• Совершенствование технологий строительства "зеленых зданий". История развития зеленого строительства в Германии. Задачи и особенности зеленого строительства. Зеленые стандарты проектирования жизнеустойчивого строительства. Выгоды от внедрения подхода.

  статья (24,3 K)
 • Роль зелених насаджень в лікуванні пацієнтів, сприянні боротьбі зі стресом, покращенні фізичного й психічного стану людини. Розроблення концепції ландшафтно-терапевтичного зонування навколишнього середовища медичної установи, підбір рослин за кольорами.

  статья (1,2 M)
 • Биография и профессиональная деятельность архитектора И.В. Жолтовского. Влияние английских увражей и графики Палладио на строительство павильона Императорского московского Скакового общества. Типологическое сходство здания с архитектурой Банкетинг-хауса.

  статья (1,9 M)
 • Изменение архитектурных течений под влиянием бумажной архитектуры. Суть механических и материальных метаморфоз, как элементов, которые не могут сравниться с искусством утопии. Зависимость метаморфозных колебаний архитектуры в сочетании с макетированием.

  статья (16,9 K)
 • Бастионная форма укреплений городов – форма крепостей в виде звезды. Появилась такая система укреплений в конце XV века в Италии и в XVI распространилась по Европе. Состояние фортификационных сооружений. Разветвлённая система подземных туннелей.

  реферат (8,4 M)
 • Розгляд монументальної композиції, яка знаходиться на західній стіні центральної нави собору, значення композиції в системі розписів храму загалом, її зв’язок із частинами стінопису, настінний розпис як складова внутрішнього опорядження древнього храму.

  статья (24,5 K)
 • Склад, розміри, кількість та розташування приміщень, їхній стан. Міцність та стійкість конструкцій будівлі, їх здатність захистити приміщення від зовнішніх кліматичних факторів та шуму. Системи холодного та гарячого водопостачання, каналізації, опалення.

  дипломная работа (547,5 K)
 • Проведение исследования гражданских построек на Старокиевской горе. Выявление конструктивных и композиционных черт, характерных для византийских резиденций. Особенность определения места и значения киевских памятников в истории византийского зодчества.

  статья (316,4 K)
 • Анализ актуальности идеи "зеленой" архитектуры в современном мире. Факторы, влияющие на проектирование и строительство экологичных зданий. Исследование концепции органической архитектуры, черты сходства и различия в проектах "звездных" архитекторов.

  статья (16,7 K)
 • Актуальность идеи "зеленой" архитектуры в современном мире. Основные факторы, влияющие на проектирование и строительство зданий, которые в дальнейшем можно будет назвать "зелеными". Энергоэффективность как компонент экологического строительства.

  статья (13,8 K)
 • Актуальные направления в архитектуре и дизайне современных экологических школ. Цели создания "зеленых" школ, их положительное влияние на состояние здоровья, психофизический комфорт, развитие творческих способностей и интеллектуального потенциала учащихся.

  статья (3,3 M)
 • Основные экологические проблемы городов стран с высоким уровнем урбанизации. Минимизация уровня потребления ресурсов зданием как основная цель внедрения "зеленых" стандартов строительства в России. Опыт зарубежных государств в области Green Buildings.

  статья (309,7 K)
 • Анализ соотношения, которое считается эталонным для создания гармоничных решений при строительстве зданий, в живописи, дизайне интерьеров. Применение правила "Золотого сечения" в ландшафтном дизайне. Описания парков отдыха и развлечений в разных странах.

  реферат (15,3 K)
 • Роль глобальных городов и новых урбанистических образований, которые П. Ханна считает центрами нового формирующегося мирового порядка. Выявление причин, процесса деволюции, который сопровождает урбанизацию. Рост влияния новых урбанистических образований.

  статья (43,2 K)
 • Процес перетворення хай-теку в поезію, специфіка творчості Ж. Нувеля, його молодість і пізня слава. Характеристика музейної архітектури творця, опис Торре Агбара. Роботи архітектора П. Цумтора: каплиця Святого Бенедикта в Зумвітге та термальні лазні.

