Охорона атмосферного повітря

Поняття, заходи і способи правової охорони атмосферного повітря. Оплата за його забруднення. Встановлення нормативів. Правова охорона озонового шару Землі. Відповідальність за порушення законодавства про охорону повітря. Значення Монреальского протоколу.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.04.2013
Размер файла 15,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

1. Поняття, заходи і способи правової охорони атмосферного повітря

2. Встановлення нормативів з охорони атмосферного повітря

3. Екологічні вимоги, встановлені для джерел забруднення атмосферного повітря

4. Оплата за забруднення атмосферного повітря

5. Правова охорона озонового шару

6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

Список використаної літератури

1. Поняття і знаходять способи правової охорони атмосферного повітря

правовий охорона атмосферний повітря

Правова охорона атмосферного повітря є систему закріплених законом заходів, вкладених у збереження чистими та поліпшення стану атмосферного повітря, запобігання та подальше зниження шкідливих хімічних, фізичних, біологічних та інших впливів на атмосферу, викликають неприємних наслідків населенню, народного господарства, рослинного й тваринного світу (ст. 1 Закону РРФСР про охорону атмосферного повітря).

Своєрідність охорони атмосферного повітря у тому, що вона досягається, з одного боку, через охорону інших природних об'єктів (лісів, вод), які впливають неї, з другого боку, - за допомогою регулювання господарського на атмосферу.

Перший спосіб охорони реалізується у вигляді забезпечення правового режиму лісів і вод, встановленого відповідним законодавством*. Законом про охорону атмосферного повітря регулюються питання здійснення господарської та іншої, що надає впливом геть стан атмосфери.

Зміст правової охорони атмосферного повітря становить комплекс заходів, основними серед яких є облік, контроль, встановлення нормативів у сфері охорони атмосферного повітря, забезпечення виконання екологічних вимог джерелами шкідливого на атмосферне повітря, і навіть організація території населених пунктів, промислових зон з урахуванням і правил охорони атмосферного повітря.

Державний облік контроль у сфері охорони атмосферного повітря

Основою регулювання охорони атмосферного повітря є передбачений законом державний облік видів тварин і кількості (розмірів) шкідливого на атмосферу, і навіть об'єктів, надають такий вплив (ст. 21-22 закону про охороні атмосферного повітря).

Джерела шкідливого на атмосферне повітря поділяються на стаціонарні (підприємства, енергостанції та інші виробничі, і навіть побутові об'єкти) і пересувні (автомобілі, літаки, суду й інші рухливі кошти й установки), що зумовлює особливості правовим регулюванням охорони атмосферного повітря на процесі своєї діяльності.

За станом атмосферного повітря, змінами здійснюється спостереження за хімічними, фізичним і біологічним показниками загальнодержавної службою спостереження і за рівнем забруднення природного довкілля. Збір, зберігання, узагальнення, аналізують інформацію здійснюється з метою забезпечення нею зацікавлених організацій, і навіть складання прогнозів про рівень забруднень атмосферного повітря під впливом господарської діяльності й метеорологічних умов. Спостереження (моніторинг) здійснюється спеціально уповноваженими органами Федеральної виконавчої влади з гідрометеорології, охорони навколишнього середовища, санітарно-епідеміологічному нагляду та інших. (ст. 23 закону про охороні атмосферного повітря).

Державний контролю над охороною атмосферного повітря має власної завданням забезпечення дотримання усіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами заходів щодо охорони атмосферного повітря, умов шкідливого на атмосферу, і навіть інших правил, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря (ст. 24 закону про охороні атмосферного повітря).

Він здійснюється державними органами санітарно-епідеміологічного нагляду, органами контролю над роботою газоочистних і пилеулавливаючих установок, органами безпеки дорожнього руху, охорони навколишнього середовища проживання і ін.

2. Встановлення нормативів з охорони атмосферного повітря

Для оцінки стану атмосферного повітря передбачені стандарти його якості - нормативи гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі (ГДК) і нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу (ПДУ).

Нормативи гранично допустимі концентрації встановлюються для забруднюючих речовин в кожному речовини чи хімічній сполуці (окис вуглецю, двоокис азоту, пил, сірка, свинець та інших.) для 1 кубічний метр повітря, причому враховується разова і добова концентрації, а нормативи гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів встановлюються на окремі види таких впливів (шум вібрація, ультразвук, інфразвук, радіація, електромагнітні поля тощо. буд. і вимірюються у різних одиницях залежно від характеру шкідливого фізичної сили*.

