Давньоруські методи проектування

Аналіз методу проектування у ХІ-ХІІ ст. Опис побудови розмірів давньоруського храму. Теодолітний обмір решток відкритого розкопами 1994-1996 років Михайлівського собору та поточнення його вертикальних розмірів. Архітектурно-декоративні якості споруд.

Рубрика Строительство и архитектура
Предмет Архітектура
Вид доклад
Язык украинский
Прислал(а) Incognito
Дата добавления 06.11.2017
Размер файла 154,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Обґрунтування місця розташування і технологічної схеми водозабірних споруд. Розрахунок розмірів водоприймальних отворів, площі плоских знімних сіток, діаметрів трубопроводів і втрат напору в елементах споруд. Підбір дренажних насосів і допоміжних труб.

  курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.11.2011

 • Складання проектів нових залізничних колій. Визначення напружених та вільних ходів, нанесення на карту ліній нульових робіт. Проектування плану траси. Складання схематичного повздовжнього профілю. Розташування і вибір малих штучних споруд та їх перевірка.

  курсовая работа [117,2 K], добавлен 18.08.2014

 • Проектування — надзвичайно важливий і відповідальний етап в інвестиційному процесі. Склад проектної документації. Стадія передпроектної пропозиції. Техніко-економічне обґрунтування. Плани, розрізи і фасади будівель. Напрямок січної площини для розрізу.

  реферат [236,5 K], добавлен 15.11.2013

 • Проведення класифікації, розробки типологічного ряду та виведення основних принципів архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів. Удосконалення методики їхнього проектування, враховуючи вітчизняний та закордонний досвід.

  автореферат [47,2 K], добавлен 11.04.2009

 • Історична довідка про розвиток архітектури в Україні. Якісна оцінка рівню архітектурних споруд, опис архітектури споруд доби християнства. Розвиток системи хрестово-купольного храму. Внутрішнє убрання храмів, опис будівель, що збереглися до наших днів.

  реферат [20,3 K], добавлен 18.05.2010

 • Цілі та завдання будівельного проектування на виконання проектувальних робіт. Завдання на розробку проекту, технічні умови, інженерні вишукування. Стадії та зміст вхідної та вихідної документації. Об’єктивність оцінки якості продукції, показники.

  контрольная работа [22,2 K], добавлен 26.08.2013

 • Обґрунтовування розрахункових характеристик ґрунтів та визначення геометричних розмірів земляного полотна автомобільних доріг, розрахунок його стійкості графоаналітичним методом. Проектування ущільнення ґрунтів земляного полотна, крутизна відкосів.

  курсовая работа [92,0 K], добавлен 29.04.2009

 • Обґрунтування розрахункових характеристик ґрунтів, визначення геометричних розмірів та крутизни відкосів земляного полотна автомобільних доріг, розрахунок його стійкості графоаналітичним методом. Осідання природної ґрунтової основи під високим насипом.

  курсовая работа [88,7 K], добавлен 27.04.2009

 • Проектування готельного комплексу "Камелія" з рестораном "Мерлін". Опис місця розміщення об’єкту. Характеристика транспортних шляхів району будівництва, місць масового відпочинку. Визначення загальної та корисної площі, об’ємно-планувальне рішення.

  контрольная работа [276,6 K], добавлен 30.04.2010

 • Характеристика геологічних та гідрологічних даних про об'єкт будівництва. Розрахунок середніх витрат стічних вод і концентрації їх забруднень. Вибір мереж і колекторів для відведення та очистки каналізації. Проектування генплану майданчика очисних споруд.

  дипломная работа [814,2 K], добавлен 01.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.