RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer

Аналіз полімеразної ланцюгової реакції й генетичного поліморфізму Pleurotus ostreatus. Виявлення рівня поліморфізму при ампліфікації з праймерами ОРР-12, ОРР-15, ОРР-17. Дослідження відмінностей у генетичній диференціації між дослідженими зразками.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2016
Размер файла 167,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Структура и поверхностные свойства, функции и самосборка, пенообразующие и пеностабилизирующие свойства гидрофобинов. Глубинное культивирование гриба и высших базидиомицетов. Определение влажности биомассы и количества белка в экстрактах, электрофорез.

  дипломная работа [2,6 M], добавлен 18.07.2011

 • З'ясування генетичного коду: встановлення відповідності між послідовністю нуклеотидів молекули ДНК та амінокислотами молекули білка. Властивості генетичного коду та його варіанти. Відхилення від стандартного генетичного коду. Генетичний код як система.

  реферат [35,8 K], добавлен 15.11.2010

 • Еволюційна теорія Ч. Дарвіна. Пристосування та видова різноманітність як результат відбору. Ідея еволюції у соціальній теорії Г. Спенсера. Перша спроба створення теорії еволюції видів Ж. Ламарка. Генетичні основи поліморфізму популяцій Ф. Добржанського.

  контрольная работа [18,8 K], добавлен 11.10.2009

 • Поняття про популяцію. Нові методи у функційній геноміці. Імуно-генетичні маркери, їх класифікація. Властивості набутого імунітету. Методи аналізу поліморфізму білків. Функційна геноміка сільськогосподарських тварин. Метод мікрочіпів, нутрігеноміка.

  курс лекций [1,8 M], добавлен 28.12.2013

 • Історія дослідження і вивчення ферментів. Структура і механізм дії ферментів. Крива насичення хімічної реакції (рівняння Міхаеліса-Ментен). Функції, класифікація та локалізація ферментів у клітині. Створення нових ферментів, що прискорюють реакції.

  реферат [344,3 K], добавлен 17.11.2010

 • Відкриття та характеристика генетичного коду, його загальні властивості й практичне застосування. Будова ланцюгів РНК і ДНК. Вирощування культури клітин E. Coli на протязі багатьох поколінь в середовищі, що містить як джерело азоту хлористий амоній.

  реферат [855,7 K], добавлен 14.11.2015

 • Березовая чага как стерильная форма гриба инонотуса скошенного. Краткая характеристика главных особенностей заготовки гриба. Лечебные свойства растения. Бефунгин, пеницилл. Уреидопенициллины как антисинегнойные антибиотики. Показания к применению.

  презентация [806,2 K], добавлен 14.05.2016

 • Відкриття і інтепретація генетичного коду, його функції в білковому синтезі. Відкрита рамка зчитування. Міри розширення кола об’єктів молекулярної генетики. Закономірності організації генетичного коду, його властивості. Мутації, пов'язані з кодом.

  лекция [5,8 M], добавлен 28.12.2013

 • Березовый гриб как стерильная форма фитопатогенного гриба трутовика скошенного семейства гименохеновых грибов. Знакомство с причинами образования чаги. Рассмотрение основных групп тритерпеновых сапонинов. Анализ схемы строения молекулы флавоноидов.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.01.2014

 • Описание внешнего вида, ареала распространения и жизненного цикла гриба Шиитаке – съедобного гриба, выращиваемого обычно на деревьях кастанопсиса длинноостроконечного. Химический состав. Применение в медицине. Использование в кулинарии и культивирование.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 09.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.