Зазначені нормативи затверджуються компетентні органи державного екологічного управління: Федеральної службою Росії з гідрометеорології і моніторингу довкілля, державної санітарно-епідеміологічної службою МОЗ РФ з участю інших зацікавлених відомств. Дані нормативи повинні відповідати інтересам охорони здоров'я людей, довкілля і є єдиними для країни.

А, щоб забезпечити відповідну якість атмосферного повітря з урахуванням зазначених нормативів, законодавством регулюється здійснення діяльності джерелами шкідливих впливів на атмосферне повітря. Для цього він встановлюються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря і рівнів шкідливих фізичних впливів на атмосферу кожному за джерела такого шкідливого впливу, тобто своєрідні індивідуальні нормативи, враховують особливості виробничих, технологічних та інших процесів, існуючих кожному підприємстві інших об'єктах (ст. 12 закону про охороні атмосферного повітря).

Обидві групи нормативів тісно взаємопов'язані. Нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферу і гранично допустимих шкідливих фізичних впливів її у встановлюються лише на рівні, у якому викиди забруднюючих речовин і шкідливі фізичні впливу від конкретного та інших джерел у даному районі з урахуванням перспективи його розвитку приведуть до перевищення нормативів гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі й садити гранично допустимих рівнів шкідливих фізичних впливів.

3. Екологічні вимоги, встановлені для джерел забруднення атмосферного повітря

Викид забруднюючих речовин, у атмосферу стаціонарним джерелом забруднення допускається у разі виходячи з дозволу, що його видають компетентним державним органом. У вирішенні передбачаються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, і навіть інші умови й підвищити вимоги, щоб забезпечити охорону атмосферного повітря.

Окремі види шкідливих фізичних впливів також можуть допускатися тільки підставі спеціальних дозволів. Будь-яке шкідливе фізичне вплив на атмосферне повітря допускається за умови дотримання встановлених гранично допустимих рівнів таких впливів, а випадках, коли нею видано дозволу, - дотримання також інших вимог, передбачених цим дозволом (ст. 14 закону про охороні атмосферного повітря).

При порушенні зазначених вимог діяльність підприємств, організацій, окремих цехів, установок то, можливо припинено, обмежена чи заборонена у вирішенні органу, здійснює контролю над охороною атмосферного повітря.

У разі перевищення внаслідок аварійної ситуації встановлених нормативів ПДВ керівники підприємств і закупівельних організацій зобов'язані негайно повідомити звідси органам, що забезпечує контролю над охороною атмосферного повітря, і прийняти у установленому порядку заходи до охорони атмосферного повітря та ліквідації про причини і наслідків його забруднення.

З отриманням попередження можливе підвищення концентрації забруднюючих речовин, у атмосферному повітрі у зв'язку з очікуваними несприятливими метеорологічними умовами (повітряні інверсії, антициклони та інших.) підприємства міста і організації мають проводити спеціально розроблені за узгодженням із органами контролю над охороною атмосферного повітря заходи стосовно зниження викидів таких речовин, у атмосферу (ст. 19 закону про охороні атмосферного повітря).

Значну увагу до закону про охорону атмосферного повітря приділяється регулювання його охорони від забруднення мобільними джерелами.

Регулювання викидів забруднюючих речовин даними джерелами здійснюється через встановлення нормативів ПДВ кожної моделі транспортних та інших пересувних засобів і установок. Основні екологічні вимоги звернені у разі до підприємств транспортних засобів. Випуск нових автомобілів, літаків та інших транспортних засобів має здійснюватися з огляду на вимоги з охорони атмосферного повітря.

Так, ст. 17 закону про охороні атмосферного повітря передбачає, що забороняється виробництво транспортних та інших пересувних засобів і установок, в викидах яких вміст забруднюючих речовин перевищує встановлені нормативи.

У процесі експлуатації засобів кількість забруднюючих речовин, що викидаються ними на атмосферне повітря, теж повинна перевищувати нормативів ПДВ, інакше використання таких транспортних засобів заборонена.

