3 M)
 • Frederic Jameson is by general acclaim the leading Marxist critic in North America. Twelve-tone Philosophy: Another Kind of Writing. Nominalism, and the Eclipse of the Subject. The diagnosis of postmodernism as a new form of positivism is a shrewd one.

  статья (2,3 M)
 • The effect of integration policies and programs of the foreign policy of the European Union on the nature of the structural interaction between members. The actual political content of institutional relationships within the EU integration formation.

  статья (145,6 K)