главнаяреклама на сайте Библиотека Revolution
 
Сколько стоит заказать работу?
 

Алгоритм додавання ряду чисел

Класифікація багатопроцесорних систем з організації пам'яті. Векторно-конвеєрні, масивно-паралельні комп’ютери. Комп'ютерні кластери. Алгоритм додавання ряду чисел. Блок-схема підпрограми паралельного алгоритму. Лістинг паралельного додавання ряду чисел.

контрольная работа, 426,2 K, добавлена 31.05.2013

Соглашение об использовании материалов сайта

Уважаемый посетитель сайта!
Просим использовать работы, опубликованные на сайте, исключительно в личных целях. Публикация материалов на других сайтах запрещена. База данных коллекции рефератов защищена международным законодательством об авторском праве и смежных правах (согласно ст. 1304 ГК РФ объектом смежных прав являются "базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов").
Данная работа (и все другие на сайте) доступна для скачивания совершенно бесплатно. Мысленно можете поблагодарить ее автора и коллектив сайта. Будем очень признательны за пополнение коллекции вашими работами. Загрузить их можно здесь.


Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов


Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Название работы:
E-mail (не обязательно):
Ваше имя или ник:
Файл:Cтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны


Подобные документы


1. Дослідження виконання арифметичних операцій у форматі з рухомою комою
Подання чисел у нормальній формі. Порядок нормалізації чисел з рухомою комою. Правила додавання двійкових чисел з рухомою комою. Алгоритми і програми додавання чисел в арифметиці з рухомою комою в інструкціях навчального комп'ютера-симулятора DeComp.
лабораторная работа [31,7 K], добавлен 13.03.2011

2. Алгоритм виконання операції множення чисел в прямому коді
Розробка алгоритму множення чисел у прямому коді з молодших розрядів із пропусканням тактів сумування для двійкових чисел. Синтез операційного та керуючого автоматів з жорсткою логікою. Описання технології числового контролю операції додавання по модулю.
курсовая работа [74,9 K], добавлен 14.03.2013

3. Розробка схеми керування цифрового автомату
Додавання (віднімання) чисел на ДСОК: двійкова система числення, представлення з рухомою комою, суматор оберненого коду. Побудова схеми керування заданого автомату, алгоритм додавання(віднімання) та його представлення у вигляді блок-схеми, кодування.
курсовая работа [616,7 K], добавлен 03.01.2014

4. Огляд комп’ютерних систем
Функціонально розподілені системи. Паралельні комп’ютери та їх продуктивність. Методи розподілення доступу до спільної пам’яті в багатопроцесорних системах. Системи з розподіленою пам’яттю. Класичні матричні системи, метакомп’ютери та трансп’ютери.
курсовая работа [485,9 K], добавлен 20.06.2010

5. Алгоритм операції множення
Розробка машинного алгоритму операції множення в доповняльному коді з пропуском тактів додавання в двійковій системі числення з старших розрядів чисел, представлених у формі з плаваючою комою та операційний автомат. Контроль операції віднімання.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 14.03.2013

6. Розробка програмної моделі та моделювання високоточної комп’ютерної системи
Бібліотеки для дій з розрядно-логарифмічними діями. Перевірка оберненої матриці за допомогою одиничної у розрядно-логарифмічній формі. Код розрахунку оберненої матриці за методом Крамера. Алгоритми додавання, віднімання, множення, ділення чисел у РЛ.
курсовая работа [18,6 K], добавлен 17.10.2013

7. Розробка модулю блоку керування для виконання арифметичної операції додавання і віднімання
Поняття арифметико-логічного пристрою. Правила формування прямого, оберненого та додаткового коду двійкових чисел. Побудова електрично-принципової схеми модулю блоку керування, який міг би виконувати не тільки операцію додавання, але й віднімання.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 27.02.2012

8. Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ
Операція алгебраїчного додавання, множення, ділення. Алгоритм ділення модулів чисел. Поняття граф-схеми алгоритму та правила її складання. Основні поняття теорії цифрових автоматів. Синтез керуючого автомата. Контроль виконання арифметичних операцій.
реферат [55,4 K], добавлен 24.03.2009

9. Деление чисел в нормализованной форме
Оптимальный алгоритм деления чисел в нормализованной форме для получения нормализованного произведения чисел с помощью TP Pascal. Работа со строковыми данными и типами Real и Integer. Описание метода решения. Блок-схема работы программы, ее листинг.
курсовая работа [111,8 K], добавлен 28.07.2009

10. Арифметичні основи обчислювальної техніки
Розрізняють дві форми подання двійкових чисел у ЕОМ: із фіксованою комою і з "плавучою" комою. Прямий, обернений і додатковий коди двійкових чисел. Алгоритми виконання арифметичних операцій (додавання, множення, ділення) над двійковими числами із знаком.
лекция [28,1 K], добавлен 13.04.2008

Другие документы, подобные Алгоритм додавання ряду чисел
Перейти к скачиванию файлов Перейти к скачиванию файлов работы "Алгоритм додавання ряду чисел"
Поcмотреть текст работы Текст "Алгоритм додавання ряду чисел (контрольная работа)"
Полная информация о работе Полная информация о работе "Алгоритм додавання ряду чисел"
Сколько стоит?

база знанийглобальная сеть рефератов