Фiзико-хiмiчні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень)

Генезис золотого зруденіння та температурна схема процесів мінералоутворення. Типоморфні властивості мінералів-напівпровідників допродуктивних, продуктивних та післяпродуктивних мінеральних комплексів. Пошукові критерії та ознаки золотого зруденіння.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Предмет Геологія металевих i неметалевих корисних копалин
Вид автореферат
Язык украинский
Прислал(а) С.І. Ціхонь
Дата добавления 27.07.2014
Размер файла 55,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Загальні та особливі класифікаційні властивості різних груп мінералів, їх діагностичні ознаки, зовнішній вигляд, колір та якості (фізичні та хімічні). Генезис та найвідоміші родовища природних мінералів, особливості їх практичного застосування.

  методичка [3,7 M], добавлен 11.11.2010

 • Фізико-географічні умови району: клімат, орогідрографія та економіка. Особливості геологічної будови території, що вивчається: стратиграфія та літологія, тектоніка, геоморфологія, історія розвитку та корисні копалини. Гідрогеологічні умови району.

  дипломная работа [603,0 K], добавлен 12.10.2015

 • Поиски новых перспективных позиций с промышленным оруденением в границах месторождения. Геолого-структурные условия размещения золотого оруденения для использования его результатов при прогнозировании оруденения на флангах Марджанбулакского рудного поля.

  автореферат [1,3 M], добавлен 13.06.2015

 • Географо-економічна та геологічна характеристика району робіт з виявлення родовища опоки, придатної для виробництва кремнезиту та активних мінеральних домішок. Властивості корисної копалини та методика підрахунку її запасів на Барвінківській ділянці.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 21.06.2011

 • Тектонічні особливості та літолого-стратиграфічні розрізи Південно-західної окраїни Східноєвропейської платформи, Передкарпатського крайового прогину і Карпатської складчастої області. Закономірності поширення типів мінеральних вод Львівської області.

  дипломная работа [123,9 K], добавлен 15.09.2013

 • Природні умови району проходження району практики. Історія формування рельєфу району проходження практики. Сучасні геоморфологічні процеси. Основні форми рельєфу: водно-ерозійні, гравітаційні, антропогенні. Вплив господарської діяльності на зміни в ньому.

  отчет по практике [2,0 M], добавлен 07.03.2015

 • Проведение эксплуатационной разведки в пределах участка с целью оценки перспектив его промышленной золотоносности и изучения основных свойств руд. Гидрогеологическая заснятость и инженерно-геологическая изученность участка золоторудного месторождения.

  дипломная работа [139,4 K], добавлен 16.09.2014

 • Геологічна будова та історія вивченості району робіт. Якісні і технологічні характеристики та петрографічний опис гірських порід, гірничотехнічні умови експлуатації. Попутні корисні копалини і цінні компоненти і результати фізико-механічних досліджень.

  дипломная работа [2,2 M], добавлен 07.09.2010

 • Общие сведения о районе разработки золоторудного месторождения. Основные технологические процессы: бурение взрывных скважин, экскавация горной массы, рекультивация. Карьерный транспорт. Обоснование параметров технологии усреднения качества руды.

  дипломная работа [333,0 K], добавлен 20.03.2011

 • Поняття мінералу як природної хімічної сполуки кристалічної будови, що утворюється внаслідок прояву геологічного процесу. Класифікація мінералів, їх структура та хімічні властивості. Мінеральний склад земної кори. Біогенні та антропогенні мінерали.

  реферат [1,6 M], добавлен 24.04.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.