Усі транспортні й інші пересувні кошти, перебувають у експлуатації, мають піддаватися контролю над виконанням нормативів ПДВ. Важливу роль його здійсненні грають органи Державної інспекції за безпеку дорожнього руху МВС РФ.

У боротьбі чистоту атмосферного повітря на час вирішальне значення має тут ступінь оснащеності підприємств і транспорту очисними пристроями і пристосуваннями.

Законодавством встановлено, що з розміщення, проектуванні, будівництві та введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств, споруд й інших об'єктів, вдосконаленні технологічних процесів і устаткування повинні передбачатися уловлювання, утилізація, знешкодження шкідливі речовини і відходів чи повне виняток викидів забруднюючих речовин.

Забороняється введення в експлуатацію об'єктів, які задовольняють вимогам з охорони атмосферного повітря. Підприємства та молодіжні організації, діяльність яких чинить негативний вплив на атмосферу, необхідно обладнати спорудами і теплопостачальним обладнанням очищення викидів у повітря, і навіть засобами контролю над їх кількістю і складом (п. 7 ст. 16 закону про охороні атмосферного повітря).

Крім обов'язків підприємств та інших виробничих об'єктів з виконання розглянутих вище екологічних вимог зазначені джерела забруднення мають здійснювати організаційно-господарські, технічні й інші зниження викидів забруднюючих речовин, забезпечити безперебійну роботу та підтримка в справному стані споруд, устаткування й апаратури очищення викидів й контролю над ними, і навіть постійний облік кількості і складу забруднюючих речовин, що викидаються у повітря.

Визначення місць й молодіжні проекти будівництва підприємств та, які впливають стан атмосферного повітря, погоджуються з органами контролю над охороною атмосферного повітря.

Під час проектування підприємств та, під час створення й удосконаленні технологічних процесів і устаткування мають також передбачатися заходи, щоб забезпечити мінімально необхідне споживання атмосферного повітря для потреб.

З метою боротьби з виробничими й іншими шумами виконуються заходи для впровадження малошумних технологічних процесів; поліпшенню конструкцій транспортних засобів та його експлуатації, і навіть змісту допомогою залізничних і трамвайних шляхів, автошляхів, вуличних покриттів; розміщення аеродромів і аеропортів, промислових та інших споруд, що є джерелами шуму, на необхідному відстані від населених пунктів і навіть районів житловий забудови; поліпшенню планування і забудови міст та інших населених пунктів; організаційні заходи для попередження та зниження побутових шумів. Зокрема, громадянин зобов'язаний вимог, встановлених у цілях боротьби з побутовим шумом в квартирах, в обійстях житлових будинків, тут, у місцях відпочинку та інших громадських місцях.

4. Оплата за забруднення атмосферного повітря

Забруднення атмосферного повітря шляхом здійснення викидів хімічних речовин і шкідливих фізичних впливів її у є платним.

Види і порядок визначення плати й на її розмірів регламентуються законодавством.

Див. ст. 28 закону про охороні атмосферного повітря. Порядок визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення навколишнього природного середовища, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу, затверджений Постановою Уряди РФ від 28 серпня 1992 № 632.

Плата передбачається за такі види шкідливого на атмосферне повітря:

- викид забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел;

- шкідливі фізичні впливу: шум, вібрацію, електромагнітне, радіаційне поєднання ін.

Плата стягується в кожному інгредієнту забруднюючої речовини чи виду шкідливого впливу з урахуванням ступеня їх на небезпеку здоров'ю покупців, безліч довкілля за «правомірне» забруднення атмосферного повітря (відповідно до нормативами ПДВ), і про перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин. У разі встановлено підвищені ставки платежів, які стягуються з допомогою прибутку підприємств та інших джерел забруднень.

5. Правова охорона озонового шару

Особливі заходи передбачено законодавством охорони озонового шару Землі від екологічно небезпечних змін.

Відповідно до ст. 56 закону про охорони навколишнього природного довкілля охорона озонового шару забезпечується:

- організацією спостереження, обліку й контролю зміни стану клімату, озонового шару під впливом господарської діяльності й інших процесів;

- встановленням і нормативів гранично допустимих викидів шкідливі речовини, які впливають на стан клімату і озонового шару;

- регулюванням виробництва та використання їх у побуті хімічних речовин, що руйнують озоновий шар;

- застосуванням заходів відповідальності порушення зазначених вимог.

