Багатоставкові зонні тарифи в системі управління попитом на електроенергію

Досліджено особливості побудови систем багатоставкових зонних тарифів в Україні. На основі аналізу графіків добового електронавантаження типових вітчизняних підприємств сформовано рекомендації щодо застосування різних видів тарифів електроспоживання.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 30.10.2016
Размер файла 331,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Ціна як вираз вартості одиниці товару або послуги за конкретних умов, споживчі ціни. Зміни цін і тарифів та дослідження індексним методом, iндекс Ласпейреса. Річні індекси-дефлятори. Міждержавні та внутрішні міжрегіональні індекси цін і тарифів.

  доклад [23,4 K], добавлен 04.08.2010

 • Досліджено основні проблеми інноваційного розвитку підприємств у сучасних умовах. Розглянуто важливу суть інновацій та інноваційних стратегій підприємств. Роз’яснено особливості фінансування інноваційних проектів за рахунок державних бюджетних коштів.

  статья [19,8 K], добавлен 19.09.2017

 • Аналіз структурних змін, які відбулися за останні роки в харчовій галузі регіону. Досліджено особливості харчової промисловості в розрізі окремих територіальних одиниць. Розроблено рекомендації щодо напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств.

  статья [251,4 K], добавлен 24.11.2017

 • Організація інвестиційних портфелів в Україні, їх зміст, сутність, місце і роль на підприємстві; основні переваги та недоліки. Аналіз і оцінка форм застосування і методів управління інвестиційними портфелями на підприємстві ВАТ "Домашній текстиль".

  курсовая работа [317,4 K], добавлен 24.05.2012

 • Практичне обгрунтування методів вибору оптимальних управлінських рішень щодо залучення кредитних ресурсів для розвитку підприємств та розробка пропозицій щодо активізації фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні.

  статья [19,9 K], добавлен 31.01.2011

 • Теоретичні основи організації управління прибутком на підприємстві. Управління прибутком та рентабельністю на ЗАТ "Тканини". Аналіз розподілу прибутку на підприємстві. Рекомендації щодо створення комплексної методики управління прибутком на підприємств.

  курсовая работа [84,5 K], добавлен 04.04.2007

 • Розгляд поняття екологія, економіка, система. Досліджено складові еколого-економічної системи. Огляд складових, послідовності та видів проведення еколого-економічного аналізу діяльності підприємства. Оцінка застосування еколого-економічного аналізу.

  статья [22,9 K], добавлен 31.08.2017

 • Сутність та етапи розробки інноваційного проекту на підприємстві, особливості організації системи управління нововведеннями. Критерії визначення його ефективності. Основні рекомендації щодо шляхів покращення управління проектом впровадження інновацій.

  курсовая работа [364,7 K], добавлен 09.07.2013

 • Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств. Методика розрахунку показників платоспроможності. Характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ "Таргет". Причини передкризового стану ТОВ "Таргет" та рекомендації щодо виходу з нього.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 17.01.2008

 • Дослідження ринку за допомогою методів технічного аналізу. Прогнозування зміни ціни в майбутньому на основі аналізу зміни ціни у минулому. Вихідні дані для побудови лінійного графіка. Випадки застосування фундаментального аналізу ринку разом із технічним.

  реферат [276,3 K], добавлен 27.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.