Еволюційний підхід в теоріях економічного розвитку

Розвиток еволюційного підходу та історія його застосування в теоріях економічного розвитку. Досвід розробки та використання еволюційної методології в економічних дослідженнях. Ступінь проникнення і використання еволюційного підходу в економічній науці.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Предмет Економічна теорія
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) І.С. Подолян
Дата добавления 26.08.2015
Размер файла 38,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Основні тенденції економічного аналізу, етапи та історія його розвитку. Особливості економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонополістичного капіталізму, дослідження його становлення на Україні. Способи розрахунків економічних показників.

  контрольная работа [50,1 K], добавлен 22.04.2010

 • Основні погляди та вчення цивілізаційного підходу до осмислення ґенези господарської діяльності. Поняття цивілізації та принципи цивілізаційного підходу, роль вчення М.Я. Данилевського у його формуванні. Позитивні і негативні риси цивілізаційного підходу.

  контрольная работа [36,5 K], добавлен 25.12.2015

 • Оцінка сталого розвитку в просторі економічного, екологічного та соціального вимірів. Ступінь гармонізації сталого розвитку. Оптимальне використання обмежених ресурсів. Характеристика та індикатори екологічного виміру. Стабільність соціальних систем.

  реферат [23,0 K], добавлен 30.05.2012

 • Етапи розробки рекомендацій щодо напрямів регулювання соціально-економічного розвитку регіону. Способи оцінки ефективності використання потенціалу регіональної економіки Львівської області. Аналіз транспортної складової розвитку продуктивних сил регіону.

  курсовая работа [766,4 K], добавлен 17.12.2013

 • Основні аспекти застосування кластерного підходу в регіональній політиці держави. Використання методики кластерів до розвитку кооперативних підприємств України в умовах глобалізації з метою підвищення ефективності господарювання кооперативного сектору.

  статья [111,2 K], добавлен 20.04.2015

 • Місце України у світовій економічній системі. Участь України в міжнародному русі факторів виробництва та її роль в міжнародній торгівлі. Напрями підвищення рівня економічного розвитку України і удосконалення системи міжнародних економічних відносин.

  контрольная работа [290,2 K], добавлен 28.03.2012

 • Життя Фрідріха Ліста, схема п'яти стадій економічного розвитку націй, основні положення його політекономії. Німецька історична школа як головний єретичний напрям в економічній науці XIX століття, її походження і розвиток. Критичні ідеї історичної школи.

  курсовая работа [42,0 K], добавлен 18.08.2009

 • Вивчення основних концепцій і підходів до визначення етапів економічного розвитку. Характеристика суті і значення формаційного, технологічного, цивілізаційного підходів і їх етапів. Аналіз переваг і недоліків підходів економічного розвитку суспільства.

  реферат [23,0 K], добавлен 01.12.2010

 • Визначення місця соціально-економічної політики в управлінні розвитком фармацевтичного підприємства, дослідження структури його соціально-економічного потенціалу. Діагностика існуючого рівня соціально-економічного потенціалу і розвитку ЗАТ "Біолік".

  дипломная работа [1,8 M], добавлен 07.07.2011

 • Сутність науково-технічного потенціалу України, його сучасний стан, ефективність використання, негативні тенденції розвитку та вплив на економічне становище держави. Основні причини спаду економічного розвитку країни та шляхи покращення ситуації.

  реферат [81,7 K], добавлен 18.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.