  курсовая работа (33,4 K)
 • Виды легких бетонов (пенобетон, газобетон, шлакобетон, керамзитобетон арболит), которые приходят на смену силикатному кирпичу в частном домостроении. Их основные качества, пригодность при строительстве в различных климатических регионах нашей страны.

  статья (13,4 K)
 • Минимализм как самый яркий и самый спорный стиль второй половины XX века, анализ истории создания. Общая характеристика преимуществ мебельных конструкций-трансформеров. Знакомство с основными особенностями современного интерьера в стиле минимализма.

  реферат (3,0 M)
 • Вивчення творчості архітектора, художника, бандуриста Георгія Кириловича Ткаченка. Становлення творчої особистості та активної професійної діяльності митця. Відбудова старовинних московських парків. Оформлення інтер’єру Республіканського музею праці.

  статья (11,3 M)
 • Засвоєння і творче переосмислення новітніх архітектурних ідей, принципів будівництва і декоративних стилів міста. Наслідування архітектури "національного романтизму", а скоріше творче усвідомлення, цитування її окремих елементів або загальної стилістики.

  статья (2,1 M)
 • Практика и строительство транспортно-пересадочных в нашей стране и за рубежом. Важные составляющие для преобразования и улучшения архитектурно-пространственной среды. Локальные комплексы городского значения. Территориальное развитие и структура города.

  статья (19,6 K)
 • Противоречивость явлений, наблюдаемых в организации архитектурно-планировочной среды современных мегаполисов. Характеристика процесса усложнения городского строительства, увеличение требований к комфортному жилью и окружающему социальному пространству.

  статья (25,9 K)
 • Семіотичне дослідження скельно-пейзажних композицій пам’ятки садово-паркового мистецтва кінця XVIII – початку XIX ст. Національного дендрологічного парку "Софіївка" (м. Умань Черкаської області, Україна). Історія створення даної культурної пам'ятки.

  статья (20,2 K)
 • "Сталинские высотки" - семь высотных зданий, построенных в Москве в конце 1940-х - начале 1950-х годов. Московские высотные дома, как экспериментальная базой для технологий, составляющих основу современной проектной и строительной практики.

  статья (1,5 M)
 • Проектирование генерального плана Торгово-Коммерческого Центра. Расчет наружного стенового ограждения. Сбор нагрузок на перекрытия и покрытие. Подбор площади сечения арматуры. Ведомость определения номенклатуры и объёмов работ. Выбор технологических решен

  курсовая работа (135,2 K)
 • Сооружение в Магадане Мемориала жертвам сталинских репрессий. "Маска Скорби" как синтез классицизма и абстракционизма в монументальной скульптуре. Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество "Мемориал". Реабилитация жертв репрессий.

  статья (17,9 K)
 • Умный дом - здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное использование рабочего пространства. Автоматизация управления инженерных систем жилой недвижимости. Программирование тепловых процессов в доме. Использование климат-контроля в помещениях.

  статья (21,4 K)
 • Задачи комплексного обустройства городского пространства. Историческое противостояние двух концепций: технополиса и экограда. Требование биосферной совместимости к разрабатываемым проектам городов будущего. Город-сад как модель экополиса будущего.

  статья (22,3 K)
 • В статье рассмотрены вопросы, связанные с существующими проблемами зданий первых массовых серий индустриального домостроительства. Определен жилой фонд "Хрущевок". Охарактеризованы некоторые пути реконструкции данных видов зданий для их сохранения.

  статья (1,7 M)
 • Дослідження та характеристика змісту проблеми негативного впливу застарілого житлового фонду радянських часів на дизайн міського середовища та шляхів її вирішення через реновацію. Висвітлення й аналіз історії та сучасного стану проблеми "хрущовок".

  статья (534,6 K)
 • France - one of the most popular tourist countries. Modern building of the Grand Theater in Albi. Train Station Saint-Exupery Airport Lyon. Skyscraper Tour Carpe Diem in Paris. "Manny Building" business center in Nantes. The glass pyramid of the Louvre.

  презентация (14,6 M)