• Influence of the motor transport on health of the person. The characteristic of the main networks of international transport and knots of traverse on highways and structures of modern parkings. Air pollution by blowouts of heavy metals and pollutants.

  статья (79,4 K)
 • Рассмотрение сущности локальной и биологической очистки сточных вод. Определение степени эффективности локальной очистки. Принцип использования традиционного метода аэробной биологической очистки. Использование биореакторов периодического действия.

  статья (19,3 K)
 • Автоматизированная информационная система администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду. Инновационные подходы в рациональном природопользовании. Сущность новых методов биоиндикации и биомониторинга. Методы утилизации отходов.

  статья (67,7 K)
 • Дослідження екологічних наслідків створення системи полезахисних лісових смуг та гідромеліоративних робіт на території України відповідно до "Великого плану перетворення природи". Висвітлення державної політики створення системи захисних лісонасаджень.

  статья (32,5 K)
 • Необхідність експериментального вивчення природи, сурової доказовості. Основні відмінності людини розумної та людини культурної. Сприйняття людської культури людиною розумною. Особливості вивчення в екології ідеальної складової культурної речовини.

  статья (24,1 K)
 • Знакомство с работой Коммонера в сфере экологии. Краткая характеристика, интерпретация и скрытый философский смысл законов автора, которые гласят, что: все связано со всем; все должно куда-то деваться; природа "знает" лучше; ничто не дается даром.

  статья (11,5 K)
 • "Зеленая" экономика как единственное решение, которое сможет помочь избежать экологического кризиса, сохранить общество, природные ресурсы и обеспечить повторное использование экономических благ. Содержание радикального перехода к "зеленым" технологиям.

  статья (21,4 K)
 • Анархістське вчення про вільний розвиток, децентралізацію, різноманітність, спонтанність та його відображення в багаточисленних екологічних ідеях та проектах. Зосередження на вирішенні екологічних проблем як тенденція у більшості форм сучасного анархізму.

  статья (20,7 K)
 • Сутність поняття екологічних (зелених) інвестицій. Основні механізми упровадження природоохоронних проектів, що здійснюються за схемою зелених інвестицій. Проведення моніторингу й перевірки реалізованих проектів за схемою зелених інвестицій в Україні.

  статья (20,0 K)
 • Процес розвитку "зелених" технологій в умовах реалізації стратегії екологічно орієнтованого зростання, їх основні сфери діяльності. Характеристика головних напрямків екологізації. Частка державних витрат на дослідження та розробки в різних країнах.

  реферат (29,3 K)