RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer

Дослідження генетичного поліморфізму 5 ізолятів і 1 штаму Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer. Результати ампліфікації ДНК досліджених зразків P. ostreatus із праймером ОРР. Генетичні дистанції Нея-Лі між дослідженими зразками P. ostreatus.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2016
Размер файла 167,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Структура и поверхностные свойства, функции и самосборка, пенообразующие и пеностабилизирующие свойства гидрофобинов. Глубинное культивирование гриба и высших базидиомицетов. Определение влажности биомассы и количества белка в экстрактах, электрофорез.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 18.07.2011

 • Характеристика генетичного апарату бактерій. Особливості їх генів та генетичної карти. Фенотипова і генотипова мінливість прокаріот. ДНК бактерій. Генетичні рекомбінації у бактерій: трансформація, кон’югація, трансдукція. Регуляція генної активності.

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 21.09.2010

 • Лабораторні дослідження виділення вірусу на курячих ембріонах (КЕ). Можливость використання перепелиних ембріонів (ПЕ) для культивування МПВ на моделі вакцинного штаму 1062. В трахеї інфікованих ПЕ запальні та деструктивні процеси, слизової оболонки.

  статья [11,3 M], добавлен 26.09.2010

 • З'ясування генетичного коду: встановлення відповідності між послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Властивості генетичного коду та його варіанти. Відхилення від стандартного генетичного коду. Генетичний код як система.

  реферат [35,8 K], добавлен 15.11.2010

 • Еволюційна теорія Ч. Дарвіна. Пристосування та видова різноманітність як результат відбору. Ідея еволюції у соціальній теорії Г. Спенсера. Перша спроба створення теорії еволюції видів Ж. Ламарка. Генетичні основи поліморфізму популяцій Ф. Добржанського.

  контрольная работа [18,8 K], добавлен 11.10.2009

 • Поняття про популяцію. Нові методи у функційній геноміці. Імуно-генетичні маркери, їх класифікація. Властивості набутого імунітету. Методи аналізу поліморфізму білків. Функційна геноміка сільськогосподарських тварин. Метод мікрочіпів, нутрігеноміка.

  курс лекций [1,8 M], добавлен 28.12.2013

 • Дослідження фізичних, хімічних і біологічних чинників, що впливають на мутагенез. Огляд перших уявлень про стрибкоподібні зміни спадкових властивостей. Аналіз проблем мутаційної мінливості рослин. Характеристика хвороб, викликаних соматичними мутаціями.

  реферат [3,2 M], добавлен 17.10.2012

 • Відкриття та характеристика генетичного коду, його загальні властивості й практичне застосування. Будова ланцюгів РНК і ДНК. Вирощування культури клітин E. Coli на протязі багатьох поколінь в середовищі, що містить як джерело азоту хлористий амоній.

  реферат [855,7 K], добавлен 14.11.2015

 • Березовая чага как стерильная форма гриба инонотуса скошенного. Краткая характеристика главных особенностей заготовки гриба. Лечебные свойства растения. Бефунгин, пеницилл. Уреидопенициллины как антисинегнойные антибиотики. Показания к применению.

  презентация [806,2 K], добавлен 14.05.2016

 • Відкриття і інтепретація генетичного коду, його функції в білковому синтезі. Відкрита рамка зчитування. Міри розширення кола об’єктів молекулярної генетики. Закономірності організації генетичного коду, його властивості. Мутації, пов'язані з кодом.

  лекция [5,8 M], добавлен 28.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.