Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища

Періоди у взаємовідносинах людського суспільства з природою. Глобальні проблеми екології. Методи екологічних досліджень, їх поділ та практичне застосування. Система державного моніторингу навколишнього природного середовища. Основні екологічні закони.

Рубрика Экология и охрана природы
Предмет Охорона природи
Вид реферат
Язык украинский
Прислал(а) Аля
Дата добавления 19.11.2017
Размер файла 31,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища. Повноваження центральних органів виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища можуть мати галузевий характер и бути представленими іншими міністерствами.

  реферат [19,9 K], добавлен 18.01.2009

 • Основні екологічні закони, принципи та правила. Забруднення атмосфери нафтопродуктами та шкідливими викидами автотранспорту. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами тваринництва. Технологічні втрати грунтів та водна ерозія.

  отчет по практике [1,3 M], добавлен 20.12.2011

 • Методи адміністративно-правового механізму охорони навколишнього середовища. Джерела екологічного права і державні органи охорони навколишнього середовища. Екологічний контроль в Росії. Економічний механізм охорони навколишнього природного середовища.

  курсовая работа [24,5 K], добавлен 21.04.2011

 • Предмет, завдання і види сучасної екології. Загальні закономірності впливу екологічних факторів на живі організми. Біосфера як глобальна екосистема. Забруднення навколишнього природного середовища та його охорона. Проблеми відходів людської діяльності.

  курс лекций [2,9 M], добавлен 14.12.2011

 • Сутність екологічного моніторингу. Суб’єкти системи моніторингу навколишнього природного середовища України та координація їх діяльності. Організація охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі та правові основи співпраці із Україною.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 07.06.2013

 • Історія розвитку та дослідження проблем екологічного характеру. Діяльність світових екологічних організацій. Міжнародна співпраця України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Проекти, спрямовані на перехід до екологічних джерел енергії.

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 29.04.2014

 • Основні методи та структура екологічних досліджень. Еволюція та склад біосфери. Джерела забруднення довкілля. Види та рівні екологічного моніторингу. Характеристика основних показників екологічного нормування. Екологічні права та обов'язки громадян.

  шпаргалка [177,5 K], добавлен 16.01.2010

 • Проблеми охорони навколишнього природного середовища. Характер роботи вітчизняних та міжнародних екологічних організацій. Недостатнє правове регулювання діяльності екологічних організацій, що перешкоджає налагодженню міжнародної екологічної співпраці.

  реферат [20,5 K], добавлен 09.04.2011

 • Екологія людини, її предмет і задачі. Зв'язок людини і природи. Залежність здоров'я людини від природного середовища. Демографія ресурсів і життєвого простору. Вплив радіоактивного й інших забруднень навколишнього середовища на захворюваність населення.

  курсовая работа [29,2 K], добавлен 01.07.2008

 • Спостереження за станом довкілля. Огляд мереж спостережень міністерств і відомств. Завдання і організація контрольних служб охорони навколишнього середовища на обласному рівні в Україні. Управління в галузі екології. Гідрологічна мережа спостережень.

  реферат [24,9 K], добавлен 17.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.