Відповідно до міжнародним угодою міністерства і відомства, підприємства, закладу і організації зобов'язані скоротити і надалі повністю припинити виробництво і хімічних речовин, шкідливо які впливають на озоновий шар.

Список хімічних речовин і відходів виробництва, шкідливо які впливають на стан озонового шару Землі, стверджується державними органами з охорони навколишнього довкілля й повідомляється всіх міністерствах та відомствам, підприємствам, організаціям, і установам.

Задля більшої виконання міжнародних зобов'язань РФ по Віденської конвенції про охорону озонового шару по Монреальскому протоколу о речовинах, що руйнують озоновий шар, створена Міжвідомча комісія з охорони озонового шару, основне завдання якої є:

- координація діяльності федеральних органів виконавчої влади і організацій з виконання зазначених міжнародних зобов'язань Росії;

- організація та координація робіт з виконання Програми з охорони озонового шару і виробництва озонобезопасних хладонов;

- розробка рекомендацій з обмеження антропогенного на озоновий шар по підставі оцінки екологічної обстановки;

- організація заходів із вдосконаленню контролю над станом озонового шару.

Постанова Уряди РФ від 20 травня 1997 № 612 «Про міжвідомчої комісії з охороні озонового шару».

6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря

Дієвим засобом забезпечення екологічних вимог щодо охороні атмосферного повітря покликана бути адміністративна, кримінальна, цивільно-правова й інша відповідальність, передбачена порушення законодавства про охорону атмосферного повітря (ст. 31, 32 закону про охороні атмосферного повітря).

Переліки правопорушень у сфері охорони атмосферного повітря зберігають у Кодексі РРФСР про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі РФ.

Адміністративна відповідальність як попередження й штрафу встановлено за такі види порушень (ст. 77-84 КоАП РРФСР):

- перевищення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, у атмосферне повітря;

- перевищення нормативів гранично допустимих шкідливих фізичних впливів на атмосферу;

- викид забруднюючих речовин, у атмосферу чи шкідливе фізичне вплив на атмосферне повітря без дозволу компетентних державні органи;

- введення в експлуатацію нові й реконструйованих підприємств і водоканалізаційних споруд та, які задовольняють вимогам з охорони атмосферного повітря;

- порушення правил експлуатації, і навіть невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури очищення і місцевого контролю викидів у повітря;

- випуск в експлуатацію автомобілів, літаків, суден та інших пересувних засобів і установок, які мають зміст забруднюючих речовин у викидах, і навіть рівень шуму, виробленого ними під час роботи, перевищує встановлені нормативи;

- експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, які мають зміст забруднюючих речовин у викидах, і навіть рівень шуму, виробленого ними під час роботи, перевищує встановлені нормативи;

- порушення правил складування промислових і побутових відходів, недотримання вимог щодо охороні атмосферного повітря під час спалювання зазначених відходів;

- порушення правил транспортування, збереження і застосування засобів захисту рослин, стимуляторів його зростання, мінеральних добрив та інших препаратів, що спричинило чи що може спричинити забруднення атмосферного повітря;

- невиконання розпоряджень органів, здійснюють державний контролю над охороною атмосферного повітря, про усунення порушень правил з охорони атмосферного повітря.

Кримінальна відповідальність застосовується у відповідності зі ст. 251 КК РФ за забруднення атмосфери, тобто порушення правил викиду у повітря забруднюючих речовин чи порушення експлуатації установок, споруд й інших об'єктів, коли ці діяння призвели до забруднення чи інше зміна природних властивостей повітря.

Підприємства, організації, закладу і громадянин зобов'язаний також відшкодувати шкода, заподіяний порушеннями законодавства про охорону атмосферного повітря (ст. 32 закону про охороні атмосферного повітря).

Бо у результаті забруднення атмосферного повітря шкода фактично причиняється інших об'єктах - рослинному і тваринного світу, сільському, лісовому, водного господарству, здоров'ю людей, розмір відшкодування визначається за спеціальними методиками з урахуванням витрат за відновлення природних об'єктів, коштів у лікарняне обслуговування та соціальне страхування, компенсацію втрат сільськогосподарського виробництва та ін., а за відсутності таких методик - по загальним нормам громадянського законодавства про відшкодування шкоди.

Список використаної літератури

1. Балашенко С.А., Демічев Д.М. Екологічне право. М., 2005.

2. Бринчук М.М. Екологічне право 2006р

3. Вронський В.А. Прикладна екологія. М. 1994.

4. Захист атмосфери від промислових забруднень. /Під ред. З. Калверта і Р. Инглунда. - М.: «Металургія», 1991.

5. Кормилицин В.І. та інших. Основи екології - М.:ИНТЕРСТИЛЬ, 1997.

6. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Росії. - М.: АТ «>МДС», 1996.

7. Мороз Л.Н. Основи екологічного права. М. 1998.

8. Радзевич М.М., Пашканг К.В. Охорона й перетворення природи. - М.: Просвітництво, 1992.

9. Снакин В.В. Екологія і охорона природа:Словарь-справочник. - М.:AKADEMIA, 2000.

10. ЧуйковаЛ.Ю. Загальна екологія - М.:Астрахань, 1996.

11. Шилов І.А. Екологія. М. 1997.

12. Екологічні проблеми: що відбувається, хто винен, що робити? / Під ред. В.І. Данилова-Данильяна. - М.: Видавництво МНЭПУ, 1997.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

 • Функції управління та моніторинг в галузі охорони атмосферного повітря. Нормативи, передбачені атмосфероохоронним законодавством. Державна екологічна та санітарно-гігієнічна експертиза, запобігання негативному впливу на стан атмосферного повітря.

  реферат [13,8 K], добавлен 24.01.2009

 • Атмосферне повітря, його складові та їх характеристика. Екологічні проблеми, пов’язані із забрудненням повітря, виникнення озонових дір. Аналіз повітряної суміші, визначення ефективних методів очищення та охорони від забруднення шкідливими речовинами.

  курсовая работа [35,9 K], добавлен 04.10.2011

 • Атмосфера, як частина природного середовища. Атмосферне повітря. Склад атмосфери. Баланс газів в атмосфері. Природне й штучне забрудненя атмосфери. Наслідки забруднення атмосфери людством. Заходи щодо охорони атмосферного повітря від забруднення.

  реферат [27,7 K], добавлен 15.07.2008

 • Законодавство у сфері забезпечення охорони атмосферного повітря. Порядок видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин, їх гранично допустимі норми. Регулювання шкідливого впливу на атмосферу та організаційно-економічні заходи захисту населення.

  реферат [16,2 K], добавлен 24.01.2009

 • Загальна характеристика складу атмосферного повітря. Викиди автомобiльного транспорту як джерело забруднення довкiлля. Методологічні аспекти дослідження стану повітря м. Києва. Еколого-економічні розрахунки збитків, завданих державі в результаті викидів.

  дипломная работа [121,9 K], добавлен 28.02.2009

 • Створення та структура Донецького Гідрометцентру. Стан виконання заходів охорони атмосферного повітря підприємствами металургійної і коксохімічної промисловості. Аналіз стану забруднення атмосферного повітря міст Донецька та Макіївки за 2010 рік.

  отчет по практике [710,1 K], добавлен 05.12.2013

 • Оцінка наслідків забруднень атмосферного повітря автомобільними викидами, склад, масштаби забруднень. Завантаження вулиць міста автотранспортом, оцінка ступеню забрудненості атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобілів, шляхи їх зменшення.

  лабораторная работа [14,4 K], добавлен 11.05.2010

 • Вивчення проблемних аспектів охорони атмосферного повітря. Вплив на забруднення атмосфери відсутності установок по вловлюванню газоподібних сполук, які надходять від котелень. Необхідність впровадження сучасних технологій очищення промислових викидів.

  курсовая работа [387,3 K], добавлен 11.12.2013

 • Будова і склад атмосфери, джерела її антропогенного забруднення. Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту, сучасний стан озонового екрану, фактори руйнування озону. Антропогенні зміни клімату, забруднення повітря радіоактивними домішками.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 10.11.2010

 • Розрахунок екологічної ефективності заходів, спрямованих на охорону та відновлення водних ресурсів. Забруднення атмосферного повітря Харківського району. Аналіз економічного збитку від забруднення водних об’єктів. Платежі за скиди забруднюючих речовин.

  курсовая работа [108,6 K], добавлен 